ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี2
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา

วัดกระโดน  หมู่ที่ 8  ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกระทอน  หมู่ที่ 8  ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกองพระทราย 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุสุมภ์สัทธาราม 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโกรกเดือนห้า  หมู่ที่ 7  ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคนชุม  หมู่ที่ 1  ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองส่งน้ำ  หมู่ที่ 14  ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคอหนองบัว  หมู่ที่ 12  ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกคอนอินทร์เจริญธรรม  หมู่ที่ 7  ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกตลาด  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกประดู่  หมู่ที่ 13  ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกพรม 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสูง  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจิตตสามัคคี 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจิราธิวัฒน์  หมู่ที่ 5  ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแจ้งนอก 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแจ้งใน 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดช่องอู่  หมู่ที่ 5  ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไชยมงคล  หมู่ที่ 5  ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนขวาง  หมู่ที่ 2  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแดนสงบอาสภาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะคองเก่า  หมู่ที่ 6  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดต่างตา  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตาลโหรน  หมู่ที่ 2  ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโตนด  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทับช้าง  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่ามะยม  หมู่ที่ 1  ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งกระโดน  หมู่ที่ 9  ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งสว่าง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านกรูด  หมู่ที่ 11  ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านกล้วย  หมู่ที่ 2  ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านกล้วย  หมู่ที่ 6  ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเกาะ  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโกรก  หมู่ที่ 6  ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเดื่อชุมพร  หมู่ที่ 8  ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านฝ้าย  หมู่ที่ 2  ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านพระ  หมู่ที่ 10  ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหนองขอน  หมู่ที่ 11   ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วัดบำรุงธรรม  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงตะโก  หมู่ที่ 7  ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงทับช้าง  หมู่ที่ 7  ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงสาร  หมู่ที่ 5  ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงแสนสุข  หมู่ที่ 7  ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุ่ง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบูรพ์ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประโดก  หมู่ที่ 1  ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประมวลราษฏร์  หมู่ที่ 6  ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปรางค์  หมู่ที่ 2  ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าพิทักษ์ธรรม  หมู่ที่ 9  ตำบลสี่มุม อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าศรัทธาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าสภาพรมหิศราราม  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าสาละวัน  หมู่ที่ 11  ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าหนองปลิง  หมู่ที่ 4  ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพนมวันทน์  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพบสุข  หมู่ที่ 2  ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพรหมวิหาร  หมู่ที่ 6  ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพระนารายณ์มหาราช 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพลกรัง  หมู่ที่ 1  ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพลับ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพะไล  หมู่ที่ 6  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพายัพ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพุดซา  หมู่ที่ 3  ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดภูเขาลาด  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดม่วง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะขามเฒ่า  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะเริงน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะเริงใหญ่  หมู่ที่ 7  ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมาบมะค่า  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดยองแยง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดยางน้อย  หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดยางใหญ่  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดราชสีมา 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดราษฏร์บำรุง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดลองตอง  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดละลมโพธิ์  หมู่ที่ 8  ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดละลมหม้อ  หมู่ที่ 4  ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดลำเชิงไกร  หมู่ที่ 9  ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดลำโพง  หมู่ที่ 13  ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเลียบ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม 
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเวฬุวนาราม  หมู่ที่ 14  ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีษะละเลิง  หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีษะสิบ  หมู่ที่ 12  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศาลาทอง 
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศาลาเย็น  หมู่ที่ 3  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศาลาลอย 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศีรษะช้าง  หมู่ที่ 2  ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสนวน  หมู่ที่ 10  ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสมอราย 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระแก้ว 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระบัวเกลื่อน  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสวนพริกไทย 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 4  ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสะแก 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสามัคคี 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสีมุมใต้  หมู่ที่ 2  ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสีมุมบูรพาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสีมุมเหนือ  หมู่ที่ 2  ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุทธจินดา 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุริยาเย็น  หมู่ที่ 1  ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุสาน  หมู่ที่ 2  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสูงจอหอ  หมู่ที่ 4  ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหงษ์  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหงษาราม 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 10  ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 18  ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจอก  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจะบก  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตะลุมปุ๊ก  หมู่ที่ 2  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตาคง  หมู่ที่ 8  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไทร  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบง  หมู่ที่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัว  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวรอง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวศาลา  หมู่ที่ 4  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองปรู  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเป็ดน้ำ  หมู่ที่ 9  ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 5  ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพลวงน้อย  หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพลวงใหญ่  หมู่ที่ 3  ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพะลาน  หมู่ที่ 15  ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองม่วง  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองยารักษ์  หมู่ที่ 12  ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองระเวียง  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองรังกา  หมู่ที่ 12  ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหญ้างาม  หมู่ที่ 11  ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหว้า  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองออก  หมู่ที่ 10  ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหมื่นไวย  หมู่ที่ 2  ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหลักร้อย 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวสะพาน 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่บ้านดอน  หมู่ที่ 10  ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่อัมพวัน 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่อ่างห้วยยาง  หมู่ที่ 2  ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่อินทราราม  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอิสาน 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองยาง


วัดโนนตำหนัก  หมู่ที่ 6  ตำบลเมืองยาง อำเภอกิ่ง อ.เมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 7  ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอกิ่ง อ.เมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอสีคิ้ว


วัดกฤษณา  หมู่ที่ 1  ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดชนวน  หมู่ที่ 4  ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเกาะ  หมู่ที่ 2  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขากระโดนวนาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขายายเที่ยงใต้  หมู่ที่ 10  ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขายายเที่ยงเหนือ  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองตะแบก  หมู่ที่ 5  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองไทรสิทธาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจันทราราม  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเจตุพน(ลาดบัวขาว)  หมู่ที่ 2  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชัยศรีคณาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับใต้คุณาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับหวาย  หมู่ที่ 14  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดฑันนิคมพัฒนาราม  หมู่ที่ 3   ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนวัว  หมู่ที่ 10  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดต้นทองน้ำเมา  หมู่ที่ 6  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนคต  หมู่ที่ 11  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนนาดี  หมู่ที่ 9  ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนกุ่ม  หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนแต้  หมู่ที่ 7  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนนาการุณย์  หมู่ที่ 8  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเสลา  หมู่ที่ 6  ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโคกสะอาด(ศรีสง่าโคกสะอาด)  หมู่ที่ 12  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหัวสระ  หมู่ที่ 13  ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุ่งลำใย  หมู่ที่ 13  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุญญาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าช้าโนนกุ่ม  หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าสันติ  หมู่ที่ 1  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพิศาลคนาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพิสิฐบูรณาราม 
ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพิสิฐบูรพาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมอจะบก  หมู่ที่ 6  ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดราษฎร์เจริญธรรม  หมู่ที่ 4  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดลำบ้านใหม่  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเลิศนิมิตร  หมู่ที่ 15  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเลิศสวัสดิ์  หมู่ที่ 12  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังกรวด  หมู่ที่ 2  ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังเรือ  หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรัทธาสามัคคี  หมู่ที่ 7  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีษะกระบือ  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโศกรวก  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 3  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสิงหวนาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุชัยคณาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกก  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 4  ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจอก  หมู่ที่ 5  ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัว(ปทุมอรัญญคีรี)  หมู่ที่ 1  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวน้อย  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไม้ตาย  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองรี  หมู่ที่ 3  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสลักได  หมู่ที่ 4  ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหญ้าขาว  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโองนาคาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยตะแคงเหนือ  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยทราย  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยลุง  หมู่ที่ 2  ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหญ่สีคิ้ว (ใหญ่)  หมู่ที่ 4  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สมบูรณ์จริง  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สีคิ้ว  หมู่ที่ 5  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอ่างซับประดู่  หมู่ที่ 6  ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอสูงเนิน


วัดกุดขมิ้น  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดจิก  หมู่ที่ 1  ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดปลาเข็ง  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดเวียน  หมู่ที่ 6  ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดหิน  หมู่ที่ 8  ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแก่นท้าว  หมู่ที่ 2  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาซาด  หมู่ที่ 9  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกกะพี้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกปะกั๊ก  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกมะกอก  หมู่ที่ 10  ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสว่าง  หมู่ที่ 3  ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสูง  หมู่ที่ 3  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโค้งยาง  หมู่ที่ 3  ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดงิ้ว  หมู่ที่ 1  ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดญานโสถิตวนาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะคลองแล้ง  หมู่ที่ 1  ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะคลองหลง  หมู่ที่ 3  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทะเล  หมู่ที่ 4  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าโป่ง  หมู่ที่ 5  ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งสะแบง  หมู่ที่ 4  ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดธรรมจักรเสมาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดน้อยกุดคล้า  หมู่ที่ 7  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนากลาง  หมู่ที่ 5  ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนาใหญ่  หมู่ที่ 2  ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนค่า  หมู่ที่ 3  ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนตาล  หมู่ที่ 4  ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านดอน  หมู่ที่ 10  ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโป่ง  หมู่ที่ 6  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุใหญ่  หมู่ที่ 7  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโบสถ์  หมู่ที่ 3  ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปรางค์เมืองเก่า  หมู่ที่ 1  ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ไทรงาม  หมู่ที่ 1  ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะเกลือเก่า  หมู่ที่ 1  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะเกลือใหม่  หมู่ที่ 1  ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะรุม  หมู่ที่ 4  ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวะภูแก้ว  หมู่ที่ 6  ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังรางน้อย  หมู่ที่ 9  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังรางใหญ่  หมู่ที่ 6  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดส้มกบงาม  หมู่ที่ 9  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระเพลง  หมู่ที่ 2  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสลักใด  หมู่ที่ 5  ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างบูรพาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสองคร  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสันติกาวาส(หัวตะพาน)  หมู่ที่ 2   ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
วัดสันติสีลาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุขาวดี  หมู่ที่ 8  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตะไก้  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบอน  หมู่ที่ 4  ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเป็น  หมู่ที่ 8  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพะยอม  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองม่วง  หมู่ที่ 5  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไม้ตาย  หมู่ที่ 4  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแวง  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหลุมปูนปัญญาวาส  หมู่ที่ 10  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยตะคร้อ  หมู่ที่ 3  ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยไผ่  หมู่ที่ 10  ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินตั้ง  หมู่ที่ 5  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเหมืองลี่  หมู่ที่ 7  ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเหมือดแอ่  หมู่ที่ 1  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหญ่สูงเนิน  หมู่ที่ 1  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่จำปา  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สันติ  หมู่ที่ 5  ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่หนองดุม  หมู่ที่ 5  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่อัมพร  หมู่ที่ 3  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเสิงสาง


วัดกุดโบสถ์  หมู่ที่ 1  ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาซับพงโพด  หมู่ที่ 11  ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกเตาเหล็ก  หมู่ที่ 4  ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสูง  หมู่ที่ 3  ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับลังกา  หมู่ที่ 9  ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเตาเหล็ก  หมู่ที่ 5  ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทรัพย์เจริญ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประชาไทย  หมู่ที่ 10  ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าประชาสันต์  หมู่ที่ 10  ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าศิริวันบรรพต  หมู่ที่ 4   ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
วัดไผ่น้อยดงเย็น  หมู่ที่ 7  ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังคล้า  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระตะเคียน  หมู่ที่ 1  ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระประทีป  หมู่ที่ 2  ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างวนาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุขไพบูลย์  หมู่ที่ 1  ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเสิงสาง  หมู่ที่ 4  ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขนาก  ถนนถนนเสิงสาง-หนองกี่ หมู่ที่ 5  ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเข้  หมู่ที่ 6  ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสนวน  หมู่ที่ 5  ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหลักศิลา  หมู่ที่ 5  ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหิน  หมู่ที่ 2  ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอหนองบุนนาก

วัดซับตะคร้อ  หมู่ที่ 6  ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทรัพย์อุดมธรรม  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองบุญนาก อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าตะแบก  หมู่ที่ 4  ตำบลสารภี อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งรวงทอง  หมู่ที่ 13  ตำบลสารภี อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านพระ  หมู่ที่ 3  ตำบลสารภี อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่ 1  ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประสงค์พัฒนา  หมู่ที่ 12  ตำบลสารภี อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพงษ์ศรีพรหม  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดราษฎร์สุนทร  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดลุงเขว้า  หมู่ที่ 6  ตำบลสารภี อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระซาง  หมู่ที่ 9  ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระมะค่า  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสวนป่าพุทธธรรม  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสารภี  หมู่ที่ 1  ตำบลสารภี อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตะไก้  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตะลุมปุ๊ก  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบุญนาค  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองบุญนาก อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองยายเทียม  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองบุญนาก อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองลูกควาย  หมู่ที่ 5  ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสะแก  หมู่ที่ 6  ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหัวแรต  หมู่ที่ 8  ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวทำนบ-ยุบใหญ่  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองบุญนาก อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแหลมทอง  หมู่ที่ 11  ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่ศรีสุข  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอห้วยแถลง


วัดกรรณิการาม  หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกู่ศิลาขันธิ์  หมู่ที่ 4  ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกโภคา  หมู่ที่ 1  ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสะอาด  หมู่ที่ 6  ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจอมศรี  หมู่ที่ 4  ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชัยมงคล  หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์  หมู่ที่ 2  ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซ่าเลือด  หมู่ที่ 3  ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะแกรง  หมู่ที่ 2  ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทองพนมวัน  หมู่ที่ 2  ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทองสุวรรณ  หมู่ที่ 3  ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าลี่  หมู่ที่ 4  ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนันทวัน  หมู่ที่ 3  ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปทุมวัน  หมู่ที่ 4  ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประชาคมาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไผ่นกเขา  หมู่ที่ 3  ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพลับทอง  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์เย็น  หมู่ที่ 5  ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริมงคล  หมู่ที่ 5  ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระเกษ  หมู่ที่ 5  ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระแก้ว  หมู่ที่ 2  ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 8  ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแสนสุข  หมู่ที่ 8  ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองซำ  หมู่ที่ 8  ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองนา  หมู่ที่ 8  ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองม่วงตาฮิง  หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองม่วงหวาน  หมู่ที่ 2  ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสาย  หมู่ที่ 6  ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแสง  หมู่ที่ 7  ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่ 1  ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหลุ่งประดู่  หมู่ที่ 1  ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยแถลง  หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวทำนบ  หมู่ที่ 2  ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวอ้อ  หมู่ที่ 3  ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่พนมไพร  หมู่ที่ 2  ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่พุทไธจารย์  หมู่ที่ 5  ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่อัมพร  หมู่ที่ 1  ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอุทัยมัคคาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพิมาย


วัดกระเบื้องน้อย   หมู่ที่ 2 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกระเบื้องใหญ่  หมู่ที่ 4  ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกะชอน (ราษฎร์สโมสร)  หมู่ที่ 4  ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดการเวก 
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเก่าประตูชัย  หมู่ที่ 1  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขามใต้  หมู่ที่ 6  ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกขาม  หมู่ที่ 12  ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจารย์ตำรา  หมู่ที่ 10  ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชัยสวรรค์  หมู่ที่ 17  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชีวาน  หมู่ที่ 1  ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดงน้อย  หมู่ที่ 2  ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดงใหญ่  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนเขว้า  หมู่ที่ 13  ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนแซะ  หมู่ที่ 9  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนหวาย  หมู่ที่ 15  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเดิม  หมู่ที่ 2  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตลาดประดู่  หมู่ที่ 3  ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะคร้อ  หมู่ที่ 8  ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะบอง  หมู่ที่ 1  ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะปัน  หมู่ที่ 5  ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตำแย  หมู่ที่ 3  ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทับควาย  หมู่ที่ 10  ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าแดง  หมู่ที่ 10  ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าหลวง  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดธำรงวนาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนิคมคณาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนิคมวุฒิศาสน์  หมู่ที่ 1  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนกระเบื้อง  หมู่ที่ 4  ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนกระเบื้อง  หมู่ที่ 7  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนโชงโลง  หมู่ที่ 2  ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนพุทรา  หมู่ที่ 6  ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนม่วง  หมู่ที่ 16  ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนไม้แดง  หมู่ที่ 5  ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนสำโรง  หมู่ที่ 12   ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเสว  หมู่ที่ 11  ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนหมัน  หมู่ที่ 3  ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบรมถาวร  หมู่ที่ 7  ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านกล้วย  หมู่ที่ 7  ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านคล้า  หมู่ที่ 8  ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านซาด  หมู่ที่ 6  ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านซึม  หมู่ที่ 5  ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านตาลพัฒนา  หมู่ที่ 9  ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเตย  หมู่ที่ 1  ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านนาสุทธาวาส  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเพชร  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านลุงตามัน  หมู่ที่ 2  ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุญส่งอนุสรณ์  หมู่ที่ 4  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบูรพาพิมล  หมู่ที่ 2  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าพิทักษ์ธรรม  หมู่ที่ 2  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพัฒนาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพุทรา  หมู่ที่ 1  ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์งาม  หมู่ที่ 12  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะกอก  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะค่าระเว  หมู่ที่ 12  ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมาบประดู่  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดรังกาใหญ่  หมู่ที่ 8  ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังม่วง  หมู่ที่ 9  ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังหิน  หมู่ที่ 8  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศาลา  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสนุ่นงิ้ว  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระนันทวัน  หมู่ที่ 18  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระเพลง  หมู่ที่ 3  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสะแกงาม  หมู่ที่ 10  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก  หมู่ที่ 2  ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก  หมู่ที่ 1  ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุขาพิริวนาราม  หมู่ที่ 17  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกรวด  หมู่ที่ 2  ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขาม  หมู่ที่ 14  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจิก  หมู่ที่ 9  ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวลอย  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบึง 
ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองปรือ  หมู่ที่ 4  ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองระเวียง  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโสน  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหัวช้าง  หมู่ที่ 8  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวทำนบ  หมู่ที่ 15  ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่ประชาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่ประตูชัย  หมู่ที่ 2  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 7  ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่โพธิสัตว์  หมู่ที่ 13  ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคี  หมู่ที่ 3  ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคี  หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สุนทริการาม  หมู่ที่ 5  ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปากช่อง


วัดกลางดง  หมู่ที่ 7  ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดคล้า  หมู่ที่ 5  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเกาะแก้วคงคาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเกิดแก้วนิมิต  หมู่ที่ 7  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแก่งกลางดง  หมู่ที่ 3  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโกศลสิตาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขนงพระกลาง  หมู่ที่ 5  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขนงพระใต้  หมู่ที่ 2  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขนงพระเหนือ  หมู่ที่ 1  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขากะจะ  หมู่ที่ 10  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาแก้วจุฬามณี(เขาจุฬามณี)  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาจันทร์หอม  หมู่ที่ 9  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาไทรสายัณห์  หมู่ที่ 3  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาน้อยคงคาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาวงเจริญธรรม(เขาเจริญธรรม)  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาวงน้อย (หนองบอน)  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาวันชัยนวรัตน์  หมู่ที่ 11  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองดินดำ  หมู่ที่ 8  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองเดื่อ  หมู่ที่ 6  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองตาลอง  หมู่ที่ 1  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองพลู  หมู่ที่ 15  ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองม่วง  หมู่ที่ 4  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองยาง  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองลึก  หมู่ที่ 6  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองเสือ  หมู่ที่ 9  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองหินปูน  หมู่ที่ 1  ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองหินลาด  หมู่ที่ 4  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคีรีวันต์  หมู่ที่ 2  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคีรีศรีรัตนาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคีรีสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 7  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสง่า  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจันทึก  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับใต้  หมู่ที่ 6  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับน้ำเย็น  หมู่ที่ 14  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับพลู  หมู่ที่ 5  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับเศรษฐี  หมู่ที่ 1  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับสวอง  หมู่ที่ 6  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับหวาย  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดำเนินสถิต  หมู่ที่ 9  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะเคียนทอง  หมู่ที่ 10  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะลุกแจง  หมู่ที่ 3  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโต่งโต้น  หมู่ที่ 11  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไตรรัตน์  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนโค้ง  หมู่ที่ 8  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำไก่แก้ว  หมู่ที่ 6  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำเขาวง  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำซับมืด  หมู่ที่ 4  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำไตรรัตน์  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำเทพนิมิต  หมู่ที่ 5  ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำปิ่นแก้ว  หมู่ที่ 2  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำพรมประดิษฐ์  หมู่ที่ 4  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำพระธาตุ  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำพระสิวลี  หมู่ที่ 7  ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำเพชรพิมาน  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำศิลาทอง  หมู่ที่ 10  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถ้ำอุดมสุข  หมู่ที่ 11  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทรายทอง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทองอ่อนสามัคคี  หมู่ที่ 9  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่างอย  หมู่ที่ 13   ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าช้าง  หมู่ที่ 12  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่ามะนาว  หมู่ที่ 10  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่ามะปรางค์  หมู่ที่ 3  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งข้าวฟาง  หมู่ที่ 1  ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  หมู่ที่ 9  ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเทพสถิต  หมู่ที่ 2  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเทวรูปทรงธรรม  หมู่ที่ 2  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไทยเดิมผดุงธรรม  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดธารน้ำตก (หลังเหว)  หมู่ที่ 10  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดธารอุทุมพร  หมู่ที่ 6  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดน้ำพุ  หมู่ที่ 1  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนิคมผัง 16  หมู่ที่ 13  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนิเทศธรรม(นิเทศธรรมรสาราม)  หมู่ที่ 4  ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนกระโดน  หมู่ที่ 4  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบันไดม้า  หมู่ที่ 4  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านนา  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุ่งเตย  หมู่ที่ 1  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุญฤทธิ์  หมู่ที่ 3  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าเขาใหญ่  หมู่ที่ 3  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปางแก  หมู่ที่ 3  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปางแจ้ง  หมู่ที่ 5  ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปางอโศก  หมู่ที่ 1  ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าไผ่แดง  หมู่ที่ 1  ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าภูหายหลง  หมู่ที่ 11  ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าสถานีใหม่จันทึก  หมู่ที่ 3  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าอำนวยผล  หมู่ที่ 4  ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโป่งตาลอง  หมู่ที่ 1  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโป่งวัวแดง  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดผ่านศึกอนุกูล  หมู่ที่ 3  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพรหมปกาศิต  หมู่ที่ 8  ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพิมพาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพุทธนิคม  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมกุฎคีรีวัน  หมู่ที่ 1  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมหาชัยวนาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมอตะเคียน  หมู่ที่ 8  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะค่าโพรง  หมู่ที่ 3  ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมิตรภาพวนาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดลำตะพานหิน  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดลำทองหลาง  หมู่ที่ 7  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเลือดไทย  หมู่ที่ 1  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวชิราลงกรณวราราม  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังกะทะ  หมู่ที่ 4  ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังกะโล่  หมู่ที่ 9  ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังพิกุลทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังเพิ่ม  หมู่ที่ 5  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังมะนาว 
ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังสีสด  หมู่ที่ 3  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเวฬุวัน  หมู่ที่ 1  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีบุญญาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีมาศราษฎร์บำรุง  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีสำราญ  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิมาลัยทรงธรรม  หมู่ที่ 7  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโศกน้อย  หมู่ที่ 5  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระน้ำใส  หมู่ที่ 7  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสองพี่น้อง  หมู่ที่ 8  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสอยดาว  หมู่ที่ 5  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 2  ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสายชนวน  หมู่ที่ 7  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสิริธรรมคุณ  หมู่ที่ 3  ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกะจะ  หมู่ที่ 10  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกะโตวา  หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแก  หมู่ที่ 6  ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขวาง  หมู่ที่ 5  ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองคุ้ม  หมู่ที่ 2  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจอก (ชัยมงคล)  หมู่ที่ 6  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองซ่อม  หมู่ที่ 5  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตอ  หมู่ที่ 5  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตอ(ซับหินแก้ว)  หมู่ที่ 8  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตะกู  หมู่ที่ 8  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตาแก้ว  หมู่ที่ 8  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไทร  หมู่ที่ 4  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองมะค่า  หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองยาง  หมู่ที่ 3  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสองห้อง  หมู่ที่ 13  ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสาหร่าย  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหมาก  หมู่ที่ 2  ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองใหญ่  หมู่ที่ 10  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหมูสี  หมู่ที่ 4  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหลังเขา  หมู่ที่ 8  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวโกรก  หมู่ที่ 7  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวป้าง  หมู่ที่ 2  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินดาด  หมู่ที่ 5  ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินเพิง  หมู่ที่ 1  ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเหวปลากั้ง  หมู่ที่ 10  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่คลองยาง  หมู่ที่ 3  ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปักธงชัย


วัดกลางปักธงชัย  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเก่าสะแกราช  หมู่ที่ 7  ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขุนละคร  หมู่ที่ 2  ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาพญาปราบ  หมู่ที่ 15  ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองตะคร้อ  หมู่ที่ 15  ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองเตย  หมู่ที่ 5  ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคีรีสามัคคี  หมู่ที่ 1  ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกเกษม  หมู่ที่ 6  ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกศรีสะเกษ  หมู่ที่ 3  ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกศิลา  หมู่ที่ 1  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสำราญ  หมู่ที่ 10  ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจังหรีด  หมู่ที่ 3  ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแจ้งบ้านหัน  หมู่ที่ 7  ตำบลตะคู อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชุมพรบวรรังสิยาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับน้อย  หมู่ที่ 7  ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับยาง  หมู่ที่ 6  ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะกุด  หมู่ที่ 12  ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะกุด  หมู่ที่ 2  ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะขบ  หมู่ที่ 1  ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งจาน  หมู่ที่ 7  ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเทพมงคล  หมู่ที่ 5  ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนกออก  หมู่ที่ 6  ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดน้อยสุขัง  หมู่ที่ 11  ตำบลตะคู อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนาแค  หมู่ที่ 4  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนางเหริญ  หมู่ที่ 6  ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนขุนชัย  หมู่ที่ 3  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนค้อ  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนจาน อำเภอกิ่งอ.บัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนทอง  หมู่ที่ 8  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนแปะ  หมู่ที่ 1  ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนสะพานหิน  หมู่ที่ 10  ตำบลตะคู อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านกลาง  หมู่ที่ 6  ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านขี้เหล็ก (มหาศรีสวัสดิ์ยาราม)  หมู่ที่ 8  ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว  หมู่ที่ 3  ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโป่ง  หมู่ที่ 6  ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านพร้าว  หมู่ที่ 4  ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านลำประโคนเหนือ  หมู่ที่ 5  ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านส่อง  หมู่ที่ 6  ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุญสถิตย์  หมู่ที่ 3  ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุหัวช้าง  หมู่ที่ 9  ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปลายดาบ  หมู่ที่ 2  ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปอแดง  หมู่ที่ 4  ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าคลองขุนเทียน  หมู่ที่ 4  ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าโคกสระน้อย  หมู่ที่ 4  ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าฉัตรมงคล  หมู่ที่ 1  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าเวฬุวัน  หมู่ที่ 7  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไผ่สีสุก  หมู่ที่ 6  ตำบลตะคู อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพรหมราช  หมู่ที่ 8  ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพระบึง  หมู่ที่ 5  ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพระเพลิง  หมู่ที่ 2  ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพัดทะเล  หมู่ที่ 2  ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพันธ์สงวน  หมู่ที่ 3  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพุปลาไหล  หมู่ที่ 4  ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 5  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์นิมิตร  หมู่ที่ 9  ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์เมืองปัก  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  หมู่ที่ 12  ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ศรี  หมู่ที่ 6  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพนทราย  หมู่ที่ 1  ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดภูหลวงพรหมวาส  หมู่ที่ 9  ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมนต์มาวาส  หมู่ที่ 5  ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดม่วง  หมู่ที่ 5  ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะค่า  หมู่ที่ 4  ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไม้เสี่ยว  หมู่ที่ 9  ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดยางกระทุง  หมู่ที่ 2  ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดลำประโคน  หมู่ที่ 1  ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังตะเคียน  หมู่ที่ 8  ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังวารีวน  หมู่ที่ 4  ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีไพโรจน์  หมู่ที่ 1  ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีษะกระบือ  หมู่ที่ 2  ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุกศรีงาม  หมู่ที่ 13  ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุขวัฒนาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกก  หมู่ที่ 7  ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 3  ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองชุมแสง  หมู่ที่ 3  ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองด่านช้าง  หมู่ที่ 6  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองนมนาง  หมู่ที่ 8  ตำบลตะคู อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองประดู่  หมู่ที่ 3  ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองปรือ  หมู่ที่ 9  ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองปล้อง  หมู่ที่ 11  ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองผักไร  หมู่ที่ 10  ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 7  ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 8  ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองล้างช้าง  หมู่ที่ 7  ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองศาลา  หมู่ที่ 1  ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหญ้าขาว  หมู่ที่ 2  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหน้าพระธาตุ  หมู่ที่ 1  ตำบลตะคู อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหลุมข้าว  หมู่ที่ 4  ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหลุมเงิน  หมู่ที่ 5  ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยแก้วสันติธรรม  หมู่ที่ 1  ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยสะแกราช  หมู่ที่ 1  ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวนา  หมู่ที่ 9  ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแหลมรวกอินทรนิมิตร  หมู่ที่ 5  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหญ่สุขัง  หมู่ที่ 9  ตำบลตะคู อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่โพธิ์งาม  หมู่ที่ 2  ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่รวมจิต  หมู่ที่ 8  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สำโรง  หมู่ที่ 6  ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอัมพวัน  หมู่ที่ 2  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอ่างหินวนาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอประทาย


วัดกระโตน  หมู่ที่ 3  ตำบลประทาย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกระทุ่มราย  หมู่ที่ 9  ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกลางอุ่มจาน  หมู่ที่ 4  ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโกรกหิน  หมู่ที่ 8  ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขี้เหล็ก  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขว้า  หมู่ที่ 3  ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคึมหญ้านาง  หมู่ที่ 3  ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกกลาง  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกพระ  หมู่ที่ 2  ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกเพ็ด  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกล่าม  หมู่ที่ 7  ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดฉิมพลีโนนงิ้ว  หมู่ที่ 5  ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดช่องแมวหนองยาง  หมู่ที่ 2  ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดงเค็ง  หมู่ที่ 13  ตำบลประทาย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนกลอย  หมู่ที่ 6  ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนกอก  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนยาว  หมู่ที่ 4  ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนวัว  หมู่ที่ 3  ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนอีลุ่ม  หมู่ที่ 5  ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตลาดไทรเก่า  หมู่ที่ 6  ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตำแย  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเตยกระโตน  หมู่ที่ 1  ตำบลประทาย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนโพธิ์  หมู่ที่ 5  ตำบลประทาย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งมน  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดธรรมวงศาวาส  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนางรำ  หมู่ที่ 1  ตำบลนางรำ อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนางิ้ว  หมู่ที่ 9  ตำบลประทาย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนกระหาด  หมู่ที่ 11  ตำบลนางรำ อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนขี้เหล็ก  หมู่ที่ 2  ตำบลประทาย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนรัง  หมู่ที่ 7  ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนสูง  หมู่ที่ 1  ตำบลนางรำ อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนหญ้านาง  หมู่ที่ 4  ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนหนองกก  หมู่ที่ 4  ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านละเลิงหิน  หมู่ที่ 4  ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงกระโตน  หมู่ที่ 8  ตำบลประทาย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประทาย  หมู่ที่ 2  ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปลักแรต  หมู่ที่ 3  ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าประชาชื่น  หมู่ที่ 6  ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเพ็ดน้อย   หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์งามหนองกุง  หมู่ที่ 1   ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมืองดู่  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมืองโดน  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเย้ยตะแบง  หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไร่อ้อย  หมู่ที่ 2  ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดลิ้นฟ้า  หมู่ที่ 9  ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังม่วง  หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 1  ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีอัมพร  หมู่ที่ 9  ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระปทุม  หมู่ที่ 1  ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระประดู่  หมู่ที่ 10  ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างศรีโพธยาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างสำโรง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสี่เหลี่ยม  หมู่ที่ 1  ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหญ้าคา  หมู่ที่ 3  ตำบลนางรำ อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกอก  หมู่ที่ 8  ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขาม  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองคอกควาย  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองค่าย  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองคึม  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองคู  หมู่ที่ 5  ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจันสอน  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองช้างตาย  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเดิ่น  หมู่ที่ 12  ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโน  หมู่ที่ 10  ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบุไทย  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพลวง  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพลวงน้อย  หมู่ที่ 9  ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองม่วง  หมู่ที่ 5  ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแวง  หมู่ที่ 7  ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสะแบง  หมู่ที่ 7  ตำบลนางรำ อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแสง  หมู่ที่ 3  ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองห่าง  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหลุ่งจาน  หมู่ที่ 7  ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหันเตย  หมู่ที่ 10  ตำบลประทาย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหันห้วยทราย  หมู่ที่ 1  ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอรัญพรหมาราม  หมู่ที่ 9  ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอบ้านเหลื่อม


วัดขามเวียน  หมู่ที่ 3  ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกกระเบื้อง  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดช่อระกาวราราม  หมู่ที่ 1  ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนตะหนิน  หมู่ที่ 3  ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนทอง  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนเปล้า  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะหลุกพลวง  หมู่ที่ 5  ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนทองหลาง  หมู่ที่ 4  ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโต้น  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านนา  หมู่ที่ 3  ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านม่วง  หมู่ที่ 2  ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเหลื่อม  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าอภัยวัน  หมู่ที่ 12  ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระสี่เหลี่ยม  หมู่ที่ 4  ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสามัคคีวราราม  หมู่ที่ 5  ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองปรือโป่ง  หมู่ที่ 7  ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองม่วงช่างพิมพ์  หมู่ที่ 8  ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอบัวใหญ่


วัดเก่างิ้ว  หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขามเตี้ย  หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขามป้อม  หมู่ที่ 3  ตำบลบัวลาย อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคึมมะอุ  หมู่ที่ 3  ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคึมมะอุ  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคูขาด  หมู่ที่ 8   ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกกลาง  หมู่ที่ 9  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสว่าง  หมู่ที่ 9  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสี  หมู่ที่ 2  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจันทรังษีมุณีวงศ์  หมู่ที่ 1  ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชัยศิริสังฆาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเชตุดรวนาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนขุนสนิท  หมู่ที่ 1  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนคนฑา  หมู่ที่ 3  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนแร้ง  หมู่ที่ 9  ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนหัน  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านช้าง  หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนหัก  หมู่ที่ 9  ตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทองหลางใหญ่  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนประดู่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไทรงามศิริมงคล  หมู่ที่ 2  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดน้ำบ่าวนาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดน้ำอ้อม  หมู่ที่ 11  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนกระพี้  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนดู่  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนจาน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนประดู่  หมู่ที่ 3  ตำบลโนนประดู่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนมะเฟือง  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนสูง(โนนเมือง)  หมู่ที่ 3  ตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเสี้ยว  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนจาน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบัวใหญ่ 
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว (งิ้วใหม่)  หมู่ที่ 1  ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านดงบัง  หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านดอนหัน  หมู่ที่ 1  ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านดอนหัน  หมู่ที่ 11  ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโนนกอก  หมู่ที่ 5  ตำบลสามเมือง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านแฝก  หมู่ที่ 3  ตำบลสามเมือง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านไร่  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านสระครก  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านสามเมือง  หมู่ที่ 1  ตำบลสามเมือง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเสว  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนประดู่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโสกรัง  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหนองหว้าเอน  หมู่ที่ 10  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านห้วยยาง  หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปทุมคงคาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลโพนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปทุมทองวนาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปทุมวนาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลบัวลาย อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประชานิมิตร 
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประชุมเทวาวาส  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าตอง  หมู่ที่ 12  ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าประชาธรรมนิคม  หมู่ที่ 5  ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าสมานสามัคคี  หมู่ที่ 4  ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าหวาย  หมู่ที่ 4  ตำบลบัวลาย อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดฝาผนัง  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพระปรางค์สีดา  หมู่ที่ 1  ตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพฤกษาศิลาอาสน์  หมู่ที่ 9  ตำบลโพนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเพ็ดน้อย  หมู่ที่ 6  ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเพียไซย์ดอนกระชาย(บ้านเพียไซย์)  หมู่ที่ 5  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ศรีวนาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนจาน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพนทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลโพนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมงคลหัตถีสันติวาส  หมู่ที่ 7  ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมืองสูง  หมู่ที่ 8   ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วัดราษฎร์ประดิษฐ์  หมู่ที่ 2  ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดราษฏร์ประดิษฐ์  หมู่ที่ 3  ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังโพน  หมู่ที่ 2  ตำบลบัวลาย อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีจันทร์เจริญธรรม  หมู่ที่ 4  ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีชมภู  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีวนาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีสุภณ  หมู่ที่ 1  ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศาลาดิน  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนจาน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริมงคล  หมู่ที่ 9  ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริมงคลชัย(โคกสะอาด)  หมู่ที่ 11  ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระน้ำเที่ยง  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระไผ่  หมู่ที่ 4  ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างมหาโพธิ์  หมู่ที่ 3  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 13  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสังฆชินาราม  หมู่ที่ 14  ตำบลโพนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุวรรณาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแสงสว่างวนาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโสกงูเหลือม  หมู่ที่ 4  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหญ้าคา  หมู่ที่ 5  ตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหญ้าคา  หมู่ที่ 6  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขาม  หมู่ที่ 12  ตำบลโนนจาน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไข่ผำ  หมู่ที่ 11  ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจะบก  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจาน  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโดน  หมู่ที่ 7  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตาดใหญ่  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเต็ง  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวลาย  หมู่ที่ 1  ตำบลบัวลาย อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองผือ  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองม่วงบูรพาราม 
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองรกฟ้า  หมู่ที่ 11  ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเรือ(วิศิษฎ์ธรรมาราม)  หมู่ที่ 7  ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแวง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแวง  หมู่ที่ 7  ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแวง  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแสง  หมู่ที่ 5  ตำบลบัวลาย อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 9  ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยคร้อ  หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยโจด  หมู่ที่ 6  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยม่วง  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนจาน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวนาคำ 
ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวหนอง 
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินแห่  หมู่ที่ 15  ตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอัมพวันไชยมาตร  หมู่ที่ 11  ตำบลโนนจาน อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอัมพวันศรีสง่า  หมู่ที่ 5  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอินแปลงแสงสว่าง  หมู่ที่ 5  ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนสูง


วัดกระเพรา  หมู่ที่ 10  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกระสัง  หมู่ที่ 6  ตำบลบิง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกลึง  หมู่ที่ 5  ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกอก  หมู่ที่ 6  ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเกรียม  หมู่ที่ 6  ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขนายดี  หมู่ที่ 10  ตำบลบิง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขามชั่งโค  หมู่ที่ 2  ตำบลบิง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขามเฒ่า  หมู่ที่ 3  ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขี้เหล็ก  หมู่ที่ 5  ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคล้า  หมู่ที่ 6  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคอนน้อย  หมู่ที่ 9  ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคอหงษ์  หมู่ที่ 3  ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกเปราะหอม  หมู่ที่ 3  ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโค้งกระชาย  หมู่ที่ 4  ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจันดุม  หมู่ที่ 6  ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจันอัด  หมู่ที่ 2  ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซาด  หมู่ที่ 11  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดงพลอง  หมู่ที่ 7  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนชมพู  หมู่ที่ 1  ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนท้าว  หมู่ที่ 9  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนผวา  หมู่ที่ 5  ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนม่วง  หมู่ที่ 5  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนม่วง  หมู่ที่ 5  ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนมะเหลื่อม  หมู่ที่ 13  ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนหวาย  หมู่ที่ 1  ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนหวาย  หมู่ที่ 10  ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านเกวียน  หมู่ที่ 3  ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านคนคบ  หมู่ที่ 1  ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านติง  หมู่ที่ 5  ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านทองหลาง  หมู่ที่ 2  ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเดิ่นเห็ดหิน  หมู่ที่ 12  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตลาดแค  หมู่ที่ 2  ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโตนด  หมู่ที่ 6  ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนถั่ว  หมู่ที่ 10  ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถั่วแปบ  หมู่ที่ 6  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่ากระทุ่ม  หมู่ที่ 9  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่ากระสัง  หมู่ที่ 3  ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนคราม  หมู่ที่ 5  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนตะกั่ว  หมู่ที่ 2  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนตากลาง  หมู่ที่ 8  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนแต้ว 
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนมะกอก  หมู่ที่ 4  ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนลาว  หมู่ที่ 6  ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนหมัน 
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบัว 
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเพชร  หมู่ที่ 1  ตำบลบิง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านไพล  หมู่ที่ 8  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบิง  หมู่ที่ 5  ตำบลบิง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปราสาท  หมู่ที่ 6  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปราสาท  หมู่ที่ 7  ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่ารัง  หมู่ที่ 3  ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพลจลก  หมู่ที่ 7  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพลสงคราม  หมู่ที่ 2  ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเพิก  หมู่ที่ 12  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไพ  หมู่ที่ 2  ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะเกลือ   หมู่ที่ 2 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะค่า  หมู่ที่ 1  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะระ  หมู่ที่ 3  ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะรุม  หมู่ที่ 7  ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมืองที  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระจันทร์  หมู่ที่ 3  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระพรวน  หมู่ที่ 4  ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสะพาน  หมู่ที่ 2  ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสำโรง  หมู่ที่ 1  ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสำโรง  หมู่ที่ 3  ตำบลบิง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสีสุก  หมู่ที่ 8  ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเสลา  หมู่ที่ 4  ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหญ้าคา  หมู่ที่ 5  ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหญ้าคาใต้  หมู่ที่ 6  ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหญ้าคาเหนือ  หมู่ที่ 9  ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเครือชุด  หมู่ที่ 7  ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโจด  หมู่ที่ 5  ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองนา  หมู่ที่ 9  ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพลอง  หมู่ที่ 4  ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองม้า  หมู่ที่ 4  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหว้า  หมู่ที่ 6  ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองอ้อ  หมู่ที่ 3  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหลุมข้าว  หมู่ที่ 1  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยน้อย  หมู่ที่ 5  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเหล่า  หมู่ที่ 3  ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่กลอ  หมู่ที่ 12  ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่เกษม  หมู่ที่ 5  ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่รุ่งอรุณ  หมู่ที่ 13  ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคีธรรม  หมู่ที่ 9  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สุนทร 
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่หนองม้า  หมู่ที่ 4  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนไทย


วัดกระดาน  หมู่ที่ 6  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกระเสียว  หมู่ที่ 2  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกะพี้  หมู่ที่ 6  ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกำปัง  หมู่ที่ 8  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดจิก  หมู่ที่ 6  ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดตาดำ  หมู่ที่ 2  ตำบลทัพรั้ง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดเวียน  หมู่ที่ 4  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโกรกช้างน้อย  หมู่ที่ 9  ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดค้างพลูใต้  หมู่ที่ 3  ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดค้างพลูเหนือ  หมู่ที่ 1  ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคูเมือง  หมู่ที่ 3  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคก  หมู่ที่ 4  ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกน้อย  หมู่ที่ 7  ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกพรม  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกหนองไผ่  หมู่ที่ 2  ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเจริญพรต  หมู่ที่ 4  ตำบลสระพระ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแฉ่ง  หมู่ที่ 3  ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชายพะเนา  หมู่ที่ 3  ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนตำแย  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนทะยิง  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนสระจันทร์  หมู่ที่ 6  ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านกรงกราง  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านจาก  หมู่ที่ 3  ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตลุกผักไร  หมู่ที่ 11  ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะคร้อ  หมู่ที่ 5  ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนโพธิ์  หมู่ที่ 5  ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนวารี  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทรงธรรม  หมู่ที่ 8  ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทองหลาง  หมู่ที่ 6  ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเทพคงคา(หนองแวง)  หมู่ที่ 2  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนารายณ์  หมู่ที่ 1  ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเจริญ  หมู่ที่ 7  ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนไทย  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนพุทรา  หมู่ที่ 6  ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนสะอาด  หมู่ที่ 5  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนหวาย  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนหินขาว  หมู่ที่ 9  ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านจอก  หมู่ที่ 3  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านจาน  หมู่ที่ 4  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านซาด  หมู่ที่ 1  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านซิน  หมู่ที่ 2  ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านตูม  หมู่ที่ 13  ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านนา  หมู่ที่ 7  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านบัลลังก์  หมู่ที่ 11  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านบุ  หมู่ที่ 3  ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านไพล  หมู่ที่ 12  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านใหม่  หมู่ที่ 12  ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านอ้อ  หมู่ที่ 6  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบำรุงวรรณาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงสง่า  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุ่งตะแบก  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปะคำ  หมู่ที่ 1  ตำบลสระพระ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าหนองตาล  หมู่ที่ 7  ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพังเทียม  หมู่ที่ 1  ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ตาสี  หมู่ที่ 10  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์เตี้ย  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพนไพล  หมู่ที่ 2  ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไฟไหม้  หมู่ที่ 1  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมงคลวารี  หมู่ที่ 10  ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะเกลือ  หมู่ที่ 3  ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะค่าดอนทะยิง  หมู่ที่ 5  ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมืองเก่า  หมู่ที่ 12  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีชลสินธ์  หมู่ที่ 5  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริบ้านไร่  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระตอง  หมู่ที่ 9  ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระตะเฆ่  หมู่ที่ 8  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระพระ  หมู่ที่ 3  ตำบลสระพระ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระพัง  หมู่ที่ 3  ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสามัคคีมาบกราด  หมู่ที่ 6  ตำบลสระพระ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสายออ   หมู่ที่ 1 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสำโรง  หมู่ที่ 2  ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกระสัง  หมู่ที่ 1  ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกลางดอน  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแจง  หมู่ที่ 9  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองดุม  หมู่ที่ 7  ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตาแมน  หมู่ที่ 8  ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 2  ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่ 12  ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองราง  หมู่ที่ 4  ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหอย  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองหอย อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหลักร้อย  หมู่ที่ 9   ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยเจริญ  หมู่ที่ 11  ตำบลสระพระ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยสามขา  หมู่ที่ 11  ตำบลทัพรั้ง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหอกลอง  หมู่ที่ 7  ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่นารี  หมู่ที่ 9  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนแดง


วัดโกรกสำโรง  หมู่ที่ 11  ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนตัดเรือ  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนยาวน้อย  หมู่ที่ 6  ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนยาวใหญ่  หมู่ที่ 3  ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะเภาหนุน  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งรี  หมู่ที่ 7  ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไทยสามัคคี  หมู่ที่ 17  ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนแดง  หมู่ที่ 1   ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนตาเถร  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านแก  หมู่ที่ 3  ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านคู  หมู่ที่ 1  ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโคกหนองแวง  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านจาบ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านซาด  หมู่ที่ 8  ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเตย  หมู่ที่ 8  ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านป่าตะแบง  หมู่ที่ 8  ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านฝาง  หมู่ที่ 2  ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระปทุมวนาราม  หมู่ที่ 5   ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
วัดสำพะเนียง  หมู่ที่ 3  ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสำโรงเหนือ  หมู่ที่ 11  ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโสกแซง  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตาโล  หมู่ที่ 14  ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองนาดี  หมู่ที่ 10  ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบง  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองม่วง  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินตั้ง  หมู่ที่ 9  ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเทพารักษ์


วัดกุดสระแก้ว  หมู่ที่ 3  ตำบลวังยายทอง อำเภอกิ่ง อ.เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหิงห้อย  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองแวง อำเภอกิ่ง อ.เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึง 
ตำบลด่านขุนทด อำเภอกิ่งอ.เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสะพานหิน  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองแวง อำเภอกิ่ง อ.เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแวงน้อย(หนองแวง)  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองแวง อำเภอกิ่ง อ.เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยน้ำเค็ม  หมู่ที่ 8  ตำบลบึงปรือ อำเภอกิ่ง อ.เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอด่านขุนทด


วัดกระทุ่มโพรง  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดนางทอหูก  หมู่ที่ 5  ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดน้ำใส  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดพิมาน  หมู่ที่ 7  ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดม่วง  หมู่ที่ 7  ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโกรกลึก  หมู่ที่ 2  ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองแคใต้  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองแคเหนือ  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดค่ายทะยิง  หมู่ที่ 6  ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกน้อย  หมู่ที่ 4  ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกรักษ์  หมู่ที่ 4  ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสามัคคีเก่า  หมู่ที่ 1   ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วัดโค้งตะคร้อ  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจงกอ  หมู่ที่ 14  ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจะบู(บ้านจะบู)  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจันทราราม  หมู่ที่ 12  ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชัยมงคล  หมู่ที่ 14  ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับพลูใหญ่(ซับพลู)  หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนตะแบง  หมู่ที่ 6  ตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนแต้ว  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนป่าโอป(ป่าโอป)   หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนมุกมัน  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านนอก  หมู่ที่ 4  ตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านใน  หมู่ที่ 4  ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะเคียน  หมู่ที่ 1  ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนหักน้อย  หมู่ที่ 6  ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนหักใหญ่  หมู่ที่ 1  ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าขี้เหล็ก  หมู่ที่ 2  ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งสว่าง  หมู่ที่ 7  ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนขี้ตุ่น  หมู่ที่ 9  ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเต็ง  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเต็ง  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองแวง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนทอง  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองแวง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเมือง  หมู่ที่ 1 
จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนระเวียง  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนสง่า  หมู่ที่ 6  ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนแหน  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองแวง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านกลาง  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเก่า  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเขื่อน  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านดอน  หมู่ที่ 2  ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านดอนใหญ่  หมู่ที่ 4  ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านน้อย  หมู่ที่ 8  ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านน้อยพัฒนา  หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโนนสายทอง(บ้านดงโนนสายทอง)  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านแปรง  หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านพระ  หมู่ที่ 3  ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านระไหว  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านไร่  หมู่ที่ 6  ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านวังยายทอง(วังยายทอง)  หมู่ที่ 4  ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหนองบัว (หนองบัวละคร)  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหลุง  หมู่ที่ 1  ตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหลุ่ง  หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหาญ  หมู่ที่ 1  ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านใหม่(บ้านใหญ่)  หมู่ที่ 3  ตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงปรือ  หมู่ที่ 1  ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปราสาท  หมู่ที่ 4  ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าแดนสงฆ์  หมู่ที่ 14  ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าพันชนะ  หมู่ที่ 5  ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าหินลาด  หมู่ที่ 8  ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดฝายโบสถ์  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพันชนะ  หมู่ที่ 1  ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมอสูง  หมู่ที่ 10  ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะขามน้อย  หมู่ที่ 5  ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะเริง  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมาบกราด  หมู่ที่ 4  ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดละเลิงพิมาน  หมู่ที่ 1  ตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังน้ำโตน(น้ำโทน)  หมู่ที่ 9  ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังโป่ง  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวารีสุทธาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศาลาลอย  หมู่ที่ 2  ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริมงคลบุญญาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิลาร่วมสามัคคี  หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระขี้ตุ่น  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระจรเข้  หมู่ที่ 4  ตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระพัง  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 3  ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสำนักตะคร้อ  หมู่ที่ 1  ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสำนักพิมาน  หมู่ที่ 12  ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเสลาวุฑฒาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกระเทียมใต้  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกระเทียมเหนือ  หมู่ที่ 3  ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกราด  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขุยคูเมือง  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแดง  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไทร  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบง  หมู่ที่ 1  ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวโคก  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวตะเกียด  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองปรือ  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพลวง  หมู่ที่ 3  ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพังโพด  หมู่ที่ 6  ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์  หมู่ที่ 2   ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองละมั่ง  หมู่ที่ 5  ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสะแก  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสาร  หมู่ที่ 9  ตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโสน  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหัวช้าง  หมู่ที่ 2  ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแหน(หนองแสน)  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองใหญ่  หมู่ที่ 8  ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยจรเข้  หมู่ที่ 3  ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยดินดำ  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยบง  หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวนา  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหิงห้อย  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองแวง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินดาด  หมู่ที่ 1  ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินเพิงใต้  หมู่ที่ 9  ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินเพิงเหนือ  หมู่ที่ 9  ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินหล่อง  หมู่ที่ 3  ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่เจริญสุข  หมู่ที่ 5  ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่ชัยพฤกษ์  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่ด่านขุนทด  หมู่ที่ 12  ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่แสนสุข(บ้านใหม่แสนสุข)  หมู่ที่ 8  ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโชคชัย


วัดกุดจอกน้อย  หมู่ที่ 6  ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดจอกใหญ่  หมู่ที่ 7  ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดกุดสวาย  หมู่ที่ 12  ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคลองยาง  หมู่ที่ 14  ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโค้งกระโดน  หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งอรุณ(ท่าเยี่ยม) อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนเกตุ  หมู่ที่ 7  ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนพราหมณ์  หมู่ที่ 11  ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนไพล  หมู่ที่ 7  ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านเกวียน  หมู่ที่ 9  ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าเยี่ยม  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าเยี่ยม  หมู่ที่ 8  ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าลาดขาว  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าอ่าง  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งอรุณ  หมู่ที่ 8  ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนอก  หมู่ที่ 4  ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนปอแดง  หมู่ที่ 9  ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนม่วง  หมู่ที่ 4  ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านกอก  หมู่ที่ 6  ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโจด  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านดอน (ดอนใหญ่โพธิ์งาม)  หมู่ที่ 3  ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบิง  หมู่ที่ 8  ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึง 
ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงทับปรางค์  หมู่ที่ 9  ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงไทย  หมู่ที่ 8  ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงพระ  หมู่ที่ 5   ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
วัดโบสถ์คงคาล้อม  หมู่ที่ 9  ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประชาวาส  หมู่ที่ 7  ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปรางค์ (ปรางค์น้อย)  หมู่ที่ 9  ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปรางค์พะโค  หมู่ที่ 5  ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปอพราน  หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าธรรมิการาม  หมู่ที่ 6  ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพลับพลา  หมู่ที่ 1  ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดละลม  หมู่ที่ 9  ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังตะแบก  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีพุทธาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสำโรง  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกก  หมู่ที่ 9  ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองปรึก  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแปลน  หมู่ที่ 11  ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สระประทุม  หมู่ที่ 2  ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่หนองกก  หมู่ที่ 8  ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่หนองบอน  หมู่ที่ 5  ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอชุมพวง


วัดเก่าตาดำ  หมู่ที่ 5  ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเก่าประสุข  หมู่ที่ 1  ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเก่าหนองบัววง  หมู่ที่ 1  ตำบลขุย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเกาะท่าลาด  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขามขุนร่ม  หมู่ที่ 6  ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสูง  หมู่ที่ 11  ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกหินช้าง  หมู่ที่ 4  ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจันทนไชยศรี  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านยาง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจันทนาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลช่องแมว อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจันทร์  หมู่ที่ 4  ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจินดาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเจริญราษาฎร์บำรุง  หมู่ที่ 6  ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโชติการาม  หมู่ที่ 8  ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดฐานราษฎร์ดำรง  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดงหนองไผ่  หมู่ที่ 14  ตำบลขุย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตลาดชุมพวง  หมู่ที่ 1  ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทองธรรมาราม  หมู่ที่ 11  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทับรักษ์  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าเยี่ยม  หมู่ที่ 10  ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนางออ  หมู่ที่ 5  ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนซาด  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนดู่  หมู่ที่ 3  ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนตูม  หมู่ที่ 3  ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนรังน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนรังปอแดง  หมู่ที่ 10  ตำบลช่องแมว อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนลอย  หมู่ที่ 4  ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบรมคงคา  หมู่ที่ 4   ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านขุย  หมู่ที่ 6  ตำบลขุย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านตาล  หมู่ที่ 6  ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านยาง  หมู่ที่ 11  ตำบลขุย(โนนรัง) อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุปผาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพิกุลทอง  หมู่ที่ 5  ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพุทราพัฒนาราม  หมู่ที่ 9  ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ศรีบรรจง  หมู่ที่ 5  ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไพล  หมู่ที่ 4  ตำบลไพล อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมงคลราษฎร์บำรุง  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมุ่งวทาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมืองไผ่  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมืองยาง  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดราชดำเนิน  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดละโว้  หมู่ที่ 3  ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดลิ้นฟ้า  หมู่ที่ 2  ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวิเวกวาโย  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวิเวการาม  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเวฬุวนาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเวฬุวัน  หมู่ที่ 7  ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีปทุมาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านยาง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริชัย  หมู่ที่ 1  ตำบลไพล อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 2  ตำบลไพล อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริโภคาภิรมย์  หมู่ที่ 3  ตำบลช่องแมว อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริมังคลาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริวิชัยวิทยาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านยาง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสง่าท่าเรือ  หมู่ที่ 2  ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสง่าโนนหาด  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสง่าวนาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระบัว  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระประดู่  หมู่ที่ 7  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระประทุม  หมู่ที่ 4  ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างชุมพวง  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างนางโท  หมู่ที่ 8  ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างศรีสุขาราม   หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างสามัคคี  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างอากาศ  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ 1  ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสองห้อง  หมู่ที่ 9  ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรมาราม  หมู่ที่ 9  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสาหร่าย  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสำโรง  หมู่ที่ 2  ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุมังคลาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลขุย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโสนันทาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขาม  หมู่ที่ 15  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเจ้าเรือน  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแดง  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตะคลอง  หมู่ที่ 10  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองทุ่ม  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองนกคู่  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองนาดี  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองปรือสมอ  หมู่ที่ 10  ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโป่ง  หมู่ที่ 3  ตำบลขุย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองมะเขือ  หมู่ที่ 4  ตำบลช่องแมว อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองรกฟ้า  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไร่  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแวง  หมู่ที่ 5  ตำบลไพล อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสะแก  หมู่ที่ 4  ตำบลขุย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหว้า  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหว้า  หมู่ที่ 2  ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองอ้อ  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านยาง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สุขาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่หนองบัวรี  หมู่ที่ 2  ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่อัมพวัน  หมู่ที่ 12  ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอรัญญาวาส  หมู่ที่ 2  ตำบลช่องแมว อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอโสการาม  หมู่ที่ 10  ตำบลขุย อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอาสนาราม  หมู่ที่ 11  ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอุภัยภาคิกาวาส  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดโนนโบสถ์  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าคิรีวัลย์  หมู่ที่ 11  ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ร้าง  หมู่ที่ 4  ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสารธรรมมาราม  หมู่ที่ 19  ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอจักราช


วัดขามน้อย  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขามหนองปืด  หมู่ที่ 12  ตำบลสีสุก อำเภอจักราช(เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกพระ  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช(เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสุภาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลสีสุก อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกสูง  หมู่ที่ 14  ตำบลพระพุทธ อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเจริญสุข  หมู่ที่ 15  ตำบลพระพุทธ อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเจริญสุคันธาราม  หมู่ที่ 13  ตำบลพระพุทธ อำเภอจักราช(เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครราชสีมา
วัดช่องโค  หมู่ที่ 2  ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดช้างทอง  หมู่ที่ 8  ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดงพลอง  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านกะตา  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองยาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะกุดเครือปลอก  หมู่ที่ 3  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตาเงิน  หมู่ที่ 1  ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทรัพย์เจริญ  หมู่ที่ 17  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทองหลาง  หมู่ที่ 4  ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไทรทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดธรรมาภิรตาราม  หมู่ที่ 21  ตำบลพระพุทธ อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดธีรพงษาวาส  หมู่ที่ 8  ตำบลพระพุทธ อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนตาพรม  หมู่ที่ 15  ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเต็ง  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนพะไล  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนไม้แดง  หมู่ที่ 7  ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเสมา  หมู่ที่ 6  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนหมัน  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอจักราช(เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านตูม  หมู่ที่ 11  ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านนางแก้ว (โนนนางแก้ว)  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุ  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุตานนท์  หมู่ที่ 9  ตำบลพระพุทธ อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประชาชุมพร  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าจักราช  หมู่ที่ 4  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพระนารายณ์   หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพระวังหาร  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ทองเจริญ  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าช้าง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ปรือแวง  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมหาอิสิวนาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมืองเก่า  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดรวง  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดละกอ  หมู่ที่ 4  ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช(เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวังวารี  หมู่ที่ 5  ตำบลสีสุก อำเภอจักราช(เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีมงคล  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีสุข  หมู่ที่ 6  ตำบลสีสุก อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดส้ม  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าช้าง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสมานมิตร  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองยาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุทธิการาม  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโสงหนองบวั  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองยาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขาม  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองคล้า  หมู่ที่ 1  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจรเข้หิน  หมู่ที่ 9  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจอก  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแดง  หมู่ที่ 15  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตะครอง  หมู่ที่ 13  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตาโยย  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเต็ง  หมู่ที่ 15  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองนกกวัก  หมู่ที่ 6  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองนกคุ่ม  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวกลาง  หมู่ที่ 14  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวตะแบง  หมู่ที่ 10   ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวยอดแก้ว  หมู่ที่ 8  ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไผ่  หมู่ที่ 9  ตำบลสีสุก อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพลวง  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพลวง  หมู่ที่ 8  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองมโนรมย์  หมู่ที่ 7  ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแมว  หมู่ที่ 19  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองยาง  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองยาง อำเภอจักราช(เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 14  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหอย  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าช้าง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหัวละเลิง  หมู่ที่ 10  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินโคน  หมู่ที่ 5  ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหินมงคล  หมู่ที่ 3  ตำบลสีสุก อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเหมต่ำ  หมู่ที่ 3  ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเหมสูง  หมู่ที่ 1  ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดใหม่สมบูรณ์  หมู่ที่ 7  ตำบลท่าช้าง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอำนวยศิลป์สารกิจ  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอครบุรี


วัดโกรกสำโรง  หมู่ที่ 4  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเขาน้อยมูลบน  หมู่ที่ 11  ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดครบุรี  หมู่ที่ 6  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคุ้มครอง  หมู่ที่ 13  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกกรวด  หมู่ที่ 8  ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกกระชาย  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกแขวน  หมู่ที่ 5  ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกใบบัว  หมู่ที่ 7  ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดจระเข้หิน  หมู่ที่ 1  ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชัยพฤกษ์ประชาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับก้านเหลือง  หมู่ที่ 13  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับเจริญ  หมู่ที่ 10  ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดซับระวิง  หมู่ที่ 2  ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตลิ่งชัน  หมู่ที่ 10  ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทรัพย์เจริญ  หมู่ที่ 2  ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดท่าศิลาอาสน์  หมู่ที่ 2  ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทุ่งตะเคียน  หมู่ที่ 10  ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเทพนิมิตรวิทยาราม  หมู่ที่ 10  ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไทรโยง  หมู่ที่ 8  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนารากอรพิมพ์  หมู่ที่ 3  ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนกุ่ม  หมู่ที่ 2  ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโนนหอม  หมู่ที่ 1  ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหนองต้อ  หมู่ที่ 5  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านใหญ่  หมู่ที่ 11  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุยายแลบ  หมู่ที่ 3  ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุหว้า  หมู่ที่ 8  ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประชาสามัคคี  หมู่ที่ 6  ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดประดู่งาม  หมู่ที่ 6  ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าเขาคงคา  หมู่ที่ 3   ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
วัดป้ายอุบล  หมู่ที่ 6  ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าหิมพานต์  หมู่ที่ 8  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโปร่งสนวน  หมู่ที่ 7  ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพรแก้ว  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมะค่า  หมู่ที่ 4  ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมาบกราด  หมู่ที่ 5  ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดมาบตะโกเอน  หมู่ที่ 2  ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมตตาราษฎร์  หมู่ที่ 3  ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไร่แหลมทอง  หมู่ที่ 5  ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดวิเวกวนาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิริเฉลียง  หมู่ที่ 1  ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิลาราษฎร์บำรุง  หมู่ที่ 5  ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสมุทรการ  หมู่ที่ 4  ตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระว่านพระยา  หมู่ที่ 3  ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสว่างหนองแวง  หมู่ที่ 6  ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแสนสุข  หมู่ที่ 3  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแคทราย  หมู่ที่ 3  ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจาน  หมู่ที่ 9  ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไทร  หมู่ที่ 4  ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโบสถ์  หมู่ที่ 8  ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองมะค่า  หมู่ที่ 9  ตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเมา  หมู่ที่ 1  ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองรัง  หมู่ที่ 2  ตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสะแก  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสาระเสร็จ  หมู่ที่ 9  ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเสือบอง  หมู่ที่ 4  ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโสน  หมู่ที่ 1  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหิน  หมู่ที่ 7  ตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองใหญ่  หมู่ที่ 7  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเหมืองตะโก  หมู่ที่ 6  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอำภาผล 
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอุดมทุ่งสว่าง 
ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอคง


วัดกระถิน  หมู่ที่ 5  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโกรกตะหนอด  หมู่ที่ 9  ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคอนเมือง  หมู่ที่ 2  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกตะพาบ  หมู่ที่ 3  ตำบลตาจั่น อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกแปะ(ชัยมงคลธรรม)  หมู่ที่ 3  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกเพ็ด  หมู่ที่ 2  ตำบลเมืองคง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกเสี่ยว  หมู่ที่ 9  ตำบลคูขาด อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเจริญศรี  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนกลาง  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนทะแยง  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนใหญ่(บ้านดอนใหญ่)  หมู่ที่ 1  ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตลุกน้ำขาว  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตลุกสาหร่าย  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะโกโคก  หมู่ที่ 4  ตำบลตาจั่น อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะคร้อ  หมู่ที่ 7  ตำบลเมืองคง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะคร้อ(บ้านตะคร้อ)  หมู่ที่ 4  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะหลุกม่วง(ตลุกม่วง)  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองบัว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตากิ่ม  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตาจั่น  หมู่ที่ 12  ตำบลตาจั่น อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตาชู  หมู่ที่ 8  ตำบลตาจั่น อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดถนนนางคลาน  หมู่ที่ 10  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทองหลาง  หมู่ที่ 3  ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทับมะขาม  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเทพาลัย  หมู่ที่ 9  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไทรโยง  หมู่ที่ 5  ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนน(บ้านโนนวัด)  หมู่ที่ 6  ตำบลเมืองคง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนตาล(บ้านโนนตาล)  หมู่ที่ 4  ตำบลเมืองคง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนพิมาน  หมู่ที่ 9  ตำบลเมืองคง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนสีฟัน  หมู่ที่ 5  ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้าน(บ้านวัด)  หมู่ที่ 9  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านขาม  หมู่ที่ 1   ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว  หมู่ที่ 10  ตำบลคูขาด อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโจด  หมู่ที่ 4  ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านน้อย  หมู่ที่ 7  ตำบลคูขาด อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านประคำ(ประคำอารามศรี)  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านปรางค์(ปรางค์สง่าวราราม)  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองบัว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหมัน (ชัยมงคล)  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเหล่า  หมู่ที่ 13  ตำบลคูขาด อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงบริบูรณ์  หมู่ที่ 6  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปทุมทอง  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปริยัติไพศาล  หมู่ที่ 2  ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดปอบิด(บ้านปอบิด)  หมู่ที่ 1  ตำบลคูขาด อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าติกขาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองบัว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าปรางค์ทอง  หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าปัญญาคุณ  หมู่ที่ 13  ตำบลตาจั่น อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าศรัทธาธรรม  หมู่ที่ 2  ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลตาจั่น อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมืองคง  หมู่ที่ 2  ตำบลคูขาด อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีนิมิต  หมู่ที่ 2  ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสหมิตรวนาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลเมืองคง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสิทธาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสี่เหลี่ยม  หมู่ที่ 6  ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกก(บ้านหนองกก)  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่มเตียน  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแขม  หมู่ที่ 4  ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบง  หมู่ที่ 12  ตำบลเมืองคง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัว  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองบัว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวกระจาย  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวโคก  หมู่ที่ 7  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวทุ่ง  หมู่ที่ 5  ตำบลตาจั่น อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองพลวง  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองบัว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองแวง  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองบัว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสะแก  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองบัว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหว้า  หมู่ที่ 12  ตำบลคูขาด อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองอ้ายอู๊ก  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยทราย  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดห้วยไห  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองบัว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดอัมพวันถาวร  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอขามสะแกแสง

วัดขาม  หมู่ที่ 1  ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดครึมม่วง  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกคูขาด  หมู่ที่ 6  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดชีวึก  หมู่ที่ 1  ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนพะงาด  หมู่ที่ 5  ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดตะโก  หมู่ที่ 3  ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดทัพรั้ง  หมู่ที่ 3  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนามาบ  หมู่ที่ 5  ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเกษตร  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนผักชี  หมู่ที่ 4  ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนมะเกลือ  หมู่ที่ 12  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนเมือง  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนหญ้าคา  หมู่ที่ 13  ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านคู  หมู่ที่ 9  ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านคูเมือง  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเสมา (เสมาน้อย)  หมู่ที่ 10  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหนุก  หมู่ที่ 17  ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านห้วย  หมู่ที่ 9  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านเหนือ  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบุละกอ  หมู่ที่ 10  ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเมืองนาท  หมู่ที่ 2  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสระแจง  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสะแกแสง  หมู่ที่ 2  ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจาน  หมู่ที่ 11  ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโจด  หมู่ที่ 7  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไผ่(บ้านหนองไผ่)  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์  หมู่ที่ 6  ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์นามาบ  หมู่ที่ 8  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองไร่  หมู่ที่ 7  ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองหัวฟาน  หมู่ที่ 5  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอขามทะเลสอ

วัดกุ่มพะยา  หมู่ที่ 3  ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดขามทะเลสอ  หมู่ที่ 1  ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกแขวน(บ้านโคกแขวน)  หมู่ที่ 2  ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกแฝก  หมู่ที่ 5  ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดเจริญธรรม  หมู่ที่ 5  ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนมะเกลือ  หมู่ที่ 6  ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโตนด  หมู่ที่ 3  ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดน้ำฉ่า  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนิมิตรประชาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนตาล  หมู่ที่ 2  ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโนน  หมู่ที่ 2  ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบึงอ้อ  หมู่ที่ 1  ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดป่าอิสสริการาม  หมู่ที่ 7  ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโป่งบูรพาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดพันดุง  หมู่ที่ 1  ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสามัคคีสโมสร  หมู่ที่ 1  ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสีจาน  หมู่ที่ 3  ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองกก  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขุ่น  หมู่ที่ 4  ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองคู  หมู่ที่ 2  ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองตะครอง  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสรวง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองสะแก  หมู่ที่ 5  ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอแก้งสนามนาง

วัดกุดปลาฉลาด  หมู่ที่ 6  ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดแก้งสนามนาง  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดคงคาวนาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกดู่  หมู่ที่ 23  ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโคกล่าม  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดดอนไผ่  หมู่ที่ 5  ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดนาแค (ทุ่งสว่างนาแค)  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนรัง  หมู่ที่ 2  ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนสำราญ  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านโนนระเวียง(ศรีวิไลวนาราม)  หมู่ที่ 2  ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดบ้านหินลาด (โจดหินลาด)  หมู่ที่ 6  ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศรีลำพอง  หมู่ที่ 1  ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศาลาหนองขอน  หมู่ที่ 5  ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดศูนย์กลาง  หมู่ที่ 1  ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสีสุก  หมู่ที่ 1  ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดสุนทราวาสวนาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโสกน้ำขุ่น  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหงษ์สระวนาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขามน้อย  หมู่ที่ 11  ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองขามนาดี  หมู่ที่ 5  ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจาน  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองเต่า  หมู่ที่ 8  ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบง  หมู่ที่ 4  ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองบัวทอง(ปทุมวารี)  หมู่ที่ 3  ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
วัดอัมพวัน  หมู่ที่ 8  ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net