ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี3
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต

วัดกิตติสังฆาราม ม. 2 บ้านกะตะ ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดขจรรังสรรค์ ม. 1 บ้านตลาดเหนือ ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดโฆษิตวิหาร ม. 6 ถนนเทพกษัตรีย์ ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดเจริญสมณกิจ ม. 6 บ้านบางงั่ว ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดไชยธาราราม ม. 6 บ้านฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดถาวรคุณาราม ม. 11 บ้านบางเหนียว ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดเทพนิมิตร ม. 1 บ้านแหลมชั่น ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดนาคาราม ม. 4 บ้านนาคา ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดมงคลนิมิตร ม. 2 ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดรัษฎาราม ม. 5 ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดลัฎฐิวนาราม ม. 8 บ้านโคกโตนด ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดวิชิตสังฆาราม ม. 6 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดสว่างอารมณ์ ม. 2 บ้านราไวย์ ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดสุวรรณคีรีเขต ม. 1 บ้านกะรน   ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดอร่ามรัตนาราม ม. 3 ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อำเภอกะทู้


วัดกะทู้ ม. 4 บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้   อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
วัดสุวรรณคีรีวงก์ ม. 1 บ้านป่าตอง ตำบลป่าตอง   อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
วัดอนุภาษกฤษฎาราม ม. 1 บ้านเก็ตโฮ่ ตำบลกะทู้   อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
อำเภอถลาง


วัดเชิงทะเล ม. 1 บ้านศาลา ตำบลเชิงทะเล   อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดท่าฉัตรไชย ม. 5 ตำบลไม้ขาว   อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดท่าเรือ ม. 3 บ้านท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร   อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดเทพกษัตรีย์ ม. 4 บ้านดอน ตำบลเทพกษัตรีย์    อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดเทพวนาราม ม. 7 บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร   อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดพระทอง ม. 2 บ้านนาใน ตำบลเทพกษัตรีย์    อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดพระนางสร้าง ม. 1 บ้านตะเคียน ตำบลเทพกษัตรีย์    อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดมงคลวราราม ม. 1 บ้านในยาง ตำบลสาคู   อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดเมืองใหม่ ม. 5 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเทพกษัตรีย์    อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดไม้ขาว ม. 4 บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว   อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดศรีสุนทร ม. 5 บ้านลิพอน ตำบลศรีสุนทร   อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดโสภณวนาราม ม. 2 บ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก    อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดอนามัยเกษม ม. 3 บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล   อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net