ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี3
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดนอำนาจเจริญ
อำเภอเมืองอำนาจ

วัดกนิษฐานนท์  หมู่ที่ 10  ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดกลาง  หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดกุดตากล้า  บ้านกุดตากล้า หมู่ที่ 1   ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดกุดน้ำกิน  หมู่ที่ 5  ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดกุดปลาดุก  หมู่ที่ 4  ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเก่าน้ำคำ  บ้านก่อ-หนองปลิง หมู่ที่ 2  ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดแก้งกฐิน  หมู่ที่ 4  ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดคำมะโค้ง  บ้านคำมะโค้ง หมู่ที่ 4  ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดคึมใหญ่  หมู่ที่ 1  ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกกอก  หมู่ที่ 3  ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกก่อง  หมู่ที่ 5  ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกค่าย  หมู่ที่ 5  ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกช้างฮ้าย  หมู่ที่ 2  ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกสว่าง  หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกสวาสดิ์  บ้านโคกสวาสดิ์ หมู่ที่ 9  ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกสูง  หมู่ที่ 2  ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดจันทิมา  หมู่ที่ 21  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดฉิมพลี  หมู่ที่ 2  ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเชือกนอก  หมู่ที่ 3  ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเชือกใน  บ้านเชือก หมู่ที่ 4  ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดงสวาง  บ้านดงสวาง หมู่ที่ 10  ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดงสวาง  บ้านดงสวาง หมู่ที่ 7  ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดงสีโท  หมู่ที่ 7  ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดอนแดง  บ้านดอนแดง หมู่ที่ 10  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดอนเมย  หมู่ที่ 13  ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดอนไร่  หมู่ที่ 7  ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดอนหวาย  บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดถ้ำแสงแก้ว  บ้านคำบ่อแก้ว หมู่ที่ 5  ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดทองสวาท  บ้านนาลือ หมู่ที่ 2  ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดทับเมย  หมู่ที่ 12  ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเทพทวีธรรม  บ้านอ่างใหญ่ หมู่ที่ 10  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเทพมงคล  หมู่ที่ 6  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาคำ  หมู่ที่ 3  ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาคำ  หมู่ที่ 3  ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาแต้  หมู่ที่ 9  ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาผือ  หมู่ที่ 1  ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาโพธิ์  หมู่ที่ 6  ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนายม  หมู่ที่ 5  ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาเยีย  หมู่ที่ 8  ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาเรือง  หมู่ที่ 8  ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาวัง  หมู่ที่ 3  ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาวัด  หมู่ที่ 8  ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาสีนวน  หมู่ที่ 4  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาอุดม  หมู่ที่ 12  ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนงาม  หมู่ที่ 5  ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนดู่  บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5  ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนโพธิ์  หมู่ที่ 3  ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านก่อ  หมู่ที่ 9  ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านดอนดู่  บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7  ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านเดื่อ  หมู่ที่ 9  ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านบาก  หมู่ที่ 2  ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านหนองแซง(อำนาจเจริญ)  หมู่ที่ 9  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบูรพา  หมู่ที่ 1  ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบูรพา  หมู่ที่ 6  ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดป่าจันทน์  หมู่ที่ 4  ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดป่าติ้ว  บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 5  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดป่าศรีสุขเกษม  บ้านนาห้วยยาง-สองคอน หมู่ที่ 1  ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดป่าสุขะวนาราม  บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดพระมงคลมิ่งเมือง  หมู่ที่ 20  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดพันธวิชา  หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดพันธุเวศน์(พันธุเวสน์)  หมู่ที่ 4  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศรี  หมู่ที่ 4  ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศรี  หมู่ที่ 7  ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศิลา  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดภูเขาขาม  หมู่ที่ 4  ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดราสิยาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดวังแคน  หมู่ที่ 5  ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีบุญยืน  หมู่ที่ 2  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 2  ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 3  ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีโพธิ์ชัย  บ้านไร่ หมู่ที่ 7  ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีโพธิ์ชัย  หมู่ที่ 1  ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีมงคล  บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 8  ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีมงคล  หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสระเกษ  หมู่ที่ 1  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสร้างนกทา  หมู่ที่ 1  ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสำราญนิเวศ  บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสี่แยกแสงเพชร  บ้านสี่แยกแสงเพชร หมู่ที่ 10  ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสุวรรโณริส  หมู่ที่ 4  ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม  หมู่ที่ 19  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโสกโตน  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองขาม  หมู่ที่ 3  ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองคลอง  หมู่ที่ 3  ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองตาใกล้  หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองนาเทิง  หมู่ที่ 5  ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองบัว  หมู่ที่ 2  ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองปลิง  หมู่ที่ 12  ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองแฝก  บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8  ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองมะแซว  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองมะแซว  หมู่ที่ 5  ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองเรือ  หมู่ที่ 2  ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองแสง  หมู่ที่ 8  ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองหิน  หมู่ที่ 3  ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองแห่  บ้านหนองแห่ หมู่ที่ 1  ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหัวภู  หมู่ที่ 8  ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเหล่าพรวน  หมู่ที่ 1  ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเหล่าหนาด  หมู่ที่ 7  ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดอัมพวัน  หมู่ที่ 3  ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอหัวตะพาน


วัดขุมเหล็ก  หมู่ที่ 8  ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดคำข่า  หมู่ที่ 4  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดคำน้อย  หมู่ที่ 2  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดคึมน้อย  หมู่ที่ 5  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเค็งใหญ่  หมู่ที่ 9  ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกเลาะ  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดชะแงะ  หมู่ที่ 4  ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดไชยคำ  หมู่ที่ 1  ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดอนว่าน  บ้านดอนว่าน หมู่ที่ 9  ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดู่ใน  หมู่ที่ 8  ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนค้อทุ่ง  หมู่ที่ 5  ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนค้อน้อย  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนแคน  หมู่ที่ 7  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนผักหวาน  หมู่ที่ 7  ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนหนามแท่ง  บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 11  ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ่อชะเนง  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านเก่าบ่อ  บ้านบ่อชะเนง หมู่ที่ 4  ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านชาด  หมู่ที่ 7  ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านดู่  หมู่ที่ 6  ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านเป้า  หมู่ที่ 3  ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบุบผามาลา  หมู่ที่ 2  ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบูรพา  หมู่ที่ 5  ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน      จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดปัญจสมณาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดป่าบึงศิลาราม  บ้านชาด หมู่ที่ 7  ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดป่าหนองไหล  บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดพระศรีเจริญ  หมู่ที่ 6  ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศรี  หมู่ที่ 4  ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศรี  หมู่ที่ 1  ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพนขวาว  หมู่ที่ 4  ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพนเมืองน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดรัตนวารี  บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 7  ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน      จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเวียงหลวง  หมู่ที่ 9  ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีคุณคันธรส  หมู่ที่ 9  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีทอง  หมู่ที่ 8  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 6  ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีมงคล  หมู่ที่ 8  ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสระรังษี  หมู่ที่ 2  ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสร้างถ่อนอก  หมู่ที่ 1  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสร้างถ่อใน  หมู่ที่ 3  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสวนสวรรค์  หมู่ที่ 5  ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสันติวนาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสิทธิยาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองแก้ว  บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1  ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน     จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองงูเหลือม  บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8  ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองจอก  หมู่ที่ 6  ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองเทา  หมู่ที่ 2  ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองยอ  หมู่ที่ 3  ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเหล่าขวาว  หมู่ที่ 3  ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน     จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองแอวมอง  หมู่ที่ 7  ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองแสง  บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6  ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหัวดง  บ้านหัวดง หมู่ที่ 4  ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดอัมพวัน  หมู่ที่ 4  ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอชานุมาน 


วัดคันสูง  บ้านคันสูง หมู่ที่ 3  ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกสะอาด  บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6  ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดจินดามณี  หมู่ที่ 1  ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดแจ่มอารมณ์  หมู่ที่ 5  ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดไชยมงคล  หมู่ที่ 3  ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนศิลา  หมู่ที่ 3  ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนสูง  หมู่ที่ 3       ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดพุทธรักษา  หมู่ที่ 2  ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน        จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเมธาสีตาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์  บ้านยักษ์คุ หมู่ที่ 5  ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเวฬุวัน  บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 8  ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 1  ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีมงคล  หมู่ที่ 2  ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีมณีวัน  หมู่ที่ 4  ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีวิไล  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศิริมงคล  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสมบูรณ์  หมู่ที่ 4  ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน      จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดแสนสำราญ  บ้านดงแสนแก้ว หมู่ที่ 4  ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน        จังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอปทุมราชวงศา    

วัดคำย่านาง  บ้านคำย่านาง หมู่ที่ 8  ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา     จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกศิริ  หมู่ที่ 8   ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโฆสิตาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดจันทรังษี  หมู่ที่ 7  ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเชตวนาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโชติการาม  หมู่ที่ 4  ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดไชยาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดอนดู่  บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11  ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดตรีสุขาราม  หมู่ที่ 9  ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดทรงศิลา  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาคำ  หมู่ที่ 4  ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาถาวร  บ้านนาถาวร หมู่ที่ 5  ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา         จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาหว้า  บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1  ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา        จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนสำราญ  หมู่ที่ 8  ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านลืออุทธาทิพย์  บ้านลือ หมู่ที่ 8  ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา     จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดป่าดงชัยศรี  บ้านห้วย หมู่ที่ 1  ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา      จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดผาสุกการาม  หมู่ที่ 5  ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพนสูง  หมู่ที่ 3  ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดมัชฌิมาราม  หมู่ที่ 11  ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดยางเครือพัฒนา  หมู่ที่ 7  ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีชมภู  หมู่ที่ 2  ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีปุญญนิมิต  หมู่ที่ 2  ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา       จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีสว่าง  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีสุข  หมู่ที่ 1      ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสว่างใต้  หมู่ที่ 3  ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา     จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสามแยกชมภู  บ้านสามแยกชมภู หมู่ที่ 6  ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสามัคยาราม  บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2  ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสำราญนิวาส  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสุคันธวารี  หมู่ที่ 1  ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสุทธาวาส  หมู่ที่ 2  ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสุทธิกาวาส  หมู่ที่ 6  ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสุวัฒนาราม  หมู่ที่ 9  ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเสลาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองแสง  หมู่ที่ 7  ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดห้วยงูเหลือม  บ้านห้วยงูเหลือม หมู่ที่ 5  ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหินกอง  หมู่ที่ 9  ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดอนงคาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดอุดรมงคล  หมู่ที่ 3  ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเมืองพนา


วัดเกษร  หมู่ที่ 4  ตำบลจานลาน อำเภอพนา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเขมาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดไชยาติการาม  หมู่ที่ 11  ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดอนขวัญ  บ้านดอนขวัญ หมู่ที่ 13  ตำบลพนา อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดตรีรัฐประชาสรรค์  หมู่ที่ 12  ตำบลพนา อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดตรีอรุณรัตน์  หมู่ที่ 8  ตำบลจานลาน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดทุ่งสว่าง  หมู่ที่ 12  ตำบลจานลาน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเนกขัมมาราม  บ้านหนองข่า หมู่ที่ 4  ตำบลพนา อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบูรพา  หมู่ที่ 9  ตำบลพนา อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดปัจฉิมวัน  หมู่ที่ 5  ตำบลพนา อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดป่าตำแย  หมู่ที่ 11  ตำบลพระเหลา อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพธาราม  หมู่ที่ 11  ตำบลพนา อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศรี  หมู่ที่ 9  ตำบลจานลาน อำเภอพนา    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดมัคคาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลพนา อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเรืองฤทธิ์  บ้านสร้อย หมู่ที่ 3  ตำบลจานลาน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีมงคล  หมู่ที่ 7  ตำบลจานลาน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีมงคล  หมู่ที่ 8  ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีสุนทราราม  หมู่ที่ 10  ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีอุดม  หมู่ที่ 11  ตำบลจานลาน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสงบคารมณ์  หมู่ที่ 12  ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสว่าง  หมู่ที่ 6  ตำบลจานลาน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 1  ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสุคันธาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดแสงทอง  หมู่ที่ 6  ตำบลพนา อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดแสงอรุณ  หมู่ที่ 5  ตำบลจานลาน อำเภอพนา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโสภณาราม  หมู่ที่ 9  ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดอรัญญาไพศาล  หมู่ที่ 3  ตำบลจานลาน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดอัมพร  หมู่ที่ 4  ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา   จังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอลืออำนาจ


วัดกุงชัย  หมู่ที่ 10  ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดกุลเชฎโฐ  บ้านเหล่ามันแกว  ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกกลาง(เจริญจิต)  หมู่ที่ 5  ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ     จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดชมภูกุดสิน  หมู่ที่ 17  ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดงบัง  หมู่ที่ 1  ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดงมะยาง  หมู่ที่ 1  ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดดอนชี  หมู่ที่ 5  ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาดี  หมู่ที่ 3  ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาล้อม  บ้านนาล้อม หมู่ที่ 8  ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาอุดม  หมู่ที่ 7  ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดน้ำซับ  หมู่ที่ 6  ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดน้ำท่วม  หมู่ที่ 4  ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนจาน  หมู่ที่ 5  ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านจอก  หมู่ที่ 7  ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านม่วง  หมู่ที่ 7  ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดบ้านแย  บ้านแย หมู่ที่ 6  ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศิลา  หมู่ที่ 6  ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดฟ้าห่วน  หมู่ที่ 6  ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดแมดนอก  บ้านแมด หมู่ที่ 3  ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดแมดใน  หมู่ที่ 9  ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดยางช้า  หมู่ที่ 3  ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดไร่ขี  หมู่ที่ 4  ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีรัตนอินทร์นาราม  บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ 12  ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองแคน  บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3  ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองนกหอ  หมู่ที่ 2  ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 8  ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองยาง  หมู่ที่ 6  ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองหิ้ง  บ้านหนองหิ้ง หมู่ที่ 9    ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเหล่าแก้ว  หมู่ที่ 4  ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเหล่าฝ้าย  หมู่ที่ 4  ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเหล่าฝ่ายน้อย  หมู่ที่ 10  ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเหล่าเลิง  หมู่ที่ 2  ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดอัมพวัน  หมู่ที่ 3  ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดอำนาจ  หมู่ที่ 4  ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเสนางคนิคม

วัดเกาะแก้ว  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดคึมข่า  หมู่ที่ 13  ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกกลาง  หมู่ที่ 2  ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโคกสะอาด  หมู่ที่ 7  ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดเดื่อน้อย  หมู่ที่ 11  ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดตาลเลียน  หมู่ที่ 2  ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาไร่ใหญ่  หมู่ที่ 5  ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาเวียง  หมู่ที่ 1  ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาสะอาด  หมู่ที่ 7  ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม   จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาหนองใหญ่  หมู่ที่ 6  ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดนาอุดม  บ้านนาอุดม หมู่ที่ 3  ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม     จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนสวาท  บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2  ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโนนสูง  หมู่ที่ 4  ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดป่าธรรมรังสี  หมู่ที่ 3  ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโป่งหิน  หมู่ที่ 5  ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพธาราม  หมู่ที่ 12  ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพนทอง  หมู่ที่ 1  ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
ดไร่สีสุก  หมู่ที่ 1  ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดศรีใคร  บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 5  ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดสว่างเนินกุง  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองโน  หมู่ที่ 6  ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม    จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองมะเสี่ยง  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดหนองไฮ  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดห่องเตย  หมู่ที่ 5  ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดอินทราราม  หมู่ที่ 2  ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net