ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี1
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดตรัง
อำเภอเมืองตรัง


วัดกะพังสุรินทร์ ถนนเอียนกะพัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดกุฎยาราม ม. 2 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดเกาะมะม่วง ม. 1 เกาะมะม่วง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดขุนสิทธิ์ ม. 2 ต้นเหรียง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดคงคาวดี ม.7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดคลองน้ำเจ็ด
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดควน ม.5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดควนขัน
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดควนวิเศษ ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดโคกพิกุล ม.1 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดโคกมะม่วง ม.2 โคกสะท้อน ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดแจ้ง ม.5 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดเชี่ยวชาญกิจ ม.5 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดต้นปีก ม.4 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดตันตยาภิรม
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดทุ่งนา ม.2 ทุ่งนา ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดทุ่งหวัง ม.12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดทุ่งหินผุด ม.1 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดไทรงาม ม.2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดนานอน ม. 4 นานอน ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดนาเมืองเพชร ม. 2 โคกว่าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดน้ำผุดใต้ ม.1 น้ำผุด ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดน้ำผุดเหนือ ม.1 น้ำผุด ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดนิคมประทีป (โคกหล่อ) ม.6 โคกหล่อ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดนิโครธาราม สวนจันทร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดประสิทธิชัย ท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดพระงาม ม.7 นางงาม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดโพธาราม ม.4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดไพรสณฑ์ ม. 4 ป่าหมาก ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดภูเขาทอง ม.1 น้ำผุด ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดมัชฌิมภูมิ
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดราษฎร์รื่นรมย์ ม. 9 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดไร่พรุ ม.4 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดศรัทธาธรรม ม. 2  ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดศรีสุวรรณาราม ม. 1  ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดสาริการาม ม.9 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (สิทธิไชยบำรุง) ม. 4 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วัดหัวถนน ม. 6 ตำบลนาพละ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
อำเภอกันตัง


วัดคลองชีล้อม ม. 3 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัดคลองชีล้อม ม. 1 คลองชีล้อม ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัดคลองลุ ม. 1 คลองลุ ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัดควนธานี ม. 2 ควนธานี ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัดคีรีกาญจนาราม (ท่าส้ม) ม. 4 ท่าส้ม ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัดโคกยาง ม. 1 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัดย่านซื่อ ม. 2 ควนธานี ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัดวารีวง ม. 1 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา ม. 6 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัดไสแก้ว ม. 2  ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
อำเภอกิ่งอ.รัษฎา


วัดเขาพระ ม. 4 เขาพระ ตำบลคลองเปา อำเภอกิ่งอ.รัษฎา จังหวัดตรัง
วัดคลองปาง ม. 1 ตำบลคลองเปา อำเภอกิ่งอ.รัษฎา จังหวัดตรัง
วัดคลองมวน ม. 1 คลองมวน ตำบลหนองปรือ อำเภอกิ่งอ.รัษฎา จังหวัดตรัง
วัดควนเมา ม. 2 ควนเมา ตำบลควนเมา อำเภอกิ่งอ.รัษฎา จังหวัดตรัง
วัดถ้ำพระพุทธ ม. 6 ถ้ำพระ ตำบลหนองบัว อำเภอกิ่งอ.รัษฎา จังหวัดตรัง
วัดทอนเหรียญ ม. 4 ทอนเหรียญ ตำบลเขาไพร อำเภอกิ่งอ.รัษฎา จังหวัดตรัง
วัดโพธิ์น้อย ม. 3 ตำบลคลองเปา อำเภอกิ่งอ.รัษฎา จังหวัดตรัง
อำเภอนาโยง


วัดควนสวรรค์ ม. 8 ควนสวรรค์ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วัดควนสีนวล ม. 7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วัดจอมไตร ม. 7 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (กะช่อง) ม. 6 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วัดไทรทอง ม. 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วัดธรรมาราม (นาปด) ม. 1 นาปด ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วัดนางหลาด(นางประหลาด) ม. 5 นางประหลาด ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วัดพระพุทธสิหิงค์ ม. 5 นางประหลาด ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วัดมงคลสถาน (ละมอ) ม. 2 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วัดรัตนาภิมุข ม. 1 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วัดหัวเขา ม. 6 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
อำเภอปะเหลียน


วัดควนวิไล ม. 1 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วัดโคกมะขาม ม. 3 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วัดท่าพญา ม. 3 ท่าพญา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วัดทุ่งปาหนัน ม. 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วัดในเขา ม. 1 ในเขา ตำบลบ้าหวี อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วัดปากปรน ม. 2 ท่าคลองออก ตำบลหาดสำราญ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วัดภูมิประสิทธิ์ ม. 1 ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วัดศรัทธาราม ม. 3 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วัดหนองสมาน ม. 3 ตำบลหาดสำราญ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อำเภอย่านตาขาว


วัดควนนิมิตศิลา ม. 2 ควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดควนอินทนินงาม ม. 1 ควนอินทนิลงาม ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดชลวาปีวิหาร ม. 3 หนักแบก ตำบลทุ่งหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดช่องหาย ม. 3  ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดชัยภูมิสถิตย์ ม. 2 ทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดนิกรรังสฤษฎิ์ ม. 1 ย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดประชาบำรุง ม. 2 หนักแบก ตำบลทุ่งหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดปากคลอง ม. 6 ปากคลอง ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดพิกุลทอง ม. 2 พิกุลทอง ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดโพรงจระเข้ ม. 5 นาไห ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดลำไห ม. 3  ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดหนองชุมแสง ม. 3  ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดหนองเป็ด ม. 6 ปากคลอง ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดห้วยสอ ม. 2 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดโหละคล้า ม. 7 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดโหละหาร ม. 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดใหม่ไทรงาม ม. 6 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วัดอัมพวัน ม. 4 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
อำเภอวังวิเศษ


วัดเขาพระวิเศษ ม. 4 เขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
วัดโคกกฐิน ม. 2 ตำบลอ่างตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
วัดทุ่งใหญ่ ม. 3 ทุ่งใหญ่ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
วัดบ้านในปง ม. 3 ในปง ตำบลอ่างตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
วัดราษฎร์รังสรรค์ ม. 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
วัดวังมะปราง ม. 2 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
วัดหนองคล้า ม. 7 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
อำเภอสิเกา


วัดกมลศรี ม. 1 กะลาเส ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วัดเขาแก้ว ม. 2 เขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วัดเขาไม้แก้ว ม. 1 เขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วัดคูหาวิลัย ม. 1  ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วัดเจริญร่มเมือง ม. 2 ควนกุน ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วัดไม้ฝาด ม. 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วัดสิเกา ม. 1  ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
อำเภอห้วยยอด


วัดกาญจนบริรักษ์ ม. 2 โคกแค ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดเกาะฐาน ม. 3 เกาะฐาน ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดเขากอบ ม. 1 เขากอบ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดเขาปินะ ม. 3 เขาปินะ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดเขาปูน ม. 2 เขาปูน ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดเขาห้วยแห้ง ม. 1  ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดคลองคุ้ย ม. 5 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดควนไทร ม. 1 ควนไทร ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดคีรีวิหาร ม. 7 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดไตรสามัคคี ม. 2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ ม. 1  ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดทุ่งต่อ ม. 5 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดนาวง ม. 2 นาวง ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดน้ำพราย ม. 3 น้ำพราย ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดบางดี ม. 1 บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดปากแจ่ม ม. 4 ปากแจ่ม ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดลำภูรา ม. 2 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดวังหลาม ม. 5 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดศรีรัตนาราม ม. 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดสวน ม. 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดสิทธิโชค ม. 4  ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดห้วยนาง ม. 6 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดห้วยยอด ม. 4  ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดหูแกง ม. 4  ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดเหรียง ม. 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net