ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี1
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม

วัดกุดซุย  หมู่ที่ 17  ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดกุดเวียน(บ้านกุดเวียน)  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเก่าน้อย  หมู่ที่ 3  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเกิ้งเหนือ  หมู่ที่ 6  ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดขุนพรหมดำริ(อุปราช)  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเครือวัลย์สุทธาวาส  หมู่ที่ 6  ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกศรี(บ้านโคกสี)  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดจันทราวาส(จันทราวาสอ้อยช้าง)  หมู่ที่ 7  ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดจันทาริวาส(บ้านโนนมี้)  หมู่ที่ 2  ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเจริญผล  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงเค็ง  หมู่ที่ 10  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนตูม  หมู่ที่ 1  ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนบม  หมู่ที่ 6  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนเรือ  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนหว่าน  บ้านดอนหว่าน หมู่ที่ 7  ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนหัน  หมู่ที่ 9  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนไฮ  หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดใต้ดงน้อย  บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดใต้แวงน่าง  หมู่ที่ 1  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดท่างาม  บ้านท่างาม หมู่ที่ 21   ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วัดท่างาม  หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดท่าตูม  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดท่าประทาย  หมู่ที่ 3  ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดท่าสองคอน  หมู่ที่ 12  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดท่าเสมา 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเทพวิหก  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดธัญญาวาส 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดน้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาควิชัย 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเนรัญชรา  หมู่ที่ 15  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนเดื่อ  บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 10  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนตูม  หมู่ที่ 2  ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนแต้  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบัวค้อ(บ้านบัวค้อ)  หมู่ที่ 1  ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านกุดแคน  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านโคกก่อ(โคกก่อ)  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านดินดำ(ดินดำ)  หมู่ที่ 1  ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านโด  หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านท่าแร่(ท่าแร่คงคาราม)  หมู่ที่ 5  ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านสมศรี(สมศรี)  หมู่ที่ 7  ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านหมี่  หมู่ที่ 8  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านหัน  หมู่ที่ 4  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านเอียด  หมู่ที่ 5  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบึงวังยาว  บ้านวังยาว หมู่ที่ 4  ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพาเกิ้งใต้  หมู่ที่ 5  ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพาราม 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพาราม  หมู่ที่ 13  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดปทุมวนาราม (หนองบัว)  หมู่ที่ 4  ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดปรมัยยิกาวาส  หมู่ที่ 11  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดประชาบำรุง 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดปรางค์กู่  หมู่ที่ 17  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดปัจฉิมทัศน์ 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าโนนแท่น 
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าศิลาขันธุ์วิเวก  หมู่ที่ 7  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าศุภมิตรสิทธาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าสโมสร  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิไชยาราม(โพธิ์ชัยยารามหัวฝาย)  หมู่ที่ 12  ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน  หมู่ที่ 3  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านติ้ว  หมู่ที่ 12  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด  หมู่ที่ 1  ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีวนาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีหนองคู(บ้านหนองคู)  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง(บ้านหนองปลิง)  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์สระแก้ว  หมู่ที่ 9  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดภูดิน  บ้านภูดิน หมู่ที่ 5  ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดมหาชัย 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเม่นใหญ่  หมู่ที่ 4  ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดยุวราช(บ้านโคก)  หมู่ที่ 3  ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดราษฎร์ประดิษฐ์  หมู่ที่ 2  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวังยาว(วังยาววารี)  หมู่ที่ 4  ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวารินทราวาส(ท่าตูมวารินทร์)  หมู่ที่ 9  ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีเวฬุวัน  หมู่ที่ 7  ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีสวัสดิ์ 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศิริชัย  หมู่ที่ 10  ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสถานสงเคราะห์คนชรา  บ้านโคกสี หมู่ที่ 5  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่าง(สว่างโนนเพ็ก)  หมู่ที่ 14  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดส่องเหนือ 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสันติวัน  บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 12  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสามัคคี  ถนนมหาชัยดำริห์  ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสีชมพู(สีชมพูหนองตื่น)  หมู่ที่ 7  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุทธาวาส(สุทธาวาสหนองข่า)  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุวรรณาวาส  หมู่ที่ 10  ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดแสงสว่างบุ่งคล้า(บุ่งคล้า)  หมู่ที่ 11  ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองกุงเต่า  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองค้อ  หมู่ที่ 5  ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองคูณ(บ้านหนองคูณ)  หมู่ที่ 7  ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองจิก  หมู่ที่ 10  ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองโจด  หมู่ที่ 9  ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองโดน  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหล่ม(ศรีบุญเรือง)  หมู่ที่ 3  ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหิน  หมู่ที่ 3  ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองใหญ่  หมู่ที่ 3  ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองอีดำ  บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 8  ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหมากหญ้า  หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวนาคำ  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวหนอง  หมู่ที่ 8  ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหินลาด  หมู่ที่ 8  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหนือดงน้อย  หมู่ที่ 9  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหนือแวงน่าง  หมู่ที่ 8  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดใหม่ขุนเขวา  หมู่ที่ 17  ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอภิสิทธิ์ 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอัมพวัน(อัมพวันบ้านม่วง)  หมู่ที่ 10  ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอุทัยทิศ 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอวาปีปทุม


วัดกระยอม  หมู่ที่ 17  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดกลาง  บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดกุดแคน  หมู่ที่ 8  ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดกุดนาดี  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดกู่สนาม(กู่สุนทราราม)  หมู่ที่ 2  ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเก่าน้อย  หมู่ที่ 7  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดแก่นเท่า  หมู่ที่ 6  ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดขามป้อม  หมู่ที่ 1  ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเขวาค้อ(สว่างอารมณ์)  หมู่ที่ 6  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดคูชาดพัฒนา  บ้านหนองคู หมู่ที่ 8  ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกกลาง  บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกเต่า(ธาตุโพธิ์ทอง)  หมู่ที่ 2  ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกสะอาด  บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 16  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกสีนอก(ทุ่งสว่าง)  บ้านโคกสี หมู่ที่ 1  ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกสีใน(โสภณประดิษฐ์)  บ้านโคกสี หมู่ที่ 2  ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกสีไฮ  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกสูง(เวฬุวัน)  หมู่ที่ 5  ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกใหญ่  หมู่ที่ 12  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดจอกขวาง  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดจำปาศรี  บ้านประแหย่ง หมู่ที่ 2  ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดฉิมพลีดู่งิ้ว  หมู่ที่ 8  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชาดน้อย  หมู่ที่ 3  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชาดใหญ่  หมู่ที่ 1  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนหัน(ท่าประทุมทอง)  หมู่ที่ 12  ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตระคลอง  หมู่ที่ 7  ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตลาด  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตำแย  หมู่ที่ 7  ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดติกขมณีวรรณ  หมู่ที่ 11  ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดใต้(ใต้ดงใหญ่)  หมู่ที่ 6  ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดทองหลาง  บ้านทองหลาง หมู่ที่ 1  ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดทุ่งสว่าง  หมู่ที่ 6  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเทพศิริหนองกุง  หมู่ที่ 5  ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาฝาย  หมู่ที่ 12  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดน้ำเกลี้ยง(อัมพวันจันทราวาส)  หมู่ที่ 8  ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนเขวา  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนจาน  หมู่ที่ 10  ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนตูม  หมู่ที่ 10  ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนท่อน  หมู่ที่ 11   ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนทัน  หมู่ที่ 8  ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนโพธิ์  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนสีลา  หมู่ที่ 2  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านงัวบา  หมู่ที่ 8  ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านโนน  บ้านโนน หมู่ที่ 4  ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านเปลือย  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านหวาย(มหาเวตะคาม)  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพา  หมู่ที่ 1  ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดประดู่  หมู่ที่ 9  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดประดู่ทรงธรรม  หมู่ที่ 7  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดปลาบู่  หมู่ที่ 14  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าคำผักกูด  บ้านหนองเสียว หมู่ที่ 6  ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่ายาง  หมู่ที่ 15  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าหนองไฮ  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดผำเหล่าหุ่ง  บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดไผ่ล้อม  หมู่ที่ 9  ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัยศรี  หมู่ที่ 5  ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่  หมู่ที่ 2  ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดมะแซว(โพธิ์ชัย)  บ้านมะแซว หมู่ที่ 9   ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
วัดยางไก่เฒ่า  หมู่ที่ 9  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดรังษี  หมู่ที่ 4  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดรัตนโสภา  หมู่ที่ 4  ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดลัฎฐิวัล  หมู่ที่ 1  ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวีรธรรมาราม  บ้านเสื้อโก้ก หมู่ที่ 10  ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเวฬุวาศรี  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดแวงชัยวนาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีชุมพล  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีมุนีวรรณ  บ้านดงน้อย หมู่ที่ 6  ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีวิชัย  หมู่ที่ 4  ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศาลา  หมู่ที่ 1  ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศิริมงคล  หมู่ที่ 9  ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศิลา  หมู่ที่ 10  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสมณคุตประดิษฐ์  หมู่ที่ 13  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระแคน  หมู่ที่ 1  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระจันทร์  หมู่ที่ 9  ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระบัว  หมู่ที่ 5  ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่าง  หมู่ที่ 6  ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 3  ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสองห้องใต้  บ้านสองห้องใต้ หมู่ที่ 22  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสองห้องเหนือ  หมู่ที่ 21  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสังวรณ์  หมู่ที่ 7  ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุวรรณพัตร์  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโสมนัสประดิษฐ์  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแก  บ้านหนองแก หมู่ที่ 11  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองขาม  หมู่ที่ 19  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองขี  หมู่ที่ 7  ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองคลอง  บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองคูไชย  หมู่ที่ 18  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองคูม่วง  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองโง้ง  หมู่ที่ 16  ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองโจด  บ้านหนองโจด หมู่ที่ 4  ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองเดิ่น  หมู่ที่ 16  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองตาไก้  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแต้  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองใต้  หมู่ที่ 5  ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองทุ่ม  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบก  หมู่ที่ 8  ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัว(คันธบุบผาราม)  หมู่ที่ 8  ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองผือ  หมู่ที่ 8  ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอยางสีสุราช


วัดฉนวน  หมู่ที่ 3  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชัยมงคล(บ้านกู่)  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงแดน  หมู่ที่ 5  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงเมืองน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนกลาง  หมู่ที่ 2  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตาพวน  หมู่ที่ 6  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนกเหาะ  หมู่ที่ 4  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาเลิง  หมู่ที่ 7  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนรัง  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนแห่  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านเปล่ง  หมู่ที่ 10  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านหนองแปน(หนองแปน)  หมู่ที่ 6  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบุ่งง้าว(บ้านบุ่งง้าว)  หมู่ที่ 9  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าจิก  หมู่ที่ 6  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศาลา(บ้านศาลา)  หมู่ที่ 8  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสร้างแช่ง  หมู่ที่ 5  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสวอง(บ้านสวอง)  หมู่ที่ 7  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างนาภู(บ้านนาภู)  หมู่ที่ 1  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 6  ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองจิก  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองโดน(บ้านโดน)  หมู่ที่ 6  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวชุม(บ้านหนองบัวชุม)  หมู่ที่ 5  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวใต้  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวแปะ  หมู่ที่ 1  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวสันตุ  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหน่อง  หมู่ที่ 8  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าหมากคำ  หมู่ที่ 2  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอุตตาราม(บ้านแวงยาง)  หมู่ที่ 5  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอบรบือ


วัดกำพี้  หมู่ที่ 1  ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดแก่นเท่า  หมู่ที่ 11  ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดขี้เหล็ก  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเขวาน้อย  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดคูแคน  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกกลาง  บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกกลาง  หมู่ที่ 3  ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกก่อง  บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4  ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกกู่(โคกกู่สัมพันธ์ค่า)  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกล่าม  บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8  ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกลี่  บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 10  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกเสือเฒ่า  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกใหญ่  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชัยโย  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดซองแมว  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดซำแฮด  หมู่ที่ 2  ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงเค็ง  หมู่ที่ 7  ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงมัน  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนกลางวนาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนงัว(บ้านดอนงัว)  หมู่ที่ 1  ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนถ่อ  หมู่ที่ 2  ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนบม  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนพยอม  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดแดงน้อย  หมู่ที่ 2  ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดทุ่งสว่างโนนม่วง  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาดีวราราม  หมู่ที่ 6  ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนเกษตร  หมู่ที่ 1  ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนแดง  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนทอง  หมู่ที่ 8  ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนทัน  หมู่ที่ 9  ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนราษี  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนสวรรค์  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนสำราญ  บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7  ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบกพร้าว  บ้านบกพร้าว หมู่ที่ 6  ตำบลยาง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบรบือสราราม  หมู่ที่ 1  ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านค้อ  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านงิ้ว  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านแดง  หมู่ที่ 2  ตำบลยาง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านเปลือย  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านฝาง  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านยาง  หมู่ที่ 1  ตำบลยาง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านศาลา  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านฮ่องไผ่  หมู่ที่ 4  ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพาหนองบัว  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่ากุงหนา  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าหนองหว้า  บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9  ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดผักหวาน  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดฝายป่าบัว  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดพงโพด  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่  หมู่ที่ 1  ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  หมู่ที่ 14  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดไพรวัลย์(มณีวรรณ)  บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ 10  ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดมงคลสามัคคี  บ้านแสบง หมู่ที่ 8  ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดม่วง(บ้านม่วง)  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดมะขามหวาน  หมู่ที่ 11  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดมังคลาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวรินทราวาส(หนองโดน)  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวังปลาโด  หมู่ที่ 7  ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวังหิน  หมู่ที่ 3  ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเวฬุวนาราม  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศาลาทอง  บ้านศาลาทอง หมู่ที่ 3  ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระแก้ว  บ้านหนองแซง หมู่ที่ 2  ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างโนนทัน  หมู่ที่ 1  ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างสามัคคี(หอกลอง)  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสองห้อง  หมู่ที่ 6  ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสารญาณมุณี  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสีมาวดี(บ้านเป้า)  หมู่ที่ 5  ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุคันธาราม  บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1  ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดแสงสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 4  ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโสกภารา  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแก  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองโก  บ้านหนองโก หมู่ที่ 1  ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองขาม  บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5  ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองขาม  หมู่ที่ 5  ตำบลยาง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองคลอง  บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 7  ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองคูขาด  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองคูใหญ่  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองจิก  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองตุ  หมู่ที่ 4  ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองตุหนองแวง  บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3  ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองตูบ  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3  ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองทุ่มวราราม  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแวง  หมู่ที่ 3  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแวง  หมู่ที่ 3  ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองสิมใหญ่  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหญ้าปล้อง  บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4  ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหว้า  บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9  ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหว้า  หมู่ที่ 3  ตำบลยาง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวขัว  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวนา  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวนาทัย  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวหนอง  หมู่ที่ 5  ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่ากา  หมู่ที่ 3  ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าโง้ง  หมู่ที่ 5  ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าตามา  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าโพธิ์  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่ายาว  หมู่ที่ 9  ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าใหญ่  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอรัญญาวาส  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอัมพวนาราม(โนนม่วง)  บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 6  ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอัมพวัน  หมู่ที่ 10  ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดฮ่องน้อย  หมู่ที่ 7  ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอนาดูน


วัดกู่ใต้  บ้านกู่ หมู่ที่ 2  ตำบลกู่สันตรันต์ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกกลาง  บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5  ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกเครือ  บ้านโคกเครือ หมู่ที่ 5  ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกเพิ่ม  บ้านโคกเพิ่ม หมู่ที่ 6  ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกยาว  บ้านโคกยาว หมู่ที่ 5  ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงน้อย  บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4  ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงยาง  บ้านดงยาง หมู่ที่ 1  ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนดู่  บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7  ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดาวประดิษฐ์  บ้านด้ามขวาน หมู่ที่ 5  ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดแดงโพง  บ้านแดงโพ หมู่ที่ 1  ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาดูนพัฒนาราม  บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4  ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาฝาย  บ้านนาฝาย หมู่ที่ 6  ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนมะเกลือ  บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 3  ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนสะอาด  บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6  ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนเห็ดได  บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ 3  ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านโพนทอง(โพธิ์ทองสิริวนาราม)  บ้านโพนทอง หมู่ที่ 1  ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดประชาสามัคคี  บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 5  ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าเรไลย์  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 7  ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดผลิวัน  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1  ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธารมณ์  บ้านโกทา หมู่ที่ 2  ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธาราม  บ้านดงบัง หมู่ที่ 5  ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธาราม  บ้านหนองบัวคู หมู่ที่ 4  ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี  บ้านปอพาน หมู่ที่ 6  ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดยางอิไล  หมู่ที่ 1  ตำบลกู่สันตรันต์ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระเกษ  บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 2  ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระบัว  หมู่ที่ 6  ตำบลกู่สันตรันต์ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระศิลา  บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10  ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุขาพัฒนาราม  บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 14  ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหงษาราม  บ้านนาหาด หมู่ที่ 3  ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองกลางโคก  บ้านหนองกลางโคก หมู่ที่ 3  ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองจิก  บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7  ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองซำข่าสามัคคี  บ้านหนองซำ หมู่ที่ 2  ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแต้น้อย  บ้านหนองแต้น้อย หมู่ที่ 2  ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองทุ่ม  บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5  ตำบลกู่สันตรันต์ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวน้อย  บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2  ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองผง  บ้านหนองผง หมู่ที่ 8  ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหลุบควัน  บ้านหลุบควัน หมู่ที่ 10  ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวดง  บ้านหัวดง หมู่ที่ 1  ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าส้มลม  บ้านเหล่าส้มลม หมู่ที่ 7  ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอนาเชือก


วัดกุดน้ำใส(บ้านกุดน้ำใส)  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดกุดรังสุทธาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดกู่ทอง(บ้านกุดหลวง)  หมู่ที่ 5  ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเก่าใหญ่(บ้านเก่าใหญ่)  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโกทา(บ้านโกทา)  หมู่ที่ 2  ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดขิงแคง  บ้านขิงแคง หมู่ที่ 10  ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดขี้เหล็ก(บ้านขึ้เหล็ก)  หมู่ที่ 11  ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดค้อธิ  หมู่ที่ 13  ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดค้อธิหนองม่วง  หมู่ที่ 10  ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดคึมบง(บ้านคึมบง)  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเชตวันหนองบึง(บ้านหนองบึง)  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนกลอย(บ้านดอนกลอย)  หมู่ที่ 4  ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดีหล้าโพธิ์ธาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตลาดม่วง(บ้านตลาดม่วง)  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตำแย  หมู่ที่ 2  ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดทรงศิลา(บ้านปลาขาว)  หมู่ที่ 9  ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดทักษิณาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดทุ่งสว่าง(บ้านเห็ดไค)  หมู่ที่ 5  ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดไทรทองป่าตอง  หมู่ที่ 1  ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดธรรมาภิระตาราม(บ้านหมากหม้อ)  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาเชือก  หมู่ที่ 12  ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านขี้ตุ่น  บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10  ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านวังหิน  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านหนองโน  หมู่ที่ 3  ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบุรารัฐโพธาราม(บ้านชุมแสง)  หมู่ที่ 8  ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพา(บ้านหนองบัว)  หมู่ที่ 7  ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพา(บ้านหัวช้าง)  หมู่ที่ 8  ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพาห้วยหลาว(บ้านห้วยหลาว)  หมู่ที่ 7  ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าคูขาด  บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าโนนสะอาด  บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5  ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าหนองคู  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัย(บ้านปอพาน)  หมู่ที่ 2  ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ทอง(บ้านโคกก่อง)  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีธาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านหนองแดง)  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพนทราย(บ้านโพนทราย)  หมู่ที่ 2  ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดรัมณียาราม(บ้านเขวาไร่)  หมู่ที่ 1  ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดราษฎร์สามัคคี(บ้านหนองแฮ)  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างวิเวกจิต  หมู่ที่ 9  ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสหพัฒนาราม  บ้านโนนแร่ หมู่ที่ 4  ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสำโรงรัตนาราม(บ้านสำโรง)  หมู่ที่ 1  ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุกาวาส(บ้านหินตั้ง)  หมู่ที่ 9  ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองกุง(บ้านหนองกุง)  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแดง(บ้านหนองแดง)  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวแดง(บ้านหนองบัวแดง)  หมู่ที่ 9  ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองปอ(บ้านหนองปอ)  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองเม็ก(บ้านหนองเม็ก)  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองเรือ(บ้านหนองเรือ)  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองเลา(บ้านหนองเลา)  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแสง(บ้านหนองแสง)  หมู่ที่ 16  ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดห้วยทราย  บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6  ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดห้วยทราย(บ้านโคกล่าม)  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดห้วยทราย(บ้านหัวเข่าแตก)  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดห้วยหิน(บ้านห้วยหิน)  หมู่ที่ 4  ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวสระ(บ้านหัวสระ)  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวหนองคู  หมู่ที่ 3  ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่ากว้าง(บ้านเหล่ากว้าง)  หมู่ที่ 9  ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าค้อ(บ้านเหล่าค้อ)  หมู่ที่ 12  ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอเชียงยืน


วัดกลางเชียงยืน  บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4  ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดกู่ทอง  บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 1  ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดจันทร์ประสิทธิ์  บ้านโพน หมู่ที่ 12  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดจินดารมณ์  บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3  ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชัยพิมล  บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 10  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดไชยสถานธรรม  บ้านดอนหัน หมู่ที่ 4  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนเงิน  บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 5  ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดธรรมจริยา  บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 7  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดธรรมวิเวก  บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนิคมสะอาด  บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนสวรรค์  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5  ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านจานสามัคคี  บ้านจาน หมู่ที่ 1  ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านแบก  หมู่ที่ 12  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพา  บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 3  ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดประทุมวราราม  บ้านทัพม้า หมู่ที่ 2  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดปัจจิมเชียงยืน  บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 3  ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดปัพพานิสสัย  บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4  ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าทัพม้า  บ้านทัพม้า หมู่ที่ 6  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าหนองซอน  บ้านหนองซอน หมู่ที่ 2  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดพรมพิชัย  บ้านผำ หมู่ที่ 1  ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดพุทธประดิษฐ์  บ้านโพน หมู่ที่ 11  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัย  บ้านโจด หมู่ที่ 9  ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านเข็ง  บ้านเข็ง หมู่ที่ 7  ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านจาน  บ้านบาน หมู่ที่ 1  ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  บ้านหนองศิริราษฎร์ หมู่ที่ 10  ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์หนองบุญชู  บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5  ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดไพรสุวรรณ  บ้านเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 9  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดมุจลินทราวาส  บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดราษฎร์นิคม  บ้านหนองไห หมู่ที่ 10  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดราษฎร์พิสัย  บ้านหนองคู หมู่ที่ 7  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดราษฎร์สังคม  บ้านหนองซอน หมู่ที่ 5  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวังน้ำขาว  บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4  ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวิไลธรรมาราม  บ้านค้อ หมู่ที่ 8  ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวิเศษสมบูรณ์  บ้านแฝก หมู่ที่ 12  ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีสมพร  บ้านแบก หมู่ที่ 1  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีสุทธาราม  บ้านหนองล่าม หมู่ที่ 6  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระเกตุหนองมันปลา(สว่างหนองมันปลา)  บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 7  ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างโพธิ์ชัย  บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2  ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างวิจารณ์  บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 4  ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างศรีบุญเรือง  บ้านโคกข่า หมู่ที่ 2  ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างศรีวิลัย  บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9  ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างสร้างแก้ว  บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 8  ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างหนองชาด  บ้านหนองชาด หมู่ที่ 6  ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์  บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 4  ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสะอาดเจริญศิลป์  บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7  ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสิทธาราม  บ้านสีดา หมู่ที่ 4  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุทธรังสิทธิ์  บ้านมะโม หมู่ที่ 9  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุวรรณรังษี  บ้านนาทอง หมู่ที่ 3  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองมะเม้า  บ้านหนองมะเม้า หมู่ที่ 7  ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองมันปลา  บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 10  ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแวง  บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9  ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองสระพัง  บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 8  ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวหนอง  บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2  ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าหนาดโนนงิ้ว  บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2  ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอิสาณเสือเฒ่า  บ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 6  ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอุดมวิทยา  บ้านหนองซอน หมู่ที่ 2  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอุทัยโพธิ์ทอง  บ้านขี หมู่ที่ 6  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอโกสุมพิสัย


วัดเก่าบ้านโพนงาม  บ้านโพนงาม หมู่ที่ 12  ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเกาะแก้วโกสุม  บ้านสังทอง หมู่ที่ 10  ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดแก่งโกสุม  หมู่ที่ 16  ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดฉนวน  หมู่ที่ 3  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชัยมงคล(บ้านกู่)  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโชคชัยวราราม  หมู่ที่ 4  ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงแดน  หมู่ที่ 5  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงเมืองน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงรัง  บ้านสังข์ทอง หมู่ที่ 12  ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนกลาง  หมู่ที่ 2  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดู่เหนือ  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตาพวน  หมู่ที่ 6  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดทิพโสต  บ้านทิพโสต หมู่ที่ 4  ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนกเหาะ  หมู่ที่ 4  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาล้อม  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาเลิง  หมู่ที่ 7  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนรัง  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนแห่  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านเปล่ง  หมู่ที่ 10  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านหนองแปน(หนองแปน)  หมู่ที่ 6  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบุ่งง้าว(บ้านบุ่งง้าว)  หมู่ที่ 9  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าจิก  หมู่ที่ 6  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าสามัคคีธรรม  บ้านแพง หมู่ที่ 11  ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวังกุง  หมู่ที่ 8  ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวังขอนจิก  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีสุข  หมู่ที่ 5  ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศาลา(บ้านศาลา)  หมู่ที่ 8  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระบัวทอง  บ้านหนองโน หมู่ที่ 2  ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสร้างแช่ง  หมู่ที่ 5  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสวอง(บ้านสวอง)  หมู่ที่ 7  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างนาภู(บ้านนาภู)  หมู่ที่ 1  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 6  ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุวรรณาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหญ้าขาว  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองจิก  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองโดน(บ้านโดน)  หมู่ที่ 6  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวชุม(บ้านหนองบัวชุม)  หมู่ที่ 5  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวใต้  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวแปะ  หมู่ที่ 1  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวสันตุ  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหน่อง  หมู่ที่ 8  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวขัว  หมู่ที่ 8  ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าโพธิ์  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าหมากคำ  หมู่ที่ 2  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอินทรวิชัย  บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7  ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอุตตาราม(บ้านแวงยาง)  หมู่ที่ 5  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอแกดำ


วัดเกษบุรีดอนก่อ  หมู่ที่ 6  ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดคำมะมาย  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกกลาง  หมู่ที่ 11  ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกไร่  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกลิ่น  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดฉนวน  หมู่ที่ 3  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชัยมงคล(บ้านกู่)  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงแดน  หมู่ที่ 5  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดงเมืองน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนกลาง  หมู่ที่ 2  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดาวดึงษ์แกดำ  หมู่ที่ 1  ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตาพวน  หมู่ที่ 6  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตาหลุง  หมู่ที่ 5  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดทองนพคุณ(หมากค่า)  หมู่ที่ 7  ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนกกะโดก  หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนกเหาะ  หมู่ที่ 4  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาคูน  หมู่ที่ 3  ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาภู  หมู่ที่ 8  ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาเลิง  หมู่ที่ 7  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดน้ำเที่ยง  บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 7  ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนภิบาล  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนรัง  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนสำราญสถิตย์  บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11  ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนแห่  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านเปล่ง  หมู่ที่ 10  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านเสือกินวัว  หมู่ที่ 3  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านหนองแปน(หนองแปน)  หมู่ที่ 6  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบุ่งง้าว(บ้านบุ่งง้าว)  หมู่ที่ 9  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพาหนองบัว  หมู่ที่ 7  ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าข่าง  หมู่ที่ 12  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าจิก  หมู่ที่ 6  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าชาด  หมู่ที่ 9  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีแกดำ  หมู่ที่ 3  ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสะอาดพัฒนาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพนละออม  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพนสว่าง  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดราชพฤกษ์สิงขร  หมู่ที่ 17  ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศาลา(บ้านศาลา)  หมู่ที่ 8  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศิริบุรีวังแสง  หมู่ที่ 1  ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสร้างแช่ง  หมู่ที่ 5  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสวอง(บ้านสวอง)  หมู่ที่ 7  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างแจ้งกอก  หมู่ที่ 11  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างนาภู(บ้านนาภู)  หมู่ที่ 1  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 6  ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสังวารคำ  หมู่ที่ 13  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโสกแดง  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองกุง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองขุ่น  หมู่ที่ 10  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองจิก  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองเจริญ  หมู่ที่ 9  ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองดุก  หมู่ที่ 1  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองโดน(บ้านโดน)  หมู่ที่ 6  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัว  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวชุม(บ้านหนองบัวชุม)  หมู่ที่ 5  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวดง  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 4  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวใต้  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวแปะ  หมู่ที่ 1  ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัวสันตุ  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 6  ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหน่อง  หมู่ที่ 8  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองหูลิง  หมู่ที่ 7  ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวขัว  หมู่ที่ 4  ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าจั่น  หมู่ที่ 10  ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเหล่าหมากคำ  หมู่ที่ 2  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอรัญญิกาวาส  บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 4  ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอุตตาราม(บ้านแวงยาง)  หมู่ที่ 5  ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอกิ่งอ.ชื่นชม


วัดจันทราวาส  บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4  ตำบลหนองกุง อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชัยศรี  บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1  ตำบลชื่นชม อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดท่าแก  บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 8  ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดธรรมรังษี  บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 1  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพา  บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 4  ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดประทุมทอง  บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 10  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีกระบาก  บ้านกระบาก หมู่ที่ 5  ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีเจริญ  บ้านหนองนาไร่เดียว หมู่ที่ 6  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านผือ  บ้านผือ หมู่ที่ 7  ตำบลหนองกุง อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีวิลัย  บ้านคำเกิ่ง หมู่ที่ 9  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีอินทราวาส  บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระแก้วหนองคู  บ้านหนองคู หมู่ที่ 6  ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างจอมศรี  บ้านจอมศรี หมู่ที่ 5  ตำบลชื่นชม อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์  บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหลุบแซง  บ้านหลุมแซง หมู่ที่ 3  ตำบลหนองกุง อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอัมพวัน  บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7  ตำบลชื่นชม อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอุทกวารินทร์  บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6  ตำบลชื่นชม อำเภอกิ่ง อ.ชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอกิ่งอ.กุดรัง


วัดกลางกุดรัง  บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1  ตำบลกุดรัง อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดกุดเม็ก  บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 8  ตำบลกุดรัง อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโคกลี่  บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5  ตำบลกุดรัง อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดจอมทอง  บ้านจอมทอง หมู่ที่ 8  ตำบลหนองแวง อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาโพธิ์  บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ่อแก  บ้านบ่อแก หมู่ที่ 10  ตำบลเลิงแฝก อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านห้วยแคน  บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 5  ตำบลหนองแวง อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดปอแดง  บ้านปอแดง หมู่ที่ 2  ตำบลเลิงแฝก อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเลิงแฝก  บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 1  ตำบลเลิงแฝก อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดวังโจดโสภาราม  บ้านวังโจด หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยเตย อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสำโรง  บ้านสำโรง หมู่ที่ 10  ตำบลห้วยเตย อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโสกกาว  บ้านโสกกาว หมู่ที่ 6  ตำบลเลิงแฝก อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโสกคลอง  บ้านโสกคลอง หมู่ที่ 9  ตำบลเลิงแฝก อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองกุง  บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองคลอง  บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6  ตำบลกุดรัง อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแคน  บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยเตย อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองโดน(สว่างอารมณ์หนองโดน)  บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบอน  หมู่ที่ 8  ตำบลเลิงแฝก อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองบัว  หมู่ที่ 2  ตำบลกุดรัง อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองป้าน  หมู่ที่ 3  ตำบลกุดรัง อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแสง  หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยเตย อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวขัว  หมู่ที่ 9  ตำบลกุดรัง อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ตำบลกุดรัง อำเภอกิ่ง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอกันทรวิชัย


วัดกุดเวียน  หมู่ที่ 6  ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเกษรเจริญผล  หมู่ที่ 1  ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 7  ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเขมิกาวาส  หมู่ที่ 6  ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเขวาโดน  หมู่ที่ 10  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเขวาน้อย  บ้านเขวาน้อย หมู่ที่ 3  ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดจันทร์ประดิษฐ์  หมู่ที่ 5  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเจริญผล  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชมพูวนาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชัยจุมพล  บ้านขามเรียง หมู่ที่ 1  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดชัยมงคล  หมู่ที่ 4  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนพระนอน(พุทธไสยาสน์)  หมู่ที่ 7  ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนยม  หมู่ที่ 7  ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดดอนศรีสะอาด  หมู่ที่ 7  ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตาลเรือง  หมู่ที่ 9  ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดตำแย  บ้านตำแย หมู่ที่ 2  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดถิรญาณ  หมู่ที่ 8  ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดท่าเรียบ  หมู่ที่ 3  ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดท่าวารี  หมู่ที่ 10  ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดท่าสีดาบัวขาว  หมู่ที่ 7  ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดธรรมนิมิต  หมู่ที่ 9  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดธรรมมงคล  หมู่ที่ 8  ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาดี  หมู่ที่ 4  ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนาสีนวน  หมู่ที่ 1  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดน้ำเที่ยง  หมู่ที่ 5  ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดนิมิตมงคล  หมู่ที่ 1  ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโนนทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบวรมงคล  หมู่ที่ 10  ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบ้านดอนเงิน  หมู่ที่ 6  ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดบูรพา  หมู่ที่ 9  ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดปทุมวนาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดปทุมวัน  หมู่ที่ 9  ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าขามเฒ่าพัฒนา  บ้านขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่ 2  ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าดอนเปลือย  บ้านดอนเปลือย หมู่ที่ 5  ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่ายางห่าง  หมู่ที่ 8  ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าวังเลิง  บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9  ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา  หมู่ที่ 4  ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าหนองโก  บ้านหนองโก หมู่ที่ 12  ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดพรหมประสิทธิ์  หมู่ที่ 8  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดพิไชยาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดพุทธไชยาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดพุทธมงคล  หมู่ที่ 2  ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์มี  หมู่ที่ 6  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี  หมู่ที่ 1  ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  หมู่ที่ 1  ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดโพนพิพัฒน์  หมู่ที่ 10  ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดมหาผล  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดราษฎร์สามัคคี  หมู่ที่ 5  ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเวฬุวัน  หมู่ที่ 5  ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีเจริญ  หมู่ที่ 4  ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีไชยาราม  หมู่ที่ 11  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีมงคล  หมู่ที่ 13  ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีมหาโพธิ์  หมู่ที่ 5  ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีเวียงชัย  หมู่ที่ 8  ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีสง่า  หมู่ที่ 5  ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 11  ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีสุข  หมู่ที่ 3  ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีสุข  หมู่ที่ 8  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีสุธรรมาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดศรีโสภณ  หมู่ที่ 11  ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระแก้ว  หมู่ที่ 10  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระแก้วบุบผาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระทองบ้านทัน  หมู่ที่ 5  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างดุสิต  หมู่ที่ 9  ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างโนนจาน  หมู่ที่ 3  ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างวารี  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างอรุณ  หมู่ที่ 8  ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 2  ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุวรรณมงคล  หมู่ที่ 1  ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดสุวรรณาวาส  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเสนานิคม  หมู่ที่ 7  ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเสนาวารี  หมู่ที่ 10  ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดเสริมสุขคงคา  หมู่ที่ 12  ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดแสงอุทัย  หมู่ที่ 9  ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองคู  หมู่ที่ 3  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองแคน  หมู่ที่ 8  ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดหนองเม็ก  บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7  ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
วัดอัมพวัน  หมู่ที่ 8  ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net