ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี2
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
วัดกุฏิ  หมู่ที่ 16  ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดคงคาเลียบ  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดคูพาย  หมู่ที่ 5  ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดโคกธาตุ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดจังหูน  หมู่ที่ 3   ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดจันทาราม
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดแจ้ง 
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดแจ้ง  หมู่ที่ 2  ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดชลเฉนียน 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดชะเมา 
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดชัน  หมู่ที่ 4  ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดชายนา 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดดอนยาง  หมู่ที่ 5   ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดโดนธาราม   หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดตรีนิมิตร   หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดทรายทองสันตาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดท่างาม  หมู่ที่ 5  ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดท่านคร  หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดท่าแพ  หมู่ที่ 1   ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดท่าโพธิ์ 
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดท่าม่วง  หมู่ที่ 2  ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดท้าวโคตร 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดท้าวราษฏร์  หมู่ที่ 3  ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งแย้   หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดธาราวดี  หมู่ที่ 5   ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดนางพระยา  หมู่ที่ 3  ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดนารีประดิษฐ์  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดนาวง  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดน้ำรอบ  หมู่ที่ 1  ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดน้ำสรง  หมู่ที่ 3   ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดบางสะพาน   หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดบางใหญ่    หมู่ที่ 5 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดบ้านตาล  หมู่ที่ 2  ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดบุญนารอบ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดโบสถ์   หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดโบสถ์  หมู่ที่ 9  ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดประดู่พัฒนาราม 
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดปากนครบน   หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดป่ายาง  หมู่ที่ 4  ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดพระเขียน   หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดพระมงกกฎ    หมู่ที่ 6 ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดพังสิงห์  หมู่ที่ 2   ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดเพชรจริก 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดโพธิ์เสด็จ  หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดไพศาลสถิตย์  หมู่ที่ 3  ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดมเหยงคณ์ 
ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดมะม่วงทอง  หมู่ที่ 7   ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดมะม่วงปลายแขน หมู่ที่ 7   ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมภูมิ   หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดมุขธารา   หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดมุจลินทราวาส  หมู่ที่ 6  ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดราษฏร์เจริญ  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดราษฏร์ประดิษฐ์ (มะม่วงสองต้น)  หมู่ที่ 1  ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
วัดโรงฆ้อง  หมู่ที่ 3  ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดวนาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดวังตะวันตก 
ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดวังตะวันออก  
ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์  หมู่ที่ 7  ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดวิมุตติธรรม  หมู่ที่ 5  ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดวิสุทธิยาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดศรีทวี 
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดศรีมงคล  หมู่ที่ 8  ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดศาลาไพ  หมู่ที่ 4  ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดศาลามีชัย  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดสระเรียง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดสวนป่าน 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดสวนพลาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดสวนหลวง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดสิริวัฒนาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดเสมาเมือง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดเสาธงทอง 
ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดหญ้า  หมู่ที่ 2  ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดหนองนก   หมู่ที่ 2 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดหนองบัว  หมู่ที่ 3  ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดหนองหนอน  หมู่ที่ 12  ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดหน้าบรมธาตุ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดหน้าพระลาน 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดหมน  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดหัวอิฐ  หมู่ที่ 1  ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
วัดใหญ่ชัยมงคล 
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
อำเภอร่อนพิบูลย์ 
วัดกุลธาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดเขาน้อย  หมู่ที่ 7  ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดควนเกย   หมู่ที่ 1 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดคันธมาลี  หมู่ที่ 3  ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดคีรีรัตนาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดโคกคราม   หมู่ที่ 5  ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดจีบประดิษฐ์  หมู่ที่ 12  ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดเจริญธรรมมาราม  หมู่ที่ 6   ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดเฉลิมกิตติยาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดถลุงทอง  หมู่ที่ 1  ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งหล่อ   หมู่ที่ 2  ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดเทพนิมิตร (วัวหลุง)  หมู่ที่ 5  ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดเทพมงคล  หมู่ที่ 2  ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดธงทอง  หมู่ที่ 6  ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดน้อมนาวาส  หมู่ที่ 5  ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดเนกขัมมาราม  หมู่ที่ 14  ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดประชุมชน   หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดพรหมราช   หมู่ที่ 14 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดพัฒนาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์   นครศรีธรรมราช
วัดพิศาลนฤมิตร   หมู่ที่ 1 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมภูผา  หมู่ที่ 6  ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดร่อนนา  หมู่ที่ 2  ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดวิเชียรรังสฤษดิ์   หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดวิภาวดีรังสิตาราม   หมู่ที่ 2 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดศรีวิบูลย์  หมู่ที่ 4  ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดศรีอาชา   หมู่ที่ 2  ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดสโมสรศรัทธาวาส   หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดสามัคยาราม   หมู่ที่ 7 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดสารีปตตาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดสุวรรณโฆษิต   หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดสุวรรณรังษี  หมู่ที่ 10  ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดหนองแค (โสมาราม)   หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
วัดอรรถธรรมาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
อำเภอลานสกา 

วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม    หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดคีรีกันทราวาส (คีรีกันทร์)  หมู่ที่ 3  ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดคีรีวง   หมู่ที่ 5  ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดโคกโพธิ์สถิตย์ (โคก)  หมู่ที่ 2  ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดเจดีย์  หมู่ที่ 1  ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดดินดอน  หมู่ที่ 3   ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดตาหมอ  หมู่ที่ 6  ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดไทรงาม  หมู่ที่ 1  ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดในปุดกาญจนาคีรี  หมู่ที่ 1  ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดปะ (ปะธรรมาราม)   หมู่ที่ 1  ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดพัทธสีมา   หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดมะขาม  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดวังไทร  หมู่ที่ 7  ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดวังหงส์  (หงส์)   หมู่ที่ 4 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดสมอ  หมู่ที่ 4  ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดสรรเสริญ (สอ)   หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช
วัดใหม่ทอน   หมู่ที่ 4  ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช
อำเภอสิชล


วัดกลาง  หมู่ที่ 11  ตำบลฉลอง อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดกลางพัฒนาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลสิชล อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดกุมแป  หมู่ที่ 9  ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดเกล็ดแรด  หมู่ที่ 6  ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดขรัวช่วย  หมู่ที่ 5  ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดเขาตาสัก  หมู่ที่ 11  ตำบลสิชล อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดเขาน้อย    หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
วัดเขาพนมไตย์  หมู่ที่ 9  ตำบลสิชล อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดคงคาเลียบ  หมู่ที่ 1  ตำบลฉลอง อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดคงคาวดี  หมู่ที่ 2  ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดจอมทอง  หมู่ที่ 2  ตำบลสิชล อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดเจดีย์  หมู่ที่ 9  ตำบลฉลอง อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดชนสังขรณพิจิตร    หมู่ที่ 4 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
วัดชนาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดดอนนนท์  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดดอนศาลา  หมู่ที่ 10  ตำบลสิชล อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดถ้ำเทียนถวาย  หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดเทพราช  หมู่ที่ 6  ตำบลเทพราช อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดเบิก  หมู่ที่ 4  ตำบลฉลอง อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดประทุมทายการาม   หมู่ที่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดปัญณาราม   หมู่ที่ 12  ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
วัดปากด่าน  หมู่ที่ 3  ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดมณีประสิทธิ์  หมู่ที่ 13  ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดวังหลวง   หมู่ที่ 1 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดศิลาชลเขต   หมู่ที่ 10 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดสโมสรสันนิบาต  หมู่ที่ 12   ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
วัดสุชน  หมู่ที่ 8  ตำบลสิชล อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
วัดสุธรรมาราม  หมู่ที่ 9  ตำบลฉลอง อำเภอสิชล  นครศรีธรรมราช
อำเภอหัวไทร

วัดเกาะเพ็ชร  หมู่ที่ 6  ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดคลองแดน  หมู่ที่ 1  ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดควนชะลิก  หมู่ที่ 4   ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดคีรี น้อย หมู่ที่ 2   ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดคีรีอัศจรรย์  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดโคกพิกุล  หมู่ที่ 8  ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดโคกยาง  หมู่ที่ 7  ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดโคกสูง   หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดฉิมหลา  หมู่ที่ 6  ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดทะเลปัง หมู่ที่ 2  ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดนพคุณ   หมู่ที่ 1 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดบ่อโพง  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดบางตะพาน  หมู่ที่ 7  ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดบ้านด่าน  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดบ้านราม  หมู่ที่ 1   ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดบุรณาวาส   หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดปากระวะ  หมู่ที่ 5  ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดปากเหมือง  หมู่ที่ 3  ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดผาสุการาม  หมู่ที่ 3  ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดพัทธสีมา    หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดรามแก้ว หมู่ที่ 2  ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดศาลาแก้ว  หมู่ที่ 3   ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดศิลาล้อน  หมู่ที่ 9  ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 8  ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดหน้าสตน  หมู่ที่ 2  ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดหัวค่าย  หมู่ที่ 1  ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดหัวไทร  หมู่ที่ 1  ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดหัวลำภู   หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดแหลม   หมู่ที่ 2  ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดอมรานุยุตต์  หมู่ที่ 9  ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
วัดอู่แก้ว  หมู่ที่ 6  ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช
อำเภอขนอม

วัดกระดังงา  หมู่ที่ 9  ตำบลขนอม อำเภอขนอม  นครศรีธรรมราช
วัดเขาขนอม  หมู่ที่ 10  ตำบลขนอม อำเภอขนอม  นครศรีธรรมราช
วัดจันทร์ธาตุทาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม  นครศรีธรรมราช
วัดเจดีย์หลวง  หมู่ที่ 4  ตำบลควนทอง อำเภอขนอม  นครศรีธรรมราช
วัดท่าน้อยคุณาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลควนทอง อำเภอขนอม  นครศรีธรรมราช
วัดบางคู  หมู่ที่ 3  ตำบลควนทอง อำเภอขนอม  นครศรีธรรมราช
อำเภอจุฬาภรณ์

วัดเจริญบุญญเขต   หมู่ที่ 3  ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
วัดชะอวด  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช
วัดดอนอินทนิน  หมู่ที่ 2  ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช
วัดโพธิวงศาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช
วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช
วัดวังฆ้อง  หมู่ที่ 3  ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช
วัดสมควร  หมู่ที่ 6  ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช
วัดสำนักขัน   หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช
วัดสุการาม  หมู่ที่ 4  ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช
อำเภอฉวาง 

วัดกระเปียด  หมู่ที่ 6  ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดเกาะเทวดา  หมู่ที่ 6  ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดควนมะปริง  หมู่ที่ 5  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดควนยูง  หมู่ที่ 9  ตำบลนาแว อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดควนสูง  หมู่ที่ 8  ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดโคก เมรุ  หมู่ที่ 4  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดโคกหาด  หมู่ที่ 4  ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดนาเชลียง  หมู่ที่ 4  ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดปลายระแนะ  หมู่ที่ 2  ตำบลละอาย อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดปากน้ำ  หมู่ที่ 3  ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดเพ็ญญาติ  หมู่ที่ 5  ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดเพ็ญมิตร  หมู่ที่ 1  ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดมะปรางงาม  หมู่ที่ 2  ตำบลละอาย อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดมะเฟือง  หมู่ที่ 3  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดไม้เรียง  หมู่ที่ 1  ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดรังษีบูรณาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดวังม่วง  หมู่ที่ 1  ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดวังสะพาน  หมู่ที่ 1  ตำบลนาแว อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดศิลา  หมู่ที่ 4  ตำบลนาแว อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดสามัคคีนุกุล (ปากคลองทอน)  หมู่ที่ 2   ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดสุวรรณประดิษฐาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 10  ตำบลนาแว อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดหาดสูง  หมู่ที่ 3  ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
วัดอินทรสุคนธาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลละอาย อำเภอฉวาง  นครศรีธรรมราช
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
วัดจันทร์  หมู่ที่ 2  ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช
วัดดอนตรอ  หมู่ที่ 3  ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งเฟื้อ  หมู่ที่ 5  ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช
วัดเทพรักษ์  หมู่ที่ 8  ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช
วัดบ่อล้อ  หมู่ที่ 4  ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช
วัดบางหว้า  หมู่ที่ 2  ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช
วัดป่าหวาย  หมู่ที่ 3  ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช
วัดพังยอม  หมู่ที่ 9  ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช
วัดสระใคร  หมู่ที่ 9  ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช
วัดสหธรรมิการาม  หมู่ที่ 2  ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช
อำเภอชะอวด

วัดเขาเทียมป่า  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดควนเงิน  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดควนทราง  หมู่ที่ 7  ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดควนป้อม  หมู่ที่ 1  ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดควนสมบรูณ์ (ควนตุ๊กตู)  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดควนใส  หมู่ที่ 6  ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดดอนตาสังข์  หมู่ที่ 3  ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดดอนมะปราง  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดดิษฐวราราม  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งคุ่ม  หมู่ที่ 7  ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งนาน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดไทรหัวม้า  หมู่ที่ 2  ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ (ขอนหาด)  หมู่ที่ 1  ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดนางหลงประชาสามัคคี  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดบางน้อย  หมู่ที่ 10  ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดโพธาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิวราราม  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดรักขิตวัน  หมู่ที่ 8  ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดวังกลม  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดสุขาสิทธาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดหมื่นระงับรังสรรค์  หมู่ที่ 1  ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
วัดห้วยแหยง  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช
อำเภอช้างกลาง

วัดควนสงฆ์  หมู่ที่ 12  ตำบลหลักช้าง อำเภอกิ่งอ.ช้างกลาง  นครศรีธรรมราช
วัดควนส้าน  หมู่ที่ 6  ตำบลช้างกลาง อำเภอกิ่งอ.ช้างกลาง  นครศรีธรรมราช
วัดจันดี  หมู่ที่ 1  ตำบลหลักช้าง อำเภอกิ่งอ.ช้างกลาง  นครศรีธรรมราช
วัดเทพกุญชร  หมู่ที่ 7  ตำบลช้างกลาง อำเภอกิ่งอ.ช้างกลาง  นครศรีธรรมราช
วัดธาตุน้อย  หมู่ที่ 1   ตำบลหลักช้าง อำเภอกิ่งอ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดสวนขัน  หมู่ที่ 1  ตำบลสวนขัน อำเภอกิ่งอ.ช้างกลาง  นครศรีธรรมราช
วัดหลักช้าง  หมู่ที่ 6  ตำบลช้างกลาง อำเภอกิ่งอ.ช้างกลาง  นครศรีธรรมราช
วัดหน้าเข้าเหมน  หมู่ที่ 12   ตำบลช้างกลาง อำเภอกิ่งอ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
อำเภอเชียรใหญ่

วัดเขาแก้ววิเชียร   หมู่ที่ 9  ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดคลองขยัน  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดชัยสุวรรณ  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดเชียรใหญ่  หมู่ที่ 5  ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดดอนรักษา  หมู่ที่ 8  ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดแดง  หมู่ที่ 7  ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดทวยเทพ  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดทองพูน  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดทาบทอง   หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดทายิการาม  หมู่ที่ 4  ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดท่าลิพง  หมู่ที่ 6  ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดเทพนิมิตร  หมู่ที่ 9  ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดบางทองคำ  หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดบ้านเนิน  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดปากเชียร  หมู่ที่ 3  ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดพรหมมัญพงศาราม  หมู่ที่ 3   ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดพระพุทธบาท  หมู่ที่ 4  ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดโพธ์ใหม่  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดย่านม่วง   หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดสระเกษ  หมู่ที่ 11  ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดสระแก้ว  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดสระโพธิ์  หมู่ที่ 4  ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดสำโรงงาม  หมู่ที่ 2  ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดหาบทอง  หมู่ที่ 2  ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
อำเภอถ้ำพรรณรา 
วัดถ้ำทองพรรณรา  หมู่ที่ 9  ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา  นครศรีธรรมราช
วัดมุขธาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา  นครศรีธรรมราช
อำเภอท่าศาลา 

วัดเขาพนมไตย์ หมู่ที่ 5  ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดคงคาเลื่อน หมู่ที่ 2  ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดคลองดิน  หมู่ที่ 2  ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดโคกตะเคียน  หมู่ที่ 4  ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดจันพอ หมู่ที่ 3  ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดชลธาราม หมู่ที่ 2  ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดชัยธาราประดิษฐ์ หมู่ที่ 8   ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดชุมโลง  หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดดอนตะใคร หมู่ที่ 3  ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดทางขึ้น หมู่ที่ 1  ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดท่าสูง  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดเทวดาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดไทรขาม หมู่ที่ 3  ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดนากุน  หมู่ที่ 6  ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดบนถนน  หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดบ่อกรูด หมู่ที่ 4  ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดบางสาร หมู่ที่ 3  ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดประชาอารีย์ หมู่ที่ 14  ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดประดู่หอม  หมู่ที่ 9  ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดปลักปลา  หมู่ที่ 7  ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดป่าวดี หมู่ที่ 4  ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดป่าวนาราม หมู่ที่ 7  ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดพระเลียบ หมู่ที่ 10  ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดพระอาสน์  หมู่ที่ 5  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดโมคลาน  หมู่ที่ 11  ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดยางทอง หมู่ที่ 10  ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดยางใหญ่ หมู่ที่ 5  ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดสโมสร หมู่ที่ 1   ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดสระแก้ว  หมู่ที่ 5  ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดสวนจันทร์  หมู่ที่ 10  ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดสาขาชาติพงศ์  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดสำนักมะม่วง หมู่ที่ 6  ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดแส็งแร็ง  หมู่ที่ 1  ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดแส็งแร็ง หมู่ที่ 14  ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
วัดหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5  ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช
อำเภอทุ่งสง

วัดกระโสมใต้  หมู่ที่ 4   ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดกระโสมเหนือ  หมู่ที่ 6  ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดก้างปลา  หมู่ที่ 3  ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดเขากลาย  หมู่ที่ 3  ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดเขาตาว  หมู่ที่ 5  ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดเขาปรีดี 
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดเขาโร  หมู่ที่ 5  ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดคงคาเจริญ   หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดควนชุม  หมู่ที่ 5  ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดควนสุทธาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดโคกกะฐิน หมู่ที่ 7  ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดโคกสะท้อน 
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดชายคลอง  หมู่ที่ 4  ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดชายคลองที่วัง 
ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดด่านกำจัด  หมู่ที่ 1   ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดไตรวิทยาราม   หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดถ้ำใหญ่  หมู่ที่ 1  ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดทะเล  หมู่ที่ 6  ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดท่าแพ 
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งควาย  หมู่ที่ 1  ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งส้าน  หมู่ที่ 5  ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดธรรมเผด็จ  หมู่ที่ 7  ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดน้ำตก  หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดนิคมคีรี  หมู่ที่ 1  ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดบ้านพูน  หมู่ที่ 5  ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดป่าถ้ำตลอด   หมู่ที่ 4  ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดราษฐฎร์ประดิษฐ์   หมู่ที่ 2 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดลุมพินี  หมู่ที่ 6  ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดวังขรี  หมู่ที่ 3  ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดวังหีบ   หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดศิลาราย  หมู่ที่ 8  ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดสหกรณ์นิคมทุ่งสง  หมู่ที่ 4  ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดสำโรง  หมู่ที่ 6  ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
วัดอินทาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
อำเภอทุ่งใหญ่ 

วักควนอุโบสถ  หมู่ที่ 3   ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดขนาน  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดคงคาเลียบ  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดควนคลัง  หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดท่ายาง  หมู่ที่ 2  ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดบางวงศ์  หมู่ที่ 2  ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดประดิษฐาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดภูเขาดิน  หมู่ที่ 5  ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดภูเขาลำทัง  หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดภูเขาหลัก   หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดมะเฟืองใต้  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดยูงทอง  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
วัดวังหิน  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช
อำเภอนบพิตำ 

วัดเขาน้อย  หมู่ที่ 4  ตำบลกะหรอ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
วัดเขาเหล็ก  หมู่ที่ 2  ตำบลนบพิตำ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
วัดคงคาวดี  หมู่ที่ 4  ตำบลกะหรอ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
วัดโทตรี  หมู่ที่ 1  ตำบลกะหรอ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
วัดนพรัตนาราม   หมู่ที่ 1  ตำบลกรุงชิง อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดนาเหรง  หมู่ที่ 7  ตำบลกะหรอ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
วัดในตูล 
ตำบลกะหรอ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
วัดเปียน  หมู่ที่ 6  ตำบลกรุงชิง อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
วัดโพเตมีย์   หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
วัดโรงเหล็ก  หมู่ที่ 2  ตำบลนบพิตำ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
วัดวังเลา  หมู่ที่ 7  ตำบลกะหรอ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
วัดสวนกลาง   หมู่ที่ 3  ตำบลนบพิตำ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดใหม่ไทยเจริญ   หมู่ที่ 1  ตำบลนบพิตำ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดอู่ทอง  หมู่ที่ 3  ตำบลกะหรอ อำเภอกิ่ง อ.นบพิตำ  นครศรีธรรมราช
อำเภอนาบอน

วัดเทวสิทธิ์  หมู่ที่ 6  ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน  นครศรีธรรมราช
วัดพิกุลชัยภูมิ  หมู่ที่ 3  ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน  นครศรีธรรมราช
วัดพิศิษฏ์อรรถาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน  นครศรีธรรมราช
วัดหนองดี  หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน  นครศรีธรรมราช
วัดอัมพวัน  หมู่ที่ 1  ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน  นครศรีธรรมราช
อำเภอบางขัน 

วัดต้นไทร   หมู่ที่ 1 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน  นครศรีธรรมราช
วัดบ่อน้ำร้อน    หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน นครศรีธรรมราช
วัดลำนาว   หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน  นครศรีธรรมราช
วัดวังหิน  หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน  นครศรีธรรมราช
วัดหนองเจ  หมู่ที่ 1  ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน  นครศรีธรรมราช
อำเภอปากพนัง

วัดกัลยานฤมิตร  หมู่ที่ 5  ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดกาญจนาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดเกาะจาก  หมู่ที่ 2  ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดขนาบนาก   หมู่ที่ 1 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดเขมวงศาราม 
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดคงคาวดี  หมู่ที่ 3  ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดคงคาสวัสดิ์ 
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดคลองน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดโคกมะม่วง  หมู่ที่ 7  ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดแจ้ง  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดชมพูประดิษฐ์  หมู่ที่ 1  ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดตรงบน  หมู่ที่ 4  ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดไตรสุวรรณาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดท่าพญา  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดเทพสิทธาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดไทนมังคลาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดนันทาราม 
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดนิโครธาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดบางเข็ม  หมู่ที่ 8  ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดบางจาก  หมู่ที่ 11  ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบางฉนาก  หมู่ที่ 2  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดบางด้วน  หมู่ที่ 8  ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดบางบูชาชนาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดบางพระ  หมู่ที่ 3  ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบางศาลา  หมู่ที่ 6  ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดบางอุดม  หมู่ที่ 6  ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดบ้านงาม  หมู่ที่ 3  ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดบ้านใหม่  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดโบสถ์ธาราวดี  หมู่ที่ 5  ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดปากแพรก  หมู่ที่ 5  ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดป่าระกำใต้  หมู่ที่ 3  ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดป่าระกำเหนือ  หมู่ที่ 7  ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดปิยาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุง  หมู่ที่ 8  ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดพิบูลยาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดมหิสสราราม  หมู่ที่ 10  ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมเขตชลาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดมุขธาราราม  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดรัตนาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดรามประดิษฐ์ 
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดศรีสมบรูณ์
 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดศรีสุวรรณาราม (เปียะ)  หมู่ที่ 7  ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดสระ  หมู่ที่ 9  ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
วัดสระแก้ว  หมู่ที่ 1  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง  นครศรีธรรมราช
อำเภอพระพรหม

วัดกัตสัทธาราม (กัด)  หมู่ที่ 1  ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดคันนาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดเชิงแตระ  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดท่าช้าง  หมู่ที่ 2  ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดท้ายสำเภา  หมู่ที่ 2  ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดป่าตอ  หมู่ที่ 5  ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดป่าห้วยพระ  หมู่ที่ 5  ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดพระพรหม   หมู่ที่ 1 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดพระเพรง  หมู่ที่ 3  ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดแพร่  หมู่ที่ 2  ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดมะม่วงขาว   หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดมะม่วงตลอด  หมู่ที่ 2  ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดราษฏร์เจริญวราราม   หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดเลียบ  หมู่ที่ 5   ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดหนองแตน  หมู่ที่ 3  ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
วัดห้วยระย้า  หมู่ที่ 5  ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช
อำเภอพรหมคีรี 

วัดกำแพงถม   หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดเขาขุนพนม  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดคงคาวง  หมู่ที่ 3  ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดคลองเมียด  หมู่ที่ 7  ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดทอนหงส์  หมู่ที่ 2  ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดท้าวโทะ  หมู่ที่ 3  ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดโทเอก (หัวตลิ่ง)   หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดป่ากิ่ว  หมู่ที่ 6  ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดป่ายางประดู่หอม  หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดพรหมโลก   หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมภูมิวราราม   หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดโยธาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดสะบ้าย้อย  หมู่ที่ 4  ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดสากเหล็ก   หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดใหญ่  หมู่ที่ 2  ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดใหม่  หมู่ที่ 4  ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
วัดอินคีรี  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช
อำเภอพิปูน


วัดทุ่งนาใหม่   หมู่ที่ 4 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน  นครศรีธรรมราช
วัดโบราณาราม    หมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช
วัดปากเสียว  หมู่ที่ 2  ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน  นครศรีธรรมราช
วัดโพธาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน  นครศรีธรรมราช
วัดมังคลาราม  หมู่ที่ 1   ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมาวาส  หมู่ที่ 7  ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  นครศรีธรรมราช
วัดยางค้อม   หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน  นครศรีธรรมราช
วัดศรีมาราม   หมู่ที่ 1 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน  นครศรีธรรมราช
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net