ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี2
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
วัดแก้วฟ้า  หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดคลองโคน  หมู่ที่ 3  ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดคู้สนามจันทร์  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดจันทร์เจริญสุข  หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเจริญสุนทราราม  หมู่ที่ 5  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดช่องลม  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดดาวโด่ง   หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดท้ายหาด  หมู่ที่ 3  ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดธรรมนิมิต 
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดธรรมประดิษฐ์  หมู่ที่ 2  ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดธรรมประสิทธิ์  หมู่ที่ 5  ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดธรรมสถิตติ์วราราม  หมู่ที่ 4  ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดนอยแสงจันทร์  หมู่ที่ 4  ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดนางตะเคียน  หมู่ที่ 1  ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดนางพิมพ์  หมู่ที่ 3  ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางแก้ว  หมู่ที่ 7  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางขันแตก  หมู่ที่ 1  ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางจะเกร็ง  หมู่ที่ 2  ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางนางจีนกลาง   หมู่ที่ 1  ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางประจัน  หมู่ที่ 1  ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประทุมคณาวาส 
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดป้อมแก้ว 
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดปากลัด  หมู่ที่ 2  ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดปากสมุทร 
ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดพวงมาลัย 
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดพักตราราม  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทร 
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดโพงพาง  หมู่ที่ 2  ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดแม่น้ำ (บางนางจีนนอก)  หมู่ที่ 1  ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดโรงธรรม  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดลาดเป้ง  หมู่ที่ 3  ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดลาดใหญ่  หมู่ที่ 5  ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดวชิรคาม  หมู่ที่ 4  ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดศรัทธาธรรม  หมู่ที่ 1  ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดศรีศรัทธาธรรม  หมู่ที่ 9  ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดศรีสุวรรณคงคาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดสวนแก้วอุทยาน  หมู่ที่ 3  ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดใหญ่ 
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภออัมพวา 


วัดเกษมสรณาราม 
ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดแก้วเจริญ  หมู่ที่ 10  ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเขายี่สาร  หมู่ที่ 1  ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดคลองขุดเล็ก  หมู่ที่ 1  ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดโคกเกตุบุญญศิริ  หมู่ที่ 7  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดจุฬามณี  หมู่ที่ 9  ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเจริญรัตนาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดช่องลมวรรณาราม  หมู่ที่ 9  ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดช้างเผือก  หมู่ที่ 5  ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดดาวดึงษ์  หมู่ที่ 6  ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดท้องคุ้ง  หมู่ที่ 10  ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดทุ่ง  หมู่ที่ 5  ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเทพประสิทธ์คณาวาส  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดนางวัง 
ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางกะพ้อม 
ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางเกาะเทพศักดิ์  หมู่ที่ 5  ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางแคกลาง  หมู่ที่ 1  ตำบลบางแค อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางแคน้อย  หมู่ที่ 7  ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางแคใหญ่  หมู่ที่ 7  ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางนางลี่ใหญ่  หมู่ที่ 3  ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางพรหม  หมู่ที่ 5  ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางวันทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบุญนาคประชาสรรค์  หมู่ที่ 3  ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดปรกสุธรรมาราม  หมู่ที่ 6  ตำบลบางแค อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประชาโฆสิตาราม  หมู่ที่ 2  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่  หมู่ที่ 2  ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดปากน้ำ  หมู่ที่ 6  ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดพระยาญาติ  หมู่ที่ 7  ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง  หมู่ที่ 8  ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดมณีสรรค์  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดราษฎร์บูรณะ  หมู่ที่ 9  ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดราษฎร์วัฒนาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลนางลี่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดละมุด  หมู่ที่ 9  ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดลังกา  หมู่ที่ 8  ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง  หมู่ที่ 14  ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดแว่นจันทร์  หมู่ที่ 15  ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดสวนหลวง  หมู่ที่ 1  ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดสาธุชนาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลบางแค อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  หมู่ที่ 8  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเสด็จ  หมู่ที่ 7  ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดหนองกระพง  หมู่ที่ 5  ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเหมืองใหม่  หมู่ที่ 2  ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดอมรวดี  หมู่ที่ 4  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดอลงกรณ์  หมู่ที่ 1  ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดอัมพวันเจติยาราม 
ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดอินทาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอบางคนที

วัดกลางเหนือ  หมู่ที่ 2  ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเกตการาม  หมู่ที่ 3  ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเกาะแก้ว  หมู่ที่ 8  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเกาะใหญ่  หมู่ที่ 6  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดแก่นจันทน์เจริญ  หมู่ที่ 4  ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเจริญสุขาราม  หมู่ที่ 5  ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดดอนมะโนรา  หมู่ที่ 5  ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดตรีจินดาวัฒนาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดตะโหนดราย  หมู่ที่ 1  ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดไทร  หมู่ที่ 9  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางกล้วย  หมู่ที่ 4  ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางกุ้ง  หมู่ที่ 4  ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางคนทีนอก  หมู่ที่ 6  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางคนทีใน  หมู่ที่ 8  ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางน้อย  หมู่ที่ 4  ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางพลับ  หมู่ที่ 4  ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางสะแก  หมู่ที่ 6  ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางใหญ่  หมู่ที่ 13  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดโบสถ์  หมู่ที่ 5  ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์  หมู่ที่ 2  ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดปราโมทย์  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดปากง่าม  หมู่ที่ 11  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดโพธิ์งาม  หมู่ที่ 2  ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดสินวิเศษศรัทธาราม  หมู่ที่ 7  ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดอมรเทพ  หมู่ที่ 5  ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net