ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี1
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ

วัดกลาง(กลางวรวิหาร)  บ้านคลองปากน้ำ หมู่ที่ 1  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดชัยมงคล  ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 2  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดด่านสำโรง  บ้านด่านสำโรง หมู่ที่ 8  ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดตำหรุ  บ้านตำหรุ ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 4  ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดไตรสามัคคี  บ้านบางเมือง หมู่ที่ 1  ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดน้อยสุวรรณาราม  บ้านคลองเก้า หมู่ที่ 7  ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดในสองวิหาร  ถนนศิริาษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 1  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางด้วนนอก  บ้านบางด้วน หมู่ที่ 6  ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางด้วนใน  บ้านบางด้วน หมู่ที่ 5  ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางนางเกรง  บ้านคลองบางนางเกรง หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางปิ้ง  บ้านบางปิ้ง หมู่ที่ 5  ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางโปรง  บ้านบางโปรง หมู่ที่ 2  ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดพิชัยสงคราม  ถนนประโคนชัย หมู่ที่ 1  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดพุทธภาวนาราม  บ้านท้ายบ้าน หมู่ที่ 3  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดแพรกษา  บ้านแพรกษา หมู่ที่ 3  ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดโพธิยาราม  บ้านท้ายบ้าน หมู่ที่ 4  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดมหาวงษ์  ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 3  ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดราษฎร์บำรุง  บ้านคลองตาเจี่ย หมู่ที่ 1  ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง  บ้านโค้งโพธิ์ หมู่ที่ 3  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  บ้านคลองคอต่อ หมู่ที่ 2  ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดศรีจันทาราม  บ้านบางปู หมู่ที่ 4  ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดแสงธรรมบุราราม  บ้านคลองบางปู หมู่ที่ 3  ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดโสธรนิมิตต์  บ้านท้ายบ้าน หมู่ที่ 3  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดหัวลำภูทอง  บ้านหัวลำภู หมู่ที่ 1  ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดอโศการาม  ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 5  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์

วัดขุนสมุทราวาส  บ้านขุนสมุทร หมู่ที่ 9  ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดคลองพระราม  บ้านคลองพระราม หมู่ที่ 13  ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดคลองมอญ  บ้านคลองมอญ ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดคลองสวน  บ้านคลองสวน หมู่ที่ 3  ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดคู่สร้าง  หมู่ที่ 9  ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดแค  ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2  ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  บ้านคลองสวน หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดไตรมิตรวราราม  บ้านคลองรุ่ย ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1  ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดทองรำไพ  บ้านคลองศุภนัย หมู่ที่ 7  ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดพระสมุทรเจดีย์  บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 3  ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดภาวนาราม  บ้านแพรกตะเข้ หมู่ที่ 1  ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดศรีคงคาราม  บ้านคลองทะเล หมู่ที่ 6  ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดสาขลา  บ้านสาขลานาเกลือ หมู่ที่ 3  ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดใหญ่  ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 3   ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
วัดใหม่  ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 5  ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดเอี่ยมประชามิตร  หมู่ที่ 6  ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอพระประแดง

วัดกลาง  ถนนนครเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ 6  ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดกลางสวน  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ที่ 6  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดกองแก้ว  บ้านคลองบางกระเจ้า หมู่ที่ 8  ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดครุนอก  บ้านบางครุ ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 7  ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดครุใน  ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 11  ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดคันลัด  บ้านทรงคนอง หมู่ที่ 9  ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดแค   ถนนพยาพายัพพิริยะกิจ หมู่ที่ 3 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์  บ้านสะพานช้าง หมู่ที่ 1  ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดจากแดง  ถนนเพชรหึงส์ หมู่ที่ 6  ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดชมนิมิตร  บ้านคลองตายวง ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ที่ 3  ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดชังเรือง  ถนนจัดสรรการคลัง หมู่ที่ 7  ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดทรงธรรม  หมู่ที่ 2  ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดท้องคุ้ง  บ้านคลองท้องคุ้ง หมู่ที่ 2  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางกระเจ้ากลาง  บ้านคลองบางกระเจ้า หมู่ที่ 7  ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางกระเจ้านอก  บ้านคลองบางกระเจ้า หมู่ที่ 7  ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางกระสอบ  หมู่ที่ 10  ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางกอบัว  ถนนเพชรหึงส์ หมู่ที่ 3  ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางขมิ้น  ถนนเพชรหึงส์ หมู่ที่ 2  ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางน้ำผึ้งนอก  บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 1  ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางน้ำผึ้งใน  หมู่ที่ 10  ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางฝ้าย  หมู่ที่ 11  ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางพึ่ง  บ้านบางพึ่ง หมู่ที่ 1  ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางหญ้าแพรก  หมู่ที่ 16  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางหัวเสือ  บ้านบางหัวเสือ หมู่ที่ 8  ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดโปรดเกศเชษฐาราม  หมู่ที่ 11  ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดพญาปราบปัจจามิตร  บ้านทะมัง หมู่ที่ 1  ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดไพชยนต์พลเสพย์  หมู่ที่ 5   ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วัดมหาวงษ์  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ที่ 16  ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดโมกข์  ถนนพยาพยัพพิริยะกิจ หมู่ที่ 3  ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดโยธินประดิษฐ์  บ้านบางวัวไทย หมู่ที่ 25  ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดรวก  ถนนพระราชวิริยาภรณ์ หมู่ที่ 12  ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดราษฎร์รังสรรค์  หมู่ที่ 4  ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดสวนส้ม  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ที่ 10  ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดสำโรงใต้  บ้านคลองสำโรง หมู่ที่ 1   ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วัดสำโรงเหนือ   บ้านคลองสำโรง หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดแหลม  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ที่ 4  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดอาษาสงคราม  บ้านเชียงใหม่ ถนนทรงธรรม หมู่ที่ 1  ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอบางพลี

วัดกิ่งแก้ว  ถนนกิ่งแก้ว หมู่ที่ 13  ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดคลองชวดลากข้าว  บ้านคลองชวดลากข้าว หมู่ที่ 16  ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดคลองปลัดเปรียง  บ้านคลองปลัดเปรียง หมู่ที่ 12  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางแก้ว  บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 14  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางโฉลงนอก  บ้านบางโฉลง หมู่ที่ 1  ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางโฉลงใน  บ้านบางโฉลง หมู่ที่ 2  ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางพลีใหญ่กลาง  บ้านคลองสำโรงฝั่งเหนือ หมู่ที่ 8  ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางพลีใหญ่ใน  หมู่ที่ 11  ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม  บ้านคลองหนองปรือ หมู่ที่ 6  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดราษฎร์นิยมธรรม  บ้านคลองสี่ หมู่ที่ 12  ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดราษฎร์บูรณะ  บ้านบางปลา หมู่ที่ 2  ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดสลุด  ถนนบางนา-ตราด กม.9 หมู่ที่ 14  ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดหนองปรือ 
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดหนามแดง  บ้านหนามแดง ถนนเทพารักษ์ หมู่ที่ 3  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอบางบ่อ


วัดกาหลง  บ้านกาหลง หมู่ที่ 9  ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดเกาะแก้ว  บ้านคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 7  ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดคอลาด  บ้านคลองคอลาด หมู่ที่ 11   ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วัดโคธาราม  บ้านคลองบางเหี้ย หมู่ที่ 3  ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดเจริญวราราม  บ้านคลองด่าน ถนนหลวงพ่อปาน หมู่ที่ 11  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม  บ้านคลองสีลัง หมู่ที่ 12  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดท้องคุ้ง  บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 3  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดนาคราช  บ้านคลองพระยานาคราช หมู่ที่ 11  ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดนิยมยาตรา  บ้านคลองนิยมยาตรา หมู่ที่ 3  ตำบลนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางนางเพ็ง  บ้านบางนางเพ็ง หมู่ที่ 2  ตำบลระกาด อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางบ่อ  บ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3  ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางพลีน้อย  บ้านคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 1  ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบางเพรียง  บ้านบางเพรียง หมู่ที่ 4  ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบ้านระกาศ  บ้านระกาศ หมู่ที่ 3  ตำบลระกาด อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดปานประสิทธาราม  บ้านปีกกา หมู่ที่ 1  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง  บ้านคลองเปร็ง หมู่ที่ 4  ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดมงคลโคธาวาส  บ้านคลองด่าน หมู่ที่ 11  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดลาดหวาย  บ้านลาดหวาย หมู่ที่ 6  ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดสร่างโศก  บ้านคลองด่าน หมู่ที่ 8  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดสว่างอารมณ์  บ้านคลองด่าน หมู่ที่ 9  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดสุคันธาวาส  บ้านคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 8  ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดหอมศีล  บ้านหอมศีล หมู่ที่ 4  ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอกิ่งอ.บางเสาธง

วัดจรเข้ใหญ่  บ้านคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 5  ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอกิ่ง อ.บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดบัวโรย  บ้านชวดบัว หมู่ที่ 12  ตำบลบางเสาธง อำเภอกิ่ง อ.บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดปากคลองมอญ  บ้านปากคลองมอญ หมู่ที่ 7  ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอกิ่ง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วัดมงคลนิมิตร  บ้านบางเสาธง หมู่ที่ 1  ตำบลบางเสาธง อำเภอกิ่ง อ.บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดศรีวารีน้อย  บ้านคลองศีรษะจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 6  ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอกิ่ง อ.บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดศิริเสาธง  บ้านบางเสาธง หมู่ที่ 7  ตำบลบางเสาธง อำเภอกิ่ง อ.บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดเสาธงกลาง  บ้านบางเสาธง หมู่ที่ 9  ตำบลบางเสาธง อำเภอกิ่ง อ.บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดเสาธงนอก  บ้านบางเสาธง หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง อำเภอกิ่ง อ.บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
วัดหัวคู้  บ้านหัวคู้ หมู่ที่ 1  ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอกิ่ง อ.บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net