ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี3
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี

วัดกุดนกเปล้า ม. 3 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดแก่งขนุน บ้านแก่งขนุน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดขาคูบา บ้านเขาคูบา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดเขาดิน ม. 2 บ้านเขาดิน ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดคีรีวง ม. 6 บ้านหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดคุ้งเขาเขียว ม. 3 บ้านคุ้งเขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดโคกดินแดง ม. 7 บ้านโคกดินแดง ตำบลพุแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดโคกเพ็ก ม. 6 บ้านโคกเพ็ก ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดโคกหนามแท่ง ม. 3 บ้านโคกหนามแท่ง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดเจดีย์งาม
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดเจริญราษฎร์บำรุง (โนนคล้อ) ม. 7 บ้านโนนคล้อ ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดเชิงเขา บ้านเขาดิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดซอย 6 ขวา ม. 10 บ้านซอย6ขวาหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดซอยสิบ ม.5 ซอย10หนองจาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดดาวเรือง ถนนเทศบาล 5 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดดาวเสด็จ บ้านดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดตลิ่งชัน ม. 6 บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดตะกุด ม. 2 บ้านตะกุด ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดโตนด ม. 6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดถนนเหล็ก ม. 8 บ้านถนนเหล็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดถ้ำเจริญสุข ม. 6 บ้านถ้ำเจริญสุข ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดถ้ำวิมานแก้ว ม. 3 บ้านคุ้งเขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดทองพุ่มพวง ถนนพหลโยธิน ซอย 15 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดท่าเยี่ยม ม. 1 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดท่าวัว ม. 3 บ้านท่าวัว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดทุ่งสาริกา ม. 5 บ้านทุ่งสาริกา ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดนาร่อง ม. 2 บ้านนาร่อง ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดโนนสภาราม ม. 2 บ้านโนนสภาราม ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านกล้วย ม. 5 บ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านกอก ม. 6 บ้านกอก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านบึง ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านพลับ ม. 3 บ้านพลับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านอ้อย บ้านอ้อย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดบำรุงธรรม ม. 3 บ้านแพะ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดประดิษฐ์ธรรม ม. 2 บ้านโง้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดประสิทธิ์พรชัย ม.5 บ้านวังเลน ตำบลพุแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดป๊อกแป๊ก ม. 1 บ้านป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดปากข้าวสารใต้ ม. 1 บ้านปากข้าวสารใต้ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดปากข้าวสารเหนือ ม. 1 บ้านปากข้าวสารเหนือ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดป่าคา ม. 8 บ้านป่าคา ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดป่าดำรงธรรม ม.5 บ่อลักน้ำ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดป่าไผ่ ม. 7 บ้านป่าไผ่ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดป่าสัก ม. 4 บ้านป่าสัก ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดผึ้งรวง ม. 5 บ้านผึ้งรวง ตำบลผึ้งรวง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดพระพุทธฉาย ม. 1 บ้านพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดพุแค ม. 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดเพลียขวา ม. 1 บ้านเพลียขวา ตำบลผึ้งรวง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดแพะโคก ม. 5 บ้านแพะโคก ตำบลผึ้งรวง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดมงคลชัยพัฒนา ม.10 บ้านมงคล ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดลาดเขาปูน ม. 8 บ้านลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดศรัทธาประชากร ม. 4 บ้านเขารวก ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดศรีบุรีรตนาราม บ้านปากเพรียว ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดศาลาแดง บ้านศาลาแดง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดสะตือ ม. 4 บ้านสะตือ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดสาธุประชาสรรค์ ม.9 บ้านสาธุประชาสรรค์ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดสามัคคีธรรม ม. 6 บ้านห้วยยาง ตำบลพุแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดสุนันทาราม ม. 3 บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดสุวรรณคีรี ม. 4 บ้านเขาตะกร้า ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดสูงยาง ม. 4 บ้านสูงยาง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหงษ์ดาราวาส ม. 1 บ้านหงษา  ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองขริ้น ม. 10 บ้านหนองยาว ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองเขื่อนช้าง ม. 4 บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองจักร ม. 8 บ้านหนองจักร ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองโนใต้ ม. 6 บ้านหนองโนใต้ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองโนเหนือ ม. 3 บ้านหนองโนเหนือ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองบัว ม. 7 บ้านหนองบัว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองม่วง ม. 7 บ้านหนองม่วง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองยาวใต้ ม. 2 บ้านหนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองยาวสูง ม. 9 บ้านหนองยาวสูง ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองโสน บ้านหนองโสน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหนองหว้า ม. 7 บ้านหนองหว้า ตำบลพุแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหน้าพระลาน ม. 7 บ้านหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดห้วยบง ม. 6 บ้านห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดห้วยลี่ ม. 4 บ้านห้วยลี่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดหัวถนน ม. 5 บ้านหัวถนน ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วัดอรัญญวาสี ม.5 บ้านเขาจำปา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
อำเภอแก่งคอย


วัดกะเหรี่ยงคอม้า ม. 3 บ้านกะเหรี่ยงคอม้า ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดแก่งคอย ถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดแก่งป่าสัก ม.1 บ้านแก่งป่าสัก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดขอนหอม ม. 7 บ้านขอนขว้าง ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดเขาพระ ม. 9 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดเขามันธรรมาราม ม. 3 บ้านเขามัน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดเขาลาดวนาราม ม. 4 บ้านเขาแย้ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดเขาสะท้อนสูง ม.4 เขาสะท้อนสูง ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดเขาหินดาด ม. 11 บ้านเขาหินดาด ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดคลองไผ่สามัคคีธรรม ม.7 คลองไผ่ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดคำใหญ่ ม. 5 บ้านคำใหญ่ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดโคกกรุง ม. 2 บ้านโคกกรุง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดโคกสะอาด ม. 8 บ้านโคกสะอาด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดจำศีล ม.4 บ้านหลุบเลา ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดชำผักแพว ม. 3 บ้านชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดซับบอน ม. 5 บ้านซับบอน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดตาดใต้ ม. 1 บ้านตาดใต้ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดตาลเดี่ยว ม. 2 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดเตาปูน ม. 6 บ้านเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดถ้ำเขาเขียว ม. 6 บ้านเขาเขียว ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดถ้ำญาณสังวร ม. 9 บ้านหินซ้อน ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดถ้ำเต่า ม. 7 บ้านถ้ำเต่า ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดถ้ำประกายแก้ว ม. 11 บ้านป่าไผ่ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ม. 10 บ้านนิคมสร้างตนเอง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดทับกวาง ม. 4 บ้านทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดท่ากระเบา ม. 2 บ้านท่ากระเบา ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดท่าเกวียน ม. 6 บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดท่าคล้อใต้ ม. 9 บ้านท่าคล้อใต้ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดท่าคล้อเหนือ ม. 10 บ้านท่าคล้อ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดท่าเดื่อ ม. 7 บ้านท่าเดื่อ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดท่ามะปราง ม. 1 บ้านท่ามะปราง ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดท่าศรีโพธิ์ใต้ ม. 3 บ้านท่าศรีโพธิ์ใต้ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดท่าศรีโพธิ์เหนือ ม. 3 บ้านท่าศรีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดท่าศาลา ม.8 บ้านท่าศาลา ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดท่าสบก ม. 2 บ้านท่าสบก ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดนาดี ม. 2 บ้านนาดี ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดนาบุญ ม. 10 บ้านนาบุญ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดนิคมซอย 25 ม. 5 บ้านนิคมซอย 25 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านช่อง ม. 5 บ้านช่อง ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านช่องใต้ ม. 8 บ้านช่องใต้ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านดง ม. 1 บ้านดง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านธาตุใต้ ม. 1 บ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านธาตุเหนือ ม. 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านป่า ม. 4 บ้านป่า ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านป่าใต้ ม. 4 บ้านป่าใต้ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านโป่ง ม. 6 บ้านโป่ง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านม่วง บ้านม่วง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านไร่ ม. 7 บ้านไร่ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบำเพ็ญธรรม ม. 5 บ้านแพะ ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบำเพ็ญบุญ ม. 3 บ้านไทย ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบำรุงธรรม ม.2 บ้านชะอม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบึงไม้ ม.5 บ้านบึงไม้ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดบุใหญ่ ม. 10 บ้านบุใหญ่ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดปรางคล้อ ม.6 บ้านปรางคล้อ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดป่าดงพญาเย็น ม. 2 บ้านท่าสะแก ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดป่าไผ่ ม. 5 บ้านป่าไผ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดป่าไผ่ ม. 8 บ้านป่าไผ่ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดป่าสว่างบุญ ม. 7 บ้านคลองไผ่ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดโป่งมงคล ม. 13 บ้านโป่งมงคล ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดผังพัฒนาราม ม. 8 บ้านผังสามัคคีพัฒนา ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดพระธาตุเจริญธรรม ม. 5 บ้านสะพานสี่ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดพระพุทธบาทน้อย ม. 10 บ้านพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดราษฎร์พัฒนา ม. 7 บ้านขอนหอม ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดวังกวาง ม. 1 วังกวาง ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดวังแพ ม. 9 บ้านวังแพ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดวาลุการาม ม. 7 บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดสองคอนกลาง ม. 4 บ้านสองคอนกลาง ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดสองคอนใต้ ม. 5 บ้านสองคอนใต้ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดสองคอนเหนือ ม. 1 บ้านสองคอนเหนือ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดสามัคคีวราราม ม. 7 บ้านสะพานสอง ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดสาย 5 ธรรมมงคล ม. 4 บ้านซอย 5  ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดสิทธิราช ม.6 หัวเขา ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดสีทาใต้ ม. 9 บ้านสีทาใต้ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดสีทาเหนือ ม. 8 บ้านสีทาเหนือ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดสุนทริกาวาส ม. 8 บ้านมะขามป้อม ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดหนองน้อย ม. 3 บ้านหนองน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดหนองน้ำเขียว ม. 8 บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดหนองมะค่า ม. 6 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดหนองสองห้อง ม. 6 บ้านหนองสองห้อง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดห้วยคงคาวราวาส ม. 9 บ้านห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดหาดสองแคว ม. 1 บ้านหาดสองแคว ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดหินซ้อนใต้ ม. 1 บ้านหินซ้อนใต้ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดใหม่สามัคคี ม. 9 บ้านโคกเชือก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยหินขาว ม.2 บ้านห้วยหินขาว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อำเภอดอนพุด


วัดโคกโพธิ์ ม. 1 บ้านโคกโพธิ์ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดช้าง(กุญชร) ม. 4 บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดดอนทอง ม. 8 บ้านดอนทอง ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดดอนพุด ม. 5 บ้านดอนพุด ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านรี ม. 3 บ้านรี ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดไผ่หลิ่ว(ดอนทองเหนือ) ม. 1 บ้านไผ่หลิ่ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดหนองกะทะ ม. 1 บ้านหนองกะทะ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดหนองมน ม. 6 หนองมน ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดหลังคาแดง ม. 5 บ้านหลังคาแดง ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดอ้อมแก้ว ม. 6 บ้านอ้อมแก้ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
อำเภอดอนพุด


วัดโคกโพธิ์ ม. 1 บ้านโคกโพธิ์ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดช้าง(กุญชร) ม. 4 บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดดอนทอง ม. 8 บ้านดอนทอง ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดดอนพุด ม. 5 บ้านดอนพุด ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านรี ม. 3 บ้านรี ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดไผ่หลิ่ว(ดอนทองเหนือ) ม. 1 บ้านไผ่หลิ่ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดหนองกะทะ ม. 1 บ้านหนองกะทะ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดหนองมน ม. 6 หนองมน ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดหลังคาแดง ม. 5 บ้านหลังคาแดง ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วัดอ้อมแก้ว ม. 6 บ้านอ้อมแก้ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
อำเภอบ้านหมอ 


วัดโคกกุ่ม ม. 4 บ้านกุ่ม ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดโคกงาม ม. 5 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดโคกมะขาม ม. 8 บ้านโคกมะขาม ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดโคกเสลา ม. 5 บ้านโคกเสลา ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดโคกใหญ่ ม. 6 บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดดอนทอง ม. 2 บ้านหรเทพ ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดธรรมเสนา ม. 2 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดบ่อพระอินทร์ ม. 7 บ้านบ่อพระอินทร์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดบางขวัญ ม. 2 บ้านบางขวัญ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านครัว ม. 1 บ้านครัว ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านหมอ ม. 3 บ้านหมอ ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดโบสถ์(โบสถ์แจ้ง) ม. 5 บ้านคลองน้ำ  ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดปัญจาภิรมย์ ม. 6 บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดโพธิ์ทอง ม. 7 บ้านคลองมะเกลือ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดม่วงน้อย ม. 3 บ้านม่วงน้อย ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดมหาโลก(ลานคา) ม. 6 บ้านลานคา ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดมะขามเรียง ม. 2 บ้านบ่อกะโดน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดราษฎร์บำรุง ม. 1 บ้านคลองกระโดน ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดสร่างโศก ม. 3 บ้านสร่างโศก ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดสารภี ม. 10 บ้านสารภี ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดสุนทรเทพมุนี(สะพานช้าง) ม. 1 บ้านสะพานช้าง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองเขศรีมงคล ม. 3 บ้านหนองเข ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองคล้า ม. 4 บ้านหนองคล้า ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองถ่านใต้ ม. 6 บ้านหนองถ่านใต้ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองนางปุ๋ย ม. 3 บ้านหนองนางปุ๋ย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองบัว ม. 1 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองพันเรือ ม. 1 บ้านหนองพันเรือ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
อำเภอพระพุทธบาท

วัดกัลยาณบรรพต ม. 5 บ้านเขาเลี้ยว ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดโกมลกิตติ ม. 1 บ้านสระลำไย ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดเขตสว่าง ม.2 บ้านห้วยศาลเจ้า ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดเขาเงิน ม.6 ธารเกษม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดเขาบรเพ็ด ม. 12 บ้านเขาบรเพ็ด ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดเขาพลัด ม. 3 บ้านบางพลัด ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดเขาวง ม. 5 บ้านเขาวง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดซอยสี ม. 2 บ้านซอย 4 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดซับครก ม. 2 บ้านซับครก ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดซับชะอม ม. 4 บ้านซับชะอม ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดซับบอน(เขาวงนอก) ม.2 ซับบอน ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดดงมณี ม. 5 บ้านดงมณี ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดดอยหินปูน ม. 13 บ้านดอยหินปูน ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดตรีบุญญาราม ม. 2 บ้านธารเกษม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดตาลเสี้ยน ม. 11 บ้านตาลเสี้ยน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดธารเกษม ม. 8 บ้านลำธารโศก ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดนิคมเขมาราม ม. 2 บ้านถ้ำบ่มกล้วย ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดนิคมพัฒนา ม.5 หนองใหญ่ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดนิคมวาสี ม.10 บ้านสะพานขาว ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดนุตจรัสวงศาราม ม. 9 บ้านพุคำจาน ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดเนินยาว ม. 3 บ้านเนินยาว ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดบ่อวังครุ ม. 3 บ้านบ่อวังครุ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านน้อย ม. 6 บ้านน้อย ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านโพธิ์ ม. 7 บ้านโพธิ์ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดประดู่ ม. 5 บ้านประดู่ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดปราสาททรงธรรม ม. 7 บ้านธารทองแดง ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดพรหมประสิทธิ์ ม. 9 บ้านพรหมประสิทธิ์ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดพระพุทธบาท ม. 8 บ้านพระพุทธบาท ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดพุกร่าง ม. 2 บ้านพุกร่าง ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดพุขามหวาน ม. 5 บ้านพุขาม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดพุคำจาน ม. 1 บ้านพุคำจาน ถนนสายโทซอย 6 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดพุคำบรรพต ม. 7 บ้านพุคำจาน ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดพุซาง ม. 1 บ้านพุซาง ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดพุทธนิคม ม. 12 บ้านหลังโรงพยาบาล ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 5 บ้านห้วยประดู่ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดศรีจอมทอง ม. 11 บ้านตีนโนน ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดศรีอัมพร ม. 2 บ้านโคกเลียบ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดส้มป่อย ม. 8 บ้านส้มป่อย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดสวนมุตโตทัย ม. 4 ห้วยจาน ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดสวนสำราญ ม. 10 บ้านสวนสำราญ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดสายตรี ม. 3 บ้านสายตรีซอย 2 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองกระทุ่ม ม. 4 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองแก ม. 1 บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองคณฑี ม. 4 บ้านหนองคณฑี ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองเครือตาปลา ม. 4 บ้านหนองเครือตาปลา ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองจิก ม. 7 บ้านหนองจิก ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองโดนน้อย ม. 9 บ้านหนองโดนน้อย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองถ่านเหนือ ม. 6 บ้านหนองถ่านเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองนายาว(นายาว) ม. 4 บ้านหนองนายาว ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองโป่ง ม. 5 บ้านหนองโป่ง ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองสองตอน ม. 3 บ้านหนองสองตอน ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองสุทธะ ม. 12 บ้านหนองสุทธะ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดหนองใหญ่ ม.6 วงษ์ศรีพัฒนา ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วัดใหม่สุวรรณโน ม. 10 บ้านใหม่หนองไข่น้ำ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อำเภอมวกเหล็ก


วัดกลุ่มพระบาท ม.9 กลุ่มพระบาท ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดเขานมนาง ม.5 เขานมนาง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดคลองไทร ม.1 คลองไทร ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดคลองม่วงเหนือ ม. 3 บ้านคลองม่วงเหนือ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดคั่นตะเคียน ม. 2 บ้านคั่นตะเคียน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดซับกระดาน ม.5 ซับกระดาน ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดซับดินดำ ม. 6 บ้านซับดินดำ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดซับตะเคียน ม.1 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดซับน้อยเหนือ ม.1 บ้านซับน้อยเหนือ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดซับลำใย ม. 11 บ้านซับลำใย ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดซับสนุ่น ม. 1 บ้านซับสนุ่น ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดซับเหว ม. 6 บ้านซับเหว ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดถ้ำธรรมโอสถ ม.13 หนองใหญ่ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดธนพัฒนาราม ม. 6 บ้านถ้ำ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านหมาก ม.1 บ้านหมาก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดประชาวิจิตร ม. 4 บ้านซับพริก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดป่าศรีอุทุมพร ม.8 ยุบใหญ่ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดปิ่นแก้วสามัคคี ม.7 บ้านหลังเขา ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดพุทธนิมิต ม.6 อ่างหิน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดมวกเหล็กนอก ม.3 บ้านมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดมวกเหล็กใน ม.3 บ้านมวกเหล็กใน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดลำพญากลาง ม.2 ลำพญากลาง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดลำสมพุง ม.1 ลำสมพุง ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดสวนทองรวมมิตร ม. 2 บ้านซับขอน ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดสัจจะพล ม.7 หนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดหนองตอตะเคียน ม.7 หนองตอตะเคียน ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดหนองผักหนอก ม.7 หนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดหนองมะค่า ม.10 หนองมะค่า ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดหนองเอี่ยว ม.6 บ้านหนองเอี่ยว ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดหนองเอี่ยวใน ม.14 บ้านหนองเอี่ยวใน ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดหลังเขา ม. 7 บ้านหลังเขาเขต 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วัดเหวลาด ม. 4 บ้านเหวลาด ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อำเภอวังม่วง


วัดคลองมะเกลือ ม. 13 บ้านคลองมะเกลือ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดคำพราน ม. 2 บ้านคำพราน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดซับกระทิง ม. 7 บ้านซับกระทิง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดดงน้ำฉ่า ม. 8 บ้านดงน้ำฉ่า ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดดงมะเกลือ ม. 5 บ้านดงมะเกลือ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดตะพานหิน ม. 5 บ้านตะพานหิน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดท่าระหัด ม.8 บ้านท่าระหัด ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดปากน้ำ ม.3 บ้านปากน้ำ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดป่าลานหินดาด ม.6 บ้านป่าสัก ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดปึกสำโรง ม. 2 บ้านปึกสำโรง ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดโป่งเก้ง ม. 10 บ้านโป่งเก้ง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดโป่งตะขบ ม. 4 บ้านโป่งตะขบ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดภิบาลวังม่วง ม. 7 บ้านสุขาภิบาล ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดมณีขวัญชัย ม.1 บ้านมณีขวัญชัย ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดมณีโชติ ม.1 บ้านมณีโชติ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดวังม่วง ม. 5 บ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดวังยาง ม. 3 บ้านหนองไทร ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดสวนมะเดื่อ ม. 11 บ้านสวนมะเดื่อ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองบอน ม. 9 บ้านหนองบอน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดหลังเขา ม.4 บ้านหลังเขาเขต 3 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดหาดเล็บยาว ม.8 บ้านหาดเล็บยาว ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วัดหินซ้อนเหนือ ม.3 บ้านหินซ้อนเหนือ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
อำเภอวิหารแดง


วัดกาะแก้วอรุณคาม ม. 7 บ้านหนองหมู ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดเกาะเซิงหวาย ม. 6 บ้านเกาะเชิงหวาย ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดเขาแก้วธรรมาราม ม. 4 บ้านเขาแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ม. 7 บ้านเขาน้อย ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดคลองไทร ม. 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดคลองยาง ม. 8 บ้านคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดคลองหัวช้าง ม. 5 บ้านคลองหัวช้าง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดคลองใหม่ ม. 3 บ้านคลองใหม่ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดโคกกระต่าย ม. 1 บ้านโคกกระต่าย ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดเจริญธรรม ม.5 เจริญธรรม ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดดงหมี ม. 4 บ้านดงหมี ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดบางกง ม. 9 บ้านบางกง ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านดอน ม. 6 บ้านดอน ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านลำ ม. 5 บ้านลำ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดพุทธบูชาญาณสังวร ม. 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดราษฎร์เจริญ ม. 6 บ้านราษฎร์เจริญ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดศรีสัจจาวาส ม. 12 บ้านคลองตะเคียน ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดสร้างบุญ ม. 5 บ้านคลอง 13 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดสหกรณ์รังสรรค์ ม. 7 บ้านสหกรณ์คลอง 26 สายบน ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองตาบุญ ม. 4 บ้านหนองตาบุญ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองไทร ม. 6 บ้านหนองไทร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองโพธิ์ ม. 10 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองสรวง ม. 4 บ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองหมูใต้ ม. 2 บ้านหนองหมู ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
อำเภอเสาไห้


วัดเขาแก้ว ม. 1 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดเขาดินใต้ ม.12 บ้านเขาดินใต้ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดโคกกระท้อน ม. 5 บ้านโคกกระท้อน ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดโคกกะพี้ ม. 1 บ้านโคกกะพี้ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดจันทบุรี ม. 6 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดเจ้าฟ้า ม. 2 บ้านเจ้าฟ้า ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดชัน ม. 11 บ้านหมาก ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดชุ้ง ม. 4 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดเชิงราก ม. 3 บ้านเชิงราก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดต้นตาล ม. 3 บ้านต้นตาล ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดตะเฆ่ ม. 6 บ้านม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดท่าช้างใต้ ม. 6 บ้านท่าช้างใต้ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดท่าช้างเหนือ ม. 4 บ้านท่าช้างเหนือ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดบัวงาม ม. 5 บ้านบัวงาม ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านกลาง ม. 2 บ้านกลาง ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านโคก ม. 8 บ้านโคก ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านซุ้ง ม. 4 บ้านซุ้ง ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านยาง ม. 4 บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดบำเพ็ญพรต ม. 4 บ้านแพะ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดปากบาง ม. 3 บ้านปากบาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดป่าสัก ม. 5 ศาลารีไทย ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดไผ่ล้อม ม. 8 บ้านไผ่ล้อม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดพระยาทด ม. 1 บ้านพระยาทด ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดพะเยาว์ ม. 1 บ้านพะเยาว์ ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดเพชร ม. 10 บ้านเจ้าฟ้า ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดโพธิ์ ม. 6 บ้านโพธิ์ ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดม่วงงาม ม. 4 บ้านม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดม่วงฝ้าย ม. 10 ม่วงฝ้าย ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดมะกรูด ม. 1 บ้านมะกรูด ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดศรีอุทัย ม. 6 บ้านม่วงมอญ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดสมุหประดิษฐ์ ม. 7 บ้านสวนดอก ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดสวนดอกไม้ ม. 7 บ้านสวนดอกไม้ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดสูง ม. 6 บ้านป่า ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดเสาไห้ ม. 4 บ้านเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดหนองจิก ม. 5 บ้านหนองจิก ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดห้วยบุญ ม. 8 บ้านห้วยบุญ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดห้วยหวาย ม. 11 บ้านห้วยหวาย ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วัดอัมพวัน ม. 4 บ้านอัมพวัน ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อำเภอหนองแค 


วัดกระทงลอย ม. 4 บ้านกระทงลอย ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดกุ่มหัก ม. 9 ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดเกาะกลาง ถนนเจริญทัศน์ ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดแก้วเกาะลอย ม.5 เกาะลอย ตำบลโคกตูม  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดขอนชะโงก ม. 11 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดเขาน้อย ม. 9 บ้านห้วยขมิ้น ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดคลองห้า(ราษฎร์ประดิษฐ์) ม. 9 บ้านคลองห้า ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดโคกกลาง ม. 8 บ้านโคกกลาง ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดโคกแดง ม. 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกตูม  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดโคกมะตูม ม. 6 บ้านโคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดชัยเฉลิมมิตร ม. 2 บ้านโคกขี้เหล็ก ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์ ม. 6 บ้านหนองตาน้อย ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดท่าช้าง ม. 9 บ้านท่าช้าง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดทุ่งดินขอ ม.8 ทุ่งดินขอ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดไทยงาม ม. 2 บ้านไทยงาม ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดบกน้อย ม. 8 บ้านบกน้อย ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดบ่อน้ำเค็ม ม. 14 บ้านบ่อน้ำเค็ม ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดบัวลอย ม. 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านจาน ม. 3 บ้านจาน ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านไผ่ ม. 1 บ้านไผ่ ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านยาง ม. 5 บ้านยาง ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านลาด ม. 11 บ้านลาด ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดป่าบำเพ็ญธรรม ม. 2 บ้านเขาน้อย ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดพัชรบรรพตวราราม ม. 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดโพนทอง ม. 4 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดมงคลทีปาราม บ้านเกาะลอย ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดมุจลินทสราราม ม. 14 บ้านหนองจิก ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดร่องแซง ม. 1 บ้านร่องแซง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดราษฎร์เจริญ ม. 1 คลองซอยส่งน้ำ 8 อาร์ ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม ม. 6 บ้านตลาดคลองสิบ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 6 บ้านไผ่ต่ำ ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดราษฎร์สามัคคี ม. 8 บ้านหนองสมัครใต้ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดศรีปทุม ม. 8 บ้านลำบัว ถนนระพีพัฒน์ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดสวนกล้วย ม. 12 บ้านสวนกล้วย ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดสหมิตรมงคล ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดสันติวิหาร ม. 6 บ้านสันติวิหาร ตำบลโคกตูม  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดสันมะค่า ม. 5 บ้านสันมะค่า ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดเสนานฤมิตร หัวสะแก ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดโสรกโขมง ม. 5 บ้านโสรกโขมง ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองขนาก ม. 2 หนองขนาก ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองครก ม. 5 บ้านหนองครก ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองจอกน้อย ม. 15 บ้านหนองจอกน้อย ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองจอกใหญ่ ม. 10 บ้านหนองจอกใหญ่ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองจิก ม. 7 บ้านหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองแซงใหญ่ ม. 2 บ้านหนองแซงใหญ่ ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองดินแดง ม. 11 บ้านหนองดินแดน ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองตะเฆ่ ม. 5 บ้านหนองตะเฆ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองตาเดี้ยง ม. 4 บ้านหนองตาเดี้ยง ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองนาก(หนองนาค) ม. 7 บ้านหนองนาก ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองโนน้อย ม. 1 บ้านหนองโนน้อย ตำบลโคกตูม  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองบอน ม. 8 บ้านหนองบอน ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองปลากระดี่ ม. 7 บ้านหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองปลาหมอ ม. 5 บ้านหนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองปลิง ม. 4 หนองหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองผักชีใต้ ม. 6 บ้านหนองผักชีใต้ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองผักชีเหนือ ม. 6 บ้านหนองผักชีเหนือ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองพระบาง บ้านหนองตาบาง ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองรี ม. 2 บ้านหนองรี ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองโรง ม. 3 บ้านหนองโรง ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองสมัคร ม. 5 บ้านหนองสมัคร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองสะเดา ม. 3 บ้านหนองสะเดา ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดหนองอ่างทอง ม. 7 คลองซอย 28 ฝั่งเหนือ ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดห้วยขมิ้น ม. 9 บ้านห้วยขมิ้น ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดห้วยทราย ม. 3 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดห้วยทองหลาง ม. 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดใหญ่วันนา ม. 10 บ้านโคกใหญ่ ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
วัดใหม่เทพนิมิตร ม.10 คลองห้า ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
อำเภอหนองแซง

วัดไก่เส่า ม. 5 บ้านไก่เส่า ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดเขาไกรลาศ ม. 4 บ้านเขาไกรลาศ ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดเขาดิน ม. 1 บ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดโคกน้อย ม.4 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดงิ้วงาม ม. 2 บ้านงิ้วงาม ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดท่าราบ ม. 2 บ้านท่าราบ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านขาม ม. 3 บ้านขาม ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านโดน ม. 6 บ้านโดน ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านใหม่ ม. 8 บ้านใหม่ ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดม่วงหวาน ม. 8 บ้านม่วงหวาน ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองกบ ม. 2 บ้านหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองกระธาตุ ม. 5 บ้านหนองกระธาตุ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองกวางโจน ม. 4 หนองกวางโจน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองกีบม้า ม. 7 บ้านหนองกีบม้า ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองทางบุญ ม. 5 บ้านหนองทางบุญ ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองนกชุม ม. 1 บ้านหนองนกชุม ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองน้ำสร้าง ม. 3 บ้านหนองน้ำสร้าง ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองพลับ ม.4 บ้านหนองพลับ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองสองห้อง ม. 2 บ้านหนองสองห้อง ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองสีดา ม. 4 บ้านหนองสีดา ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองหญ้าปล้อง ม. 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองหญ้าปล้อง ม. 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองหลัว ม. 6 บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองหอย ม. 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดหนองหัวโพธิ์ ม. 4 บ้านหนองหัวโพธิ์ ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วัดอู่ตะเภา ม. 6 บ้านหนองอู่สำเภาทอง ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
อำเภอหนองโดน


วัดกองทองสว่างอารมณ์ ม. 5 บ้านกองทอง ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดคลองบุญ ม. 3 บ้านคลองบุญ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดโคกสะอาด ม. 5 บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดดงสัก ม. 9 บ้านดงสัก ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดตอยาง ม. 2 บ้านตอยาง ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดทองย้อย ม. 4 บ้านทองย้อย ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านครัว ม. 8 บ้านครัว ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดบ้านคลอง ม. 6 บ้านคลอง ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดป่าแหน ม. 10 บ้านป่าแหน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดโปร่งเก่า ม.3 บ้านโปร่งเก่า ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดโป่รงสว่าง(โป่งสว่าง) ม.1 บ้านโป่รงสว่าง ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดโปร่งหัวถนน ม.4 บ้านโปร่งหัวถนน ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดศรีนวลตอยาง ม. 6 บ้านคลอง ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดสองคอน ม. 1 บ้านสองคอน ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดสุวรรณคีรีบ้านกลับ ม. 2 บ้านกลับ ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดหนองโดน ม. 9 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดหนองระกำ ม. 6 บ้านหนองระกำ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดหนองแร่ ม. 1 บ้านหนองแร่ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วัดหลังสวน ม. 10 บ้านหลังสวน ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net