ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี2
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่  
วัดกู่คำ  ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดกู่เต้า  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเกตการาม(เกตุการาม)  ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเกาะกลาง   ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดข่วงสิงห์   ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดขะจาว  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดควรค่าม้า  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดชมพู   ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยพระเกียรติ  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยมงคล  ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยศรีภูมิ  ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดช่างเคี่ยน  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดช่างฆ้อง  ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดช่างแต้ม  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชตวัน  ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชตุพน  ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงมั่น  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงยืน  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดดวงดี  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอกคำ  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอกเอื้อง  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนจั่น  ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนชัย  ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดดับภัย  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดดาวดึงษ์  ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นตาลโตน  ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นปิน  ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดตำหนัก  ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดทรายมูลพม่า  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดทรายมูลเมือง  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่ากระดาษ  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าข้าม  ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ   ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าสะต๋อย  ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าหลุก  ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุงยู  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดธาตุคำ  ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดนันทาราม  ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดบวกครกน้อย  ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดบวกครกหลวง  ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านท่อ  ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดบุพพาราม  ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดปราสาท  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าข่อยใต้  ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าชี  ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแดงมหาวิหาร  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแดด  ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป้านปิง  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าพร้าวนอก  ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าพร้าวใน  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง  ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดผ้าขาว ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดผาบ่อง  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดผาลาด  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดฝายหิน  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระเจ้าเม็งราย  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยคำ  แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระสิงห์  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพวกช้าง  ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพวกแต้ม  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพวกเปีย  ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพวกหงส์  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพันตอง  ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพันเตา  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพันแหวน  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพันอ้น ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดฟ่อนสร้อย ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดฟ้าฮ่าม  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดมณเฑียร  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมธัง  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองกาย  ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองมาง  ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองลัง  ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองสาตรน้อย  ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองสาตรหลวง  ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่หยวก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดร่ำเปิง  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดลอยเคราะห์  ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดลังกา  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดล่ามช้าง  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังสิงห์คำ  ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีโขง  ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบัวเงิน  ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีปิงเมือง  ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ  ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีโสดา  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดสวนดอก  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดสวนพริก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันติธรรม  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันทราย  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันป่าข่อย  ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันป่าเลียง  ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดสำเภา  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเสาหิน  ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดแสนฝาง  ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองคำ  ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองป่าครั่ง  ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดหม้อคำตวง  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดหมื่นเงินกอง  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดหมื่นตูม  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดหมื่นสาร  ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดหัวฝาย  ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดใหม่ห้วยทราย  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุโบสถ  ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุปคุต ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุโมงค์  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุโมงค์  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดอู่ทรายคำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอจอมทอง  
วัดข่วงเปา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดข่วงเปาใต้  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดขะแมด   ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชิงดอย  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดดงเย็น  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยแก้ว   ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยน้อย  ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าข้าม  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งปูน   ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดแท่นคำ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำตกแม่กลาง  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำต้อง  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำลัด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านแปะ  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระเกิ๊ด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระบาท  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดมงคลวารี ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่อนหิน  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่สอย(แม่สรวย) ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดโมคคัลลาน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดโรงวัว  ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังจำปา  ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังดิน  ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังน้ำหยาด  ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังปาน  ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดสบแจ่ม  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดสบเตี๊ยะ  ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดสบแปะ  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดสบรู้  ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดสบสอย  ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองคัน  ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองอาบช้าง  ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยตองสัก  ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยทราย  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยม่วง  ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดใหม่สันตึง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอเชียงดาว  
วัดเจริญราษฎร์  ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดใจ  ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยมงคล  ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงมั่น  ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงยืน  ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนศรีสะอาด  ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดดับภัย  ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดถ้ำเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดถ้ำปากเปียง  ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดนันติยาราม   ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดนาหวาย  ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางเฟือง   ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางมะโอ  ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่อีด  ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดโละป่าหาญ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดเวฬุวัน  ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย  ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล  ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีอุ่นเมือง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดศิริมงคล  ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดสว่างมงคล  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดสะอาดชัยศรี  ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยตีนตั่ง  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยเป้า  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดอัมพวัน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดอัมพาราม  ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดอินทาราม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุตตาราม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอไชยปราการ  
วัดกิ่วจำปี  ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดฉิมพลีวัน   ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงหมั้น  ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยหล่อ  ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นโชค   ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดถ้ำตับเตา  ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดถ้ำผาผึ้ง  ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทรายขาว  ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทาน้ำงาม  ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งยาว  ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านปง  ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบุญฑริกาวาส  ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปงตำ  ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปักกัณตาวาส  ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแดง  ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าไม้แดง  ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุจอมคีรี  ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมหิงสาวาส  ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีดงเย็น  ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันต้นเปา  ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันทราย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุกาวาส  ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุปัฎนาราม ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองเทียนคำ  ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยม่วง  ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหัวฝาย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอินทาราม ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอดอยเต่า    
วัดเด่นคา  ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าครั่ง   ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ   ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านโท้ง  ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านน้อย ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านบงตัน  ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านโปง  ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านไร่  ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านแอ่น  ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดประถมการาม   ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดปัจฉิมการาม  ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดพิงคาราม  ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังหลวง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันติสุข  ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอดอยสะเก็ด  
วัดกัญจน์นิธยาราม  ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจติยานุสรณ์   ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดชยาลังการ์  ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยสถาน  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยสถิตย์  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชฏฐาวรคุปต์  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดไชยพฤกษาวาส   ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดวงดี  ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอกแดง   ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนชัย  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยกู่(พระธาตุดอยกู่)  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)  ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยปล่อยนก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยสะเก็ด  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดตาดเหมย  ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเทพินทราราม  ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนาคาสถิตย์  ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนาถสำราญ  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำแพร่   ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนิวาสไพรสณฑ์  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านถ้ำ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปทุมสราราม  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าไผ่ศรีโขง  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าฝาง  ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่ายาง  ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าลาน ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าสักหลวง  ตำบลสำราญราษฎร์  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปิตยาราม  ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโป่งน้ำร้อน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพรหมจริยาราม  ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโพธิ์ทองเจริญ  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดไพรสณฑ์สว่าง  ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมงคลวราราม   ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมหาวนาภิมุข ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่คือ  ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่โป่ง  ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่หวาน  ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ฮ่องใคร้  ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดยางทอง  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องขี้เหล็ก  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดรังษีสุทธาวาส  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดรัตนปัญญารังสิตย์  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังธาร  ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวาลุการาม  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีชยาราม  ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีมุงเมือง  ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสวัสดิ์  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศิริมังคลาราม  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันต้นม่วงเหนือ  ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันปูเลย  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันโป่ง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสารคามรังสรรค์  ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุขเกษม  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุขวิเวการาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุนทรศิริ  ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุวรรณฉิมพลี  ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลเชิงดอย  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอัมพวัน  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอดอยหล่อ  
วัดโขงขาว  ตำบลสองแคว อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคันธาวาส ตำบลยางคราม อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งท้อ   ตำบลสองแคว อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านถ้ำ  ตำบลยางคราม อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปากทางสามัคคี   ตำบลดอยหล่อ อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าลาน   ตำบลยางคราม อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าลาน   ตำบลสองแคว อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยน้อย   ตำบลดอยหล่อ อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดฟ้าหลั่ง   ตำบลดอยหล่อ อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดยางคราม  ตำบลยางคราม อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังขามป้อม   ตำบลดอยหล่อ อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีแดนเมือง  ตำบลยางคราม อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล  ตำบลยางคราม อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันคะยอม  ตำบลดอยหล่อ อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสิริมังคลาจารย์   ตำบลดอยหล่อ อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองหงอก   ตำบลดอยหล่อ อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองหลั้ว   ตำบลยางคราม อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองเหียง  ตำบลสันติสุข อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหลอด   ตำบลดอยหล่อ อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหลังถ้ำ  ตำบลสองแคว อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยดินจี่  ตำบลสันติสุข อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหัวข่วง  ตำบลสองแคว อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเหล่าเป้า  ตำบลดอยหล่อ อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดใหม่พัฒนา  ตำบลยางคราม อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดใหม่หนองหอย  ตำบลสันติสุข อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอรัญญวาส  ตำบลดอยหล่อ อำเภอกิ่งอ.ดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอฝาง    
วัดกลางทุ่ง  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคงคานิมิตร  ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคงคาราม   ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคยานุสิทธิ์  ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคลองศิลา  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคูหาวารีเกษม  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดจองแป้น  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจดีย์งาม   ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดชยาราม  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยเกษม  ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงยืน  ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นรุง  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นส้านสามัคคี  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าสะแล  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งจำลอง  ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเทพประสิทธิ์  ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเทพอำนวย  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดธัมมิกาวาส  ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนันทาราม  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านลาน   ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดประทุมมาวาส  ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปัณณาราม  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางผึ้ง  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแดง  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าเทพนิมิต  ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปิตยาราม   ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโป่งทรายคำ   ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพรหมจริยาวาส   ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยแก้ว  ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระบาทอุดม ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมธุราวาส  ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงคำ  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงชุม  ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ใจใต้  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่สูน  ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดล้องอ้อ  ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวาฬุการาม  ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวิเวกการาม  ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีถ้อย  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบัวเงิน  ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีมงคล  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสระนิคม  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสวนชา  ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันต้นดู่  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันต้นเปา  ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันปูเลย  ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุคันธวารี  ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุนทราราม  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุนทราวาส  ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุวรรณาราม  ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเสาหิน  ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโสตยาราม  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโสภณาราม  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองผักหนาม  ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองยาว  ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยโจ้  ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยห้อม  ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหัวนา  ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหาดสำราญ  ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุดมมงคล  ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุทกวารี   ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอพร้าว    
วัดกลางเวียง  ตำบลเวียง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดขามสุ่ม  ตำบลเวียง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเขื่อนผาก   ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจติยบรรพต   ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดงมะไฟ  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นกอก   ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นรุง  ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่ามะเกี๋ยง   ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งแดง  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งน้อย  ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งบวกข้าว ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง   ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งห้า  ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำแพร่   ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนิคมสหกรณ์  ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ่อเต่า  ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านดง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านล้อง  ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านโละ  ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านหม้อ  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านหลวง  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า  ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดประตูโขง  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแขม  ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าจี้  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าตุ้มดอน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าตุ้มโห้ง  ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าลัน  ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าเสี้ยว  ตำบลเวียง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าห้า  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าไหน่  ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าอาจารย์มั่น  ตำบลเวียง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระเจ้าตนหลวง  ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระเจ้าล้านทอง  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุกลางใจเมือง  ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุขุนโก๋น  ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงถ้อย  ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่อนหินไหล  ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่กอย  ตำบลเวียง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ปั๋ง  ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่แพง  ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่เหียะ  ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีมหาโพธิ์  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสหกรณ์แปลงสอง  ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันกลาง  ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันขวาง  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันคะมอก  ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันถนน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันทราย  ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันปง  ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันปอธง  ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันยาว  ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองครก  ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองปลามัน  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองปิด  ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองอ้อ  ตำบลเวียง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยกุ  ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยงู  ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยทราย  ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยบง  ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยส้าน  ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอแม่แจ่ม    
วัดกองกาน  ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกองแขก  ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดช่างเคิ่ง   ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต่อเรือ  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งยาว  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้อย  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนาฮ่อง  ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบนนา  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านเจียง(เจียง)  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านทัพ  ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า  ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบุปผาราม  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแดด  ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระบาท  ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพร้าวหนุ่ม  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพุทธเอ้น  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่นาจร   ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ปาน  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่วาก  ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดยางหลวง  ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสองยอด  ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยริน  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอมเม็ง  ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอแม่แตง    
วัดก๋ายน้อย   ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดจิตตาราม  ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดช่อแลพระงาม  ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนเจียง  ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอย   ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยตะแคง  ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดติยะสถาน  ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทรายมูล  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าข้าม  ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าผา  ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งล้อม  ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง   ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบวกหมื้อ  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านกาด  ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านเด่น   ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านเป้า  ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านผึ้ง   ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านแพะ  ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า  ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านใหม่  ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านออบ  ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางกว้าง  ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางม่วง  ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางมะกล้วย  ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางลัน  ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางฮ่าง  ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าจี้  ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าตึงงาม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าไผ่  ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดผาเด็ง  ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงคำ  ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงชุม  ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมะองค์นก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองก๋าย  ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองกื้ด  ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่กะหลวง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ขะจาน  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ตะมาน  ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่แตง  ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่นาป๊าก ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่หอพระ  ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังแดง  ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสบเปิง  ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสบเลิม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันติบถ  ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง  ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันป่าตึง  ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันป่าสัก  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันป่าสัก  ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันปูเลย  ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองก๋าย  ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองบัว  ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองบัว  ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองบัวน้อย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองบัวหลวง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองผึ้ง  ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองหล่ม  ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองออน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยไร่  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหางดง  ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอรัญญวิเวก ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอินทขิล  ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอแม่ริม    
วัดกุมภประดิษฐ   ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วัดคีรีบรรพต  ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคุณานุสรณ์  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจดีย์สถาน  ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดชลประทาน  ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดวงดี  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนแก้ว  ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนชัย  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนตัน  ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดาราภิมุข  ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทรายมูล  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าใคร้  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเทพาราม  ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดธรรมสันติเจดีย์  ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนันทาราม  ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนันทาวาส  ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำตกแม่สา  ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านโห้ง  ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบุปผาราม  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปงไคร้  ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดประกาศธรรม  ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางลุง  ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าดาราภิรมย์  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าน้ำริน  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าสะลวง  ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปิยาราม  ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโป่งแยง  ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพรหมประดิษฐ์  ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระนอน  ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทสี่รอย  ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโพธินิมิตร  ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเภรีพิชัย  ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมงคลประสิทธิ์  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมณีประดิษฐ์  ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองก๊ะ  ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ริม  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่แรม  ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่สา  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่แอน  ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดรัตนาราม  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดลัฎฐิวัน  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวาลุการาม  ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวิจิตรวารี  ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเวฬุวัน  ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีชมพู  ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีชลาธาร  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีปิงชัย  ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสระฉัททันต์  ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสว่างบรรเทิง  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสะลอง  ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันโป่ง  ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสิทธิทรงธรรม  ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุรินทราษฎร์  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุวรรณาวา  ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุวรรณาวาส  ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหัวดง  ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหิรัญนิคม  ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอรุณนิวาส  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอัมพวัน  ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอินทาราม  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุดมชัยราษฎร์  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอแม่วาง    
วัดจอมแจ้ง  ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดจันทร์เกษม  ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดจำลอง   ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยมงคล   ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนแก้ว  ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนปิน  ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนเปา  ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดถ้ำดอยโตน  ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าช้าง  ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งศิลา  ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำบ่อติ๊บ  ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านใหม่ปางเติม  ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบุญยืน  ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแดด  ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพันตน  ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมหาวัน  ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมะกับตองหลวง  ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมัชฌิมาราม  ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดรังษีสุทธาราม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวิมุตติการาม  ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีชุม  ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศิริชัยนิมิตร  ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสบวิน  ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันปูเลย ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสารภี  ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแสนคันธา  ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโสภาราม  ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยแก้ว  ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดใหม่สวรรค์  ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอัมพาราม  ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอแม่ออน    
วัดดอนชัย  ตำบลแม่ทา อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนทราย   ตำบลออนเหนือ อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านป๊อก   ตำบลห้วยแก้ว อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านวาก   ตำบลออนกลาง อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว  ตำบลทาเหนือ อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางกอง  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเปาสามขา  ตำบลออนกลาง อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโป่งวนาราม  ตำบลสหกรณ์ อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ตำบลออนกลาง อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ตะไคร้ ตำบลทาเหนือ อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่เตาดิน  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ลาย  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลแม่ทา อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยแก้ว  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยทราย  ตำบลแม่ทา อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหัวฝาย ตำบลออนเหนือ อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเหล่าจันทรังษี  ตำบลออนกลาง อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดออนกลาง  ตำบลออนกลาง อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
วัดออนหลวย  ตำบลออนเหนือ อำเภอกิ่ง อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอแม่อาย    
วัดกาวีละ   ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยชนาราม  ตำบลสันต้นเหนือ อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยมงคล   ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนชัย  ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยแก้ว  ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทรายแดง  ตำบลสันต้นเหนือ อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าตอน  ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่ามะแกง  ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดธัมมิกาวาส  ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนิวาสสถาน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านหนองขี้นกยาง  ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านใหม่ปูแช่  ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแดง   ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง  ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุปูแช่  ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุสบฝาง  ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมงคลสถาน  ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงสามฮ้อย  ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองหนอง  ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่สาว  ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร่องห้า  ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดรัตนาวาส  ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวัฒนาราม  ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีดอนแก้ว  ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีเวียง  ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสองเมือง  ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสว่างไพบูลย์  ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันต้นดู่  ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันต้นหมื้อ ตำบลสันต้นเหนือ อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันติวัน  ตำบลสันต้นเหนือ อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันเวียงมูล  ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันห้าง  ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสีลาอาสน์  ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหมอกจ๋าม  ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยปู  ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยม่วง  ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอเวียงแหง  
วัดกองลม   ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกำแพงใหม่  ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเปียงหลวง   ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุแสนไห   ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดฟ้าเวียงอินทร์  ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมกายอน  ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงเครือ  ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงป๊อก  ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเวียงแหง  ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสามภู  ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยไคร้  ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยหก  ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุทัยธาราม  ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอสะเมิง    
วัดกองขากน้อย  ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกองขากหลวง  ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดงาแมง  ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดงิ้วเฒ่า  ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง  ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นลาน  ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทรายมูล  ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าศาลา  ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งล้อม  ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำริน  ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านพอก(บ้านป้อก) ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่ากล้วย  ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปางเติม  ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโป่งปะ  ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ขาน  ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ตุงติง  ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่แพะ  ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่เลย  ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่สาบใต้  ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่สาบเหนือ  ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดยั้งเมิน   ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดรุ่งอรุณ  ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีรัตนวาฏคีรี  ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศาลาโป่งกวาว(ศาลา) ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสะเมิง  ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแสนทอง  ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอมลอง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอังคาย ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอสันกำแพง  
วัดกฤษณา  ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกอสะเลียม  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคำซาว  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดช่างเพี้ยน  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแช่ช้าง  ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดงขี้เหล็ก  ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนปีน  ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนมูล  ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยซิว  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นเปา  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทรายมูล  ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งต้อม  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำจำ(น้ำชำ)  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบวกค้าง  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบวกเป็ด  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ่อสร้าง  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านน้อย  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านมอญ  ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านโห้ง  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปงป่าเอื้อง  ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแงะ  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแดง  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าตาล  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าตึง  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าตึง  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าสักน้อย  ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าห้า  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปูคาใต้  ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระป้าน  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงเขียว  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงม้าใต้  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดม่วงม้าเหนือ  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ตาด  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ปูคาเหนือ  ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ผาแหน  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดย่าพาย  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องกองข้าว  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องวัวแดง  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้อยพร้อม  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโรงธรรมสามัคคี  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดลังการ์  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดล้านทอง  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังธาร  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันกลางใต้  ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันกลางเหนือ  ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันก้างปลา  ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันกำแพง  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันข้าวแคบกลาง  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันโค้ง  ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันติวนาราม  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันใต้  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันป่าค่า  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันปูเลย  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันมะแปป  ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันมะฮกฟ้า  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสีมาราม  ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองโค้ง  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองแสะ  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอรุณโชติการาม  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอสันทราย  
วัดขัวมุง  ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดขัวสูง  ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดข้าวแท่นน้อย  ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดข้าวแท่นหลวง  ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคอกหมูป่า  ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจดีย์แม่ครัว  ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยแท่นพระผาหลวง  ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ  ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นจันทน์  ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นสาร  ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าเกวียน  ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าทุ่ม  ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทิพวนาราม  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งข้าวตอก  ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งป่าเก็ด  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งหมื่นน้อย  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนางเหลียว  ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบวกเปา  ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านดงเจริญชัย  ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านท่อ  ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง  ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าบง  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าลาน  ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าเหมือด  ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพยากน้อย  ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระบาทตีนนก  ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดฟ้ามุ่ย  ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองขอน  ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองเล็น  ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเมืองวะ  ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่กวง  ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่แก้ดน้อย  ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่คาว  ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่เตาไห  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่แฝก  ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร่มหลวง  ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องเม็ง  ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องสัก  ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังขุมเงิน  ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีงาม  ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล  ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล  ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันคะยอม  ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันต้นเปา  ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันทรายมูล  ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันทรายหลวง  ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง  ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันป่าค่าง  ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันป่าสัก  ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันพระเนตร  ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันศรี  ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันหลวง  ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองก้นครุ  ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองเต่าคำ  ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองบัวเธียรสิริ  ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองมะจับ  ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองแสะ  ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองแหย่ง  ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองอุโบสถ  ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหลักพัน  ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยเกี๋ยง  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยแก้ว  ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยบงวัฒนาราม  ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหัวฝาย  ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดใหม่ชลประทาน  ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอสันป่าตอง  
วัดกลางทุ่ง  ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดก่อเก๊า  ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกอโชค  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกอม่วง  ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกิ่วแลน้อย  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกิ่วแลหลวง  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดข่วงหมื่น  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดควรนิมิตร  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคันธาราม  ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดจอมแจ้ง  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดช่างกระดาษ  ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนแก้ว  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนชัย  ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นกอก  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นแก้ว  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นงิ้ว  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นแหนหลวง  ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดตลาดแก้ว  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทรายมูล  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท้องฝาย  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่ากาน  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าจำปี  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าโป่ง  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าวังพร้าว  ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าสา  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งเกี้ยง   ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งตูม  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งปุย  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดธรรมชัย  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำบ่อหลวง  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านกลาง  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านดง  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านเปียง  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านสัน  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบุญนาค  ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบุปผาราม  ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปราสาท  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปวงสนุก  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่างิ้ว  ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าจู้  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าเจริญธรรม  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าชี  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าซาง  ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าไม้แดง  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าสัก  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระเจ้าทองทิพย์  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระบาทยั้งหวีด  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมงคล  ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมงคล  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมะกับตอง  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมะขามหลวง  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมะขุนหวาน  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ก๊า  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องขุด  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องขุ้ม  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องธาน  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องส้มป่อย  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้องส้าน(ร้องสร้าน)  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดรัตนาราม  ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโรงวัว  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโรงวัว  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีเกิด   ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีนวรัฐ  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีปันเงิน  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีรัตนาราม  ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีอรุณ  ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีอุดม   ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดสบหาร  ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดส้มป่อย(ส้มปล่อย)  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันกาวาฬ  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันควงคำ  ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันคอกช้าง   ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันคะยอม  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันทรายมูล  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันป่าตอง  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันห่าว  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสามหลัง  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุพรรณรังษี  ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแสงสว่าง  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองแขม  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองครอบ  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองปึ๋ง  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองพันเงิน  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองหวาย  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองอึ่ง  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยโท้ง  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยส้ม  ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหัวริน  ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหางดง  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดใหม่หัวฝาย  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอินทะวิชัย(อินทรวิชัย)  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุโบสถ  ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุโบสถ  ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุเม็ง  ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอสารภี    
วัดกองทราย  ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกอประจำโฮง  ตำบลสารภี อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกู่แดง  ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดกู่เสือ  ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดขัวมุง  ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจดีย์เหลี่ยม  ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดช้างค้ำ  ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดช่างเคิ่ง  ตำบลสารภี อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงขาง  ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงแสน  ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดไชยสถาน  ตำบลป่าบง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนแก้ว  ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นตาล  ตำบลป่าบง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง  ตำบลสันทราย อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นเหียว  ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดตำหนัก  ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าต้นกวาว  ตำบลชมภู อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเทพาราม  ตำบลป่าบง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนันทาราม  ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำโจ้  ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบวกครกใต้  ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบวกครกเหนือ  ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านกลาง  ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบุบผาราม  ตำบลชมภู อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบุปผาราม  ตำบลสันทราย อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่ากล้วย  ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปากเหมือง  ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าแคโยง  ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่างิ้ว  ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าเดื่อ  ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าบงหลวง  ตำบลป่าบง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าเปอะ  ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าเป้า  ตำบลชมภู อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าสา  ตำบลสันทราย อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดผางยอย  ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพญาชมภู  ตำบลชมภู อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพรหมวนาราม  ตำบลสันทราย อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระนอนป่าเก็ดถี่  ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระนอนหนองผึ้ง  ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโพธิมงคล  ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมงคลวนาราม  ตำบลสารภี อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่สะลาบ  ตำบลชมภู อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีคำชมภู  ตำบลป่าบง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย  ตำบลสันทราย อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีดอนมูล  ตำบลชมภู อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีโพธาราม  ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีมูลเรือง  ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสองเมือง  ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันกลาง  ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันคือ  ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันดอนมูล  ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันต้นกอก  ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันทราย  ตำบลสันทราย อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสารภี  ตำบลสารภี อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุพรรณ  ตำบลป่าบง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแสนหลวง  ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองแบน  ตำบลสันทราย อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองป่าแสะ  ตำบลชมภู อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองแฝก  ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองสี่แจ่ง  ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหวลการณ์  ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุทุมพราราม  ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุโบสถ  ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุโบสถ  ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอหางดง    
วัดกำแพงงาม  ตำบลหางดง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดขันแก้ว  ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดขุนคง  ตำบลขุนคง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดขุนเส  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเขตคิชฌาวาส  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโขงขาว  ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคันธรส  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดคีรีเขต  ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดจอมทอง  ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดจันทราวาส  ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดจำปาลาว  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจริญราษฎร์  ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดฉิมพลีวัน  ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยสถิต  ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดช่างคำ  ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดไชยสถาน  ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยเปา  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเดชดำรงค์  ตำบลขุนคง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นแก้ว  ตำบลขุนคง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดตองกาย  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดถวาย  ตำบลขุนคง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดถาวรธรรม  ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทองศิริ  ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่านาค  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท้าวคำวัง  ตำบลหางดง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท้าวบุญเรือง  ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งอ้อ  ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเทพกุญชร  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเทพประสิทธิ์  ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนาคนิมิตร  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนาบุก  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนิลประภา  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดประชาเกษม  ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดประสาทธรรม  ตำบลหางดง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าลาน  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดผาสุการาม  ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระเจ้าเหลื้อม  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพฤกษาราม  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดโพธิพิชิต  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมงคลเกษม  ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดร้อยจันทร์  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดละโว้  ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดลัฎฐิวนาราม  ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวงค์เมธา  ตำบลขุนคง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวรเวทย์วิสิฐ  ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวาฬุการาม  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวุฑฒิราษฏร์  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเวียงด้ง  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีโพธิ์ทอง  ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีล้อม  ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีลังกา  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีวารีสถาน  ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสว่าง  ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ์  ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศาลา  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสระแก้ว  ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสหัสสคุณ  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันทราย  ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสุวรรณประดิษฐ์  ตำบลหางดง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองตอง  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองบัว  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยไร่  ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหางดง  ตำบลหางดง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอรัญญวาส  ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอินทราพิบูลย์  ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอินทราวาส  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอุโบสถ  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเอรัณฑวัน  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภออมก๋อย    
วัดกู่พฤกษาราม   ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดจอมแจ้ง  ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดจอมหมอก  ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยชัยมงคล  ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านหลวง   ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าคา  ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดยางเปียง  ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสถิตบุญวาส ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดสะฐาน  ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแสนทอง  ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
     
อำเภอฮอด    
วัดโค้งงาม  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดเด่นสารภี  ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งโป่ง  ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง   ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดนาฟ่อน  ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ่อสลี ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ่อสะแง๋ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านขุน  ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดปัญญาวุธาราม  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าขาม  ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว   ตำบลฮอด อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดพิมพิสารรังสรรค์  ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดมัคคาราม  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ยุย ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่ลอง ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดรัตนวราราม  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดลัฏฐิวัน  ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังกอง  ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดวังลุง  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดศิลานิมิต  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหนองหลวง  ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหลวงฮอด ตำบลฮอด อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดห้วยทราย  ตำบลฮอด อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดหางดง  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอรัญญาวาส  ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
วัดอินทาราม  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net