ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี2
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดกระบี่
อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่
วัดกระบี่น้อย    บ้านกระบี่น้อย หมู่ที่ 6 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
วัดแก้วโกรวาราม   บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
วัดเขาคราม    บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
วัดคลองสน    บ้านคลองสน หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
วัดคลองใหญ่   บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
วัดควนสบาย   บ้านตลาดเก่า ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
วัดถ้ำเสือ   บ้านหน้าชิง หมู่ที่ 1 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
วัดทับปริก   บ้านทับปริก หมู่ที่ 5 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
วัดในช่อง   บ้านในช่อง หมู่ที่ 2 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
วัดในสระ   บ้านในสระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
วัดปานุราชประชาสรรค์   บ้านหลังแขวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
วัดโพธิ์เรียง    บ้านโพธิ์เรียง หมู่ที่ 3 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
วัดโภคาจุฑามาตย์    บ้านตลาดเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
วัดสุวรรณธาราราม   บ้านสองแพรก หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
วัดไสยไทย    บ้านไสไทย หมู่ที่ 4 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
วัดหนองจิก  บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2  ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
วัดห้วยโต้  บ้านห้วยโต้ หมู่ที่ 4  ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
อำเภอเกาะลันตา 

วัดเกาะลันตา 


อำเภอเขาพนม

วัดเขาดิน บ้านเขาดิน หมู่ที่ 4  ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
วัดเขาพนม   บ้านห้วยเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
วัดเฉลิมพนมเขต   บ้านกอตง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
วัดถ้ำโกบ    บ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
วัดทุ่งปรือ   บ้านทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
วัดพรุเตียว หมู่ที่ 1 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
วัดภูมิบรรพต    บ้านยวนสาว หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
วัดมะม่วงเอน   บ้านมะม่วงเอน หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
อำเภอคลองท่อม

วัดคลองท่อมใต้   บ้านคลองท่อม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
วัดคลองพน   บ้านคลองพน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
วัดคลองแรด    บ้านคลองแรด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
วัดควนใหม่   บ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
วัดทรายขาว   บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 จังหวัดกระบี่
วัดบางคราม   บ้านบางคราม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
วัดพรุดินนา   บ้านพรุดินนา หมู่ที่ 2 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
วัดพรุเตย   บ้านพรุเตย หมู่ที่ 4 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
วัดเพหลา   บ้านเพหลา หมู่ที่ 1 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์   บ้านโคกคา หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
วัดโพธิ์พัฒนา    บ้านโคกหาร หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
วัดโพธิ์เลื่อน   บ้านควน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
อำเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่
วัดเขาต่อ   หมู่ที่ 4 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
วัดโคกแซะ   หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
วัดช่องแบก   หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
วัดถ้ำวารีริน  หมู่ที่ 2 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
วัดนทีมุขาราม   หมู่ที่ 1  ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
วัดบางเงิน   หมู่ที่ 7 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
วัดบางเหียน    หมู่ที่ 6 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
วัดบ้านตัวอย่าง    บ้านตัวอย่าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
วัดบ้านนา   หมู่ที่ 6 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
วัดสหกรณ์   บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
อำเภอลำทับ

วัดเจริญทรวงศ์ 


วัดลำทับ 


อำเภอเหนือคลอง

วัดคลองขนาน   บ้านคลองขนาน หมู่ที่ 5  ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
วัดโคกเคี่ยม   บ้านห้วยมัด หมู่ที่ 2  ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
วัดโคกยาง  บ้านโคกยาง หมู่ที่ 4  ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
วัดท่านุ่น  บ้านท่านุ่น หมู่ที่ 4  ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
วัดธรรมวุชสรณาราม  บ้านคลองเสียด หมู่ที่ 6  ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
วัดบางผึ้ง   บ้านบางผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
วัดปกาสัย   บ้านปกาสัย หมู่ที่ 1 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
วัดพานิชรัตนากุล  บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 2  ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
วัดห้วยคราม  บ้านห้วยคราม หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
อำเภออ่าวลึก

วัดเขาล่อม    หมู่ที่ 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
วัดเจริญราษฎร์ศรัทรา   บ้านคลองยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
วัดชมพูศรีรัตนบรรพต  หมู่ที่ 2  ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
วัดถ้ำทิพย์ปรีดาราม   บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
วัดนาเหนือ (แหลมสัก)    หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
วัดนิคมวราราม  บ้านคลองไร่ หมู่ที่ 6  ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
วัดบางโทง   หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
วัดป่าศิลาสวัสดิ์  บ้านหินราว หมู่ที่ 1  ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
วัดไพรสณฑ์   หมู่ที่ 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
วัดราษฎร์รังสรรค์  หมู่ที่ 2  ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
วัดสถิตโพธาราม   หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
วัดแหลมสัก  หมู่ที่ 3  ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
วัดอ่าวลึกเหนือ    หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net