ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี2
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดตราด
อำเภอเมืองตราด

วัดกลาง บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดคลองขุด บ้านคลองขุด ม. 2 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดคลองเพชร บ้านคลองเพชร ม. 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดคิรีวิหาร บ้านท่าเลื่อน ม. 5 ตำบลวังชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดโคก บ้านโคก ม. 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดชำราก บ้านชำราก ม. 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดตะกาง บ้านตะกาง ม. 3 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดท่าประดู่ บ้านท่าประดู่ ม. 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดท่าพริก บ้านท่าพริก ม. 2 ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดท่าเส้น บ้านท่าเส้น ม. 8 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดทุ่งไก่ดัก บ้านทุ่งไก่ดัก ม. 4 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดไทรทอง บ้านหนองโสน ม. 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดธรรมาภิมุข(ไร่ป่า) บ้านไร่ป่า ม. 3 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดเนินทราย บ้านแหลมยาง ม. 1 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดเนินยาง บ้านเนินยาง ม. 4 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดเนินสูง บ้านเนินสูง ม. 4 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดบางปรือ บ้านบางปรือ ม. 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดบุปผาราม บ้านปลายคลอง ม. 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดประทุน บ้านคลองประทุน ม. 4 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดไผ่ล้อม
ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดมณีกาญจนาราม บ้านนาเกลือ ม. 2 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดโยธานิมิต (โบสถ์)
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดลำดวน บ้านเกาะกันเกรา ม. 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดวรดิตถาราม บ้านเกาะตะเคียน ม. 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดวรุณดิตถาราม บ้านจันทิ ม. 1 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดวังกระแจะ บ้านวัง ม. 6 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดวิเวกวราราม บ้านหนองโพรง ม. 6 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดศรีบุรพาราม บ้านเกาะตะเคียน ม. 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดสวนใน บ้านสวนใน ม. 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดสะพานหิน บ้านสะพานหิน ม. 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดสุวรรณมงคล บ้านท่าตะเภา ม. 2 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดหนองคันทรง บ้านหนองคันทรง ม. 4 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดหนองบัว บ้านหนองบัว ม. 2  ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดหนองรี บ้านหนองรี ม. 3 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดหนองเสม็ด บ้านหนองเสม็ด ม. 3 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดหนองโสน บ้านหนองโพรง ม. 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดห้วงน้ำขาว บ้านห้วงน้ำขาว ม. 4 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดแหลมกลัด บ้านแหลมกลัด ม. 1 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดแหลมหิน บ้านแหลมหิน ม. 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดอ่าวช่อ บ้าน ม. 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัดอ่าวใหญ่ บ้านอ่าวใหญ่ ม. 1 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
อำเภอกิ่งอ.เกาะกูด

วัดเกาะหมาก บ้านเกาะหมาก ม. 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอกิ่งอ.เกาะกูด จังหวัดตราด
วัดราษฎร์บำรุง บ้านคลองหินดำ ม. 2 ตำบลเกาะกูด อำเภอกิ่งอ.เกาะกูด จังหวัดตราด
วัดอ่าวพร้าว บ้านอ่าวพร้าว ม. 5 ตำบลเกาะกูด อำเภอกิ่งอ.เกาะกูด จังหวัดตราด
อำเภอกิ่งอ.เกาะช้าง

วัดคลองนนทรี บ้านคลองนนทรี ม. 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอกิ่งอ.เกาะช้าง จังหวัดตราด
วัดคลองสน บ้านคลองสน ม. 3 ตำบลเกาะช้าง อำเภอกิ่งอ.เกาะช้าง จังหวัดตราด
วัดบางเบ้า บ้านบางเป้า ม. 1 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอกิ่งอ.เกาะช้าง จังหวัดตราด
วัดวัชคามคชทวีป บ้านสลักคอก ม. 4 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอกิ่งอ.เกาะช้าง จังหวัดตราด
วัดสลักเพชร บ้านสลักเพชร ม. 2 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอกิ่งอ.เกาะช้าง จังหวัดตราด
อำเภอเขาสมิง


วัดเกาะลอย บ้านเกาะลอย ม. 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดขุมบ่อทรัพย์ บ้านอีเร็ม ม. 7 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดเขาฉลาด บ้านเขาฉลาด ม. 7 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดเขาสมิง บ้านชายธง ม. 2 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดคลองหลอด บ้านคลองหลอด ม. 9 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดคลองใหญ่ ม. 2 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดฆ้อ บ้านฆ้อ ม. 2 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดเจียรพัฒนา บ้านเจียรพัฒนา ม. 4 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดชากกลาง บ้านชากกลาง ม. 3 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดดินแดง บ้านดินแดง ม. 4 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดท่ากระท้อน บ้านท่ากระท้อน ม. 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดทางควาย บ้านทางควาย ม. 4 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดท่าโสม บ้านท่าโสม ม. 1 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดท่าหาด บ้านท่าหาด ม. 2 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดทุ่งเขา บ้านแสนตุ้ง ม. 1 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดเทพนิมิต บ้านเทพนิมิต ม. 1 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) บ้านทุ่งพีด ม. 6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดนิโรธภาวนา บ้านตาละวาย ม. 8 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดบำโรณ บ้านบำโรณ ม. 4 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดประณีต บ้านตลุง ม. 2 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดป่าเทศรังษี บ้านพนมพริก ม. 3 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดป่าภาวนาสุนทร บ้านทุ่งกราด ม. 8 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดโป่งจันตา บ้านผาเรือง ม. 3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดพนมพริก บ้านพนมพริก ม. 3 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดมณฑล บ้านมณฑล ม. 6  ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดมัชฌิมวัน (ดงกลาง) บ้านดงกลาง ม. 5 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดมาบใหญ่ บ้านหนองบัว ม. 2 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดมุจลินท์อาภา บ้านตาพลาย ม. 1 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดมุมสงบ บ้านมุมสงบ ม. 6 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม บ้านอิเร็ม ม. 7 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดละมีบ บ้านละมีบ ม. 2 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดลำภูราย บ้านลำภูราย ม. 3 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดวงษ์พัฒนา บ้านวงษ์พัฒนา ม. 4 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดวังคลองใหญ่ บ้านคลองใหญ่ ม. 2 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดวังตะเคียน บ้านแก่งหิน ม. 4 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดศรีบัวทอง บ้านศรีบัวทอง ม. 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดสลัก บ้านสลัก ม. 3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดเสนาณรงค์(ตก) บ้านตกณรงค์ ม. 6 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดแสนตุ้ง บ้านตรอกตระแคง ม. 5 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดแสนสุข บ้านแสนสุข ม. 9 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดห้วงพัฒนา บ้านห้วงพัฒนา ม. 8 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วัดอ่างกระป่อง บ้านอ่างกระป่อง ม. 4 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
อำเภอคลองใหญ่

วัดเกษมสีมาราม บ้านหาดเล็ก ม.4 ตำบลสะตอ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วัดคลองจาก บ้านคลองจาก ม. 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วัดคลองมะขาม บ้านคลองมะขาม ม. 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วัดคลองมะนาว บ้านคลองมะนาว ม. 4 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วัดคลองใหญ่ บ้านคลองใหญ่ ม. 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วัดวิสิทธิการาม บ้านไม้รูด ม. 1 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วัดหนองม่วง บ้านหนองม่วง ม. 5 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วัดห้วงโสม บ้านห้วงโสม ม. 3 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
อำเภอบ่อไร่


วัดคลองแอ่ง บ้านคลองแอ่ง ม. 6 ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดช้างทูน บ้านช้างทูน ม. 2 ตำบลช้างทูน  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดตากแว้ง บ้านตากแว้ง ม. 4 ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดตางาม บ้านตางาม ม. 5 ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดท่าน้ำล่าง บ้านท่าน้ำล่าง ม. 1 ตำบลหนองบอน  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดนนทรีย์ บ้านนนทรีย์ ม. 1 ตำบลนนทรีย์  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดเนินตากแดด บ้านเนินตากแดด ม. 2 ตำบลหนองบอน  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดบ่อพลอย บ้านหัวทุ่ง ม. 10 ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดบ่อไร่ บ้านบ่อไร่ ม. 3 ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดปะอา บ้านปะอา ม. 2 ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดป่าวิสุทธิธรรม บ้านเนินพัฒนา ม. 3 ตำบลหนองบอน  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดมะนาว บ้านมะนาว ม. 1 ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดมะม่วง บ้านมะม่วง ม. 3 ตำบลนนทรีย์  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดหนองบอน บ้านหนองบอน ม. 3 ตำบลหนองบอน  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดหนองแฟบ บ้านหนองแฟบ ม. 3 ตำบลช้างทูน  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วัดใหม่โพธาราม บ้านด่านชุมพล ม. 1 ตำบลด่านชุมพล  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
อำเภอแหลมงอบ 

วัดคลองใหญ่ บ้านคลองใหญ่ ม. 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
วัดทองธรรมชาติราษฎร์สันติ บ้านธรรมชาติบน ม. 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
วัดน้ำเชี่ยว บ้านน้ำเชี่ยว ม. 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
วัดบางกระดาน บ้านบางกระดาน ม. 4 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
วัดบางปิดบน บ้านบางปิดบน ม. 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
วัดบางปิดล่าง บ้านบางปิดล่าง ม. 2 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
วัดแหลมงอบ บ้านแหลมงอบ ม. 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
วัดแหลมมะขาม บ้านแหลมมะขาม ม. 3 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
วัดแหลมอวน บ้านแหลมอวน ม. 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net