ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี2
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
วัดกลางทุ่ง 
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดก้ำก่อ 
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดกุงไม้สัก   หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแก่นฟ้า  หมู่ที่ 2  ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดจองคำ 
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดดอนเจดีย์ 
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งกองมู  หมู่ที่ 3  ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดนาปลาจาด   หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดน้ำกัด  หมู่ที่ 2  ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดในสอย  หมู่ที่ 4  ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดบ้านกลาง  หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดบ้านใหม่   หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดปางล้อ 
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดปางหมู   หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดป่าถ้ำวัว   หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดป่าปุ๊   หมู่ที่ 2 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดป่าลาน   หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดผาบ่องใต้   หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดผาบ่องเหนือ   หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดผาอ่าง   หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุดอยกองมู 
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดพระนอน 
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดม่วยต่อ 
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะกึด   หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะงา   หมู่ที่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่สุยะ   หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดไม้ฮุง   หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดศิลาหลวงเรไร  หมู่ที่ 5  ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดสบป่อง   หมู่ที่ 6 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดสบสอย  หมู่ที่ 7  ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดหมอกจำแป่  หมู่ที่ 1  ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดห้วยขาน  หมู่ที่ 3  ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดห้วยเดื่อ   หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดห้วยโป่ง   หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดห้วยผา   หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดหัวเวียง 
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน




อำเภอขุนยวม

วัดขุ่ม  หมู่ที่ 2  ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดคำใน   หมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดต่อแพ   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดท่าหินส้ม   หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งเมืองปอน   หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดธรรมเจดีย์วนาราม   หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดประตูเมือง   หมู่ที่ 3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดป่าฝาง   หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดโพธาราม   หมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดม่วยต่อ  หมู่ที่ 1  ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดเมืองปอน   หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่สุริน   หมู่ที่ 3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดหัวปอน   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดหางปอน   หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน




อำเภอปางมะผ้า

วัดนาปู่ป้อม   หมู่ที่ 1 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดปางคาม   หมู่ที่ 2 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดเมืองแพม   หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่ละนา  หมู่ที่ 1  ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดสบป่อง   หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน




อำเภอปาย


วัดกลาง   หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดชัยมงคล  หมู่ที่ 4  ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดทรายขาว   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดท่าปาย   หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งโป่ง   หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งยาว   หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดนาจลอง    หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดน้ำฮู   หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดป่าขาม  หมู่ที่ 3  ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดป่าแม่เหมืองหลวง   หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดโป่ง   หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดโป่งสา  หมู่ที่ 1  ตำบลโป่งสา อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุจอมแจ้ง   หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแพมกลาง   หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแพมบก   หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดม่วงสร้อย   หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่ของ   หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่นาเติงนอก  หมู่ที่ 1  ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่นาเติงใน   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่ปิง   หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่ฮี้   หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดศรีดอนชัย  หมู่ที่ 1  ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดศรีวิชัย   หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดหมอแปง  หมู่ที่ 4  ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดหลวง   หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดหัวนา   หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดใหม่เมืองแปง   หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน




อำเภอแม่ลาน้อย

วัดท่าผาปุ้ม   หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่ปาง   หมู่ที่ 1 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่ลาน้อย   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่ลาหลวง   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่สุ   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดโวหารคุณ   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดศรีลาภา   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน




อำเภอแม่สะเรียง

วัดกิตติวงศ์  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดคะปวงนอก   หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดจอมแจ้ง  หมู่ที่ 1  ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดจอมทอง   หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดจันทราวาส   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดชัยลาภ   หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดดอยเกิ้ง   หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดท่าข้ามใต้  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดท่าข้ามเหนือ   หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งแพม   หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งแล้ง  หมู่ที่ 1  ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดน้ำดิบ  หมู่ที่ 1  ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดบ้านแพะ  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดบ้านไร่  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดป่าหมาก   หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุจอมกิตติ   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุจอมมอญ   หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่ต้อบ   หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะลาบ  หมู่ที่ 8  ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่หาร   หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดสบหารเหนือ   หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดสล่าเชียงตอง   หมู่ที่ 6 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดสิทธิมงคล   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดสุพรรณรังษี   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแสนทอง   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดห้วยทราย   หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดห้วยวอก  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดห้วยสิงห์   หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดห้วยหลวง  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดอมราวาส   หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดอุทธยารมณ์   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน




อำเภอสบเมย

วัดกองก๋อย   หมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดคอนผึ้ง   หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดบ้านไหม้   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดผาผ่า  หมู่ที่ 1  ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่เกาะ   หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดแม่คะตวน   หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net