ส่งพวงหรีดทั่วไทย ส่งดอกไม้ทั่วประเทศ สอนจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า
ราชาวดี3
หน้าหลัก  เว็บบอร์ด  ชำระเงิน  แผนที่  ติดต่อเรา  วิธีการสั่งซื้อ  
ร้านดอกไม้ ราชาวดี รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลัยบ่าว-สาว พานขันหมาก รับจัดงานนอกสถานที่ ส่งดอกไม้ทั่วไทย ร้านดอกไม้ราชาวดี โทร.02-669-2304 / 083-5451-444
เวลาประเทศไทย

สินค้าของเรา
 พวงหรีดจังหวัดเชียงราย
 พวงหรีดจังหวัดเชียงใหม่
 พวงหรีดจังหวัดน่าน
 พวงหรีดจังหวัดพะเยา
 พวงหรีดจังหวัดแพร่
 พวงหรีดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พวงหรีดจังหวัดลำปาง
 พวงหรีดจังหวัดลำพูน
 พวงหรีดจังหวัดอุตรดิตถ์
 พวงหรีดจังหวัดกำแพงเพชร
 พวงหรีดจังหวัดชัยนาท
 พวงหรีดจังหวัดนครนายก
 พวงหรีดจังหวัดนครปฐม
 พวงหรีดจังหวัดนครสวรรค์
 พวงหรีดจังหวัดนนทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดปทุมธานี
 พวงหรีดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พวงหรีดจังหวัดพิจิตร
 พวงหรีดจังหวัดพิษณุโลก
 พวงหรีดจังหวัดเพชรบูรณ์
 พวงหรีดจังหวัดลพบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรปราการ
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสงคราม
 พวงหรีดจังหวัดสมุทรสาคร
 พวงหรีดจังหวัดสิงห์บุรี
 พวงหรีดจังหวัดสุโขทัย
 พวงหรีดจังหวัดสุพรรณบุรี
 พวงหรีดจังหวัดสระบุรี
 พวงหรีดจังหวัดอ่างทอง
 พวงหรีดจังหวัดอุทัยธานี
 พวงหรีดจังหวัดกรุงเทพ
 พวงหรีดจังหวัดจันทบุรี
 พวงหรีดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พวงหรีดจังหวัดชลบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตราด
 พวงหรีดจังหวัดปราจีนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดระยอง
 พวงหรีดจังหวัดสระแก้ว
 พวงหรีดจังหวัดกาญจนบุรี
 พวงหรีดจังหวัดตาก
 พวงหรีดจังหวัดประจาบคีรีขันธ์
 พวงหรีดจังหวัดเพรบุรี
 พวงหรีดจังหวัดราชบุรี
 พวงหรีดจังหวัดกาฬสินธ์
 พวงหรีดจังหวัดขอนแก่น
 พวงหรีดจังหวัดชัยภูมิ
 พวงหรีดจังหวัดนครพนม
 พวงหรีดจังหวัดนครราชสีมา
 พวงหรีดจังหวัดบุรีรัมย์
 พวงหรีดจังหวัดมหาสารคาม
 พวงหรีดจังหวัดมุกดาหาร
 พวงหรีดจังหวัดยโสธร
 พวงหรีดจังหวัดร้อยเอ็ด
 พวงหรีดจังหวัดเลย
 พวงหรีดจังหวัดสกลนคร
 พวงหรีดจังหวัดสุรินทร์
 พวงหรีดจังหวัดศรีสะเกษ
 พวงหรีดจังหวัดหนองคาย
 พวงหรีดจังหวัดหนองบัวลำภู
 พวงหรีดจังหวัดอุดรธานี
 พวงหรีดจังหวัดอุบลราชธานี
 พวงหรีดจังหวัดอำนาจเจริญ

สินค้าและบริการ


รายชื่อวัดในจังหวัดตาก
อำเภอเมืองตาก    
วัดกลางสวนดอกไม้  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดเกาะตาเถียร   หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดแก่งหิน   หมู่ที่ 2 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดเขาถ้ำ  หมู่ที่ 7  ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดคลองสัก   หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดโคกเจดีย์  หมู่ที่ 5  ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดโคกพลู    ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดชัยชนะสงคราม    ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดเชียงทอง    ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดดงปู   หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดดอนแก้ว    ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดดอนมูลชัย    ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดดอยคีรี    ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดตลุกกลางทุ่ง   หมู่ที่ 5 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดท่าช้าง   หมู่ที่ 4 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดท่านา   หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดท่าไม้แดง  หมู่ที่ 3  ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดทุ่งพระชัย   หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดบ้านเด่น  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดบ้านเด่น   หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดปทุมคีรี    ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดปากห้วยไม้งาม   หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดโป่งแดง   หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดไผ่ล้อม    ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดไผ่สีซอ   หมู่ที่ 12 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดพร้าว    ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดโพธาราม    ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดมณีบรรพต    ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดมณีบรรพต    ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดมะเขือแจ้    ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดไม้งามหลวง  หมู่ที่ 2  ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดลานเต็ง   หมู่ที่ 9 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดลานสอ  หมู่ที่ 4  ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดลานสาง  หมู่ที่ 4  ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดลานห้วยเดื่อ   หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดวังประจบ   หมู่ที่ 1 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดส้มเกลี้ยง   หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดสันป่าพง    ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดสีตลาราม    ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดหนองแขม   หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดหนองนกปีกกา   หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดหนองบัวเหนือ  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดหนองปรือ   หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดห้วยทรายสอง   หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดอรัญญาวาส  หมู่ที่ 9  ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
วัดอัมพวัน   หมู่ที่ 2 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
       
อำเภอท่าสองยาง    
วัดมงคลคีรีเขต   หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
วัดแม่ต้านเหนือ   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
วัดแม่หละ   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
วัดอรัญญาวาส   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
       
อำเภอบ้านตาก    
วัดเกาะลาน   หมู่ที่ 3 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดฉลอมใต้   หมู่ที่ 3 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดฉลอมเหนือ  หมู่ที่ 4  ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดดงยาง   หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดดอยเจดีย์   หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดดอยมูล   หมู่ที่ 6 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดเด่นไม้ซุง   หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดท้องฟ้าเหนือ   หมู่ที่ 2 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดท่านา   หมู่ที่ 9 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดทุ่งกระเชาะ   หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดทุ่งยั้ง   หมู่ที่ 10 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดน้ำปุ   หมู่ที่ 7 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดน้ำล้อม   หมู่ที่ 1 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดบ้านปูน   หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดบ้านล้อง  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดโบสถ์   หมู่ที่ 10 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดปากวัง   หมู่ที่ 10 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดพระธาตุน้อย   หมู่ที่ 3 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดพระบรมธาตุ  หมู่ที่ 3  ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดพระพุทธบาทดอยงู   หมู่ที่ 8 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดโพธิ์งาม   หมู่ที่ 6 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดแม่ไข   หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดแม่พะยวบ   หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดแม่ยะ   หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดยางโองน้ำ  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดยางโองบน   หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดยางโองสันกลาง  หมู่ที่ 6  ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดวังมะกอก   หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดวังหม้อ  หมู่ที่ 5  ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดวิเศษวานิช   หมู่ที่ 4 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดเวฬุวัน   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดศรีค้ำ   หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดสว่างอารมณ์   หมู่ที่ 4 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดสันป่าลาน   หมู่ที่ 5 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
วัดสันหนองจิก   หมู่ที่ 11 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
       
อำเภอพบพระ    
วัดช่องแคบ   หมู่ที่ 1 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
วัดพบพระ   หมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
วัดพบพระเหนือ   หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
วัดวาเลย์ใต้  หมู่ที่ 2  ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
วัดวาเล่ย์เหนือ   หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
       
อำเภอแม่ระมาด    
วัดดอนแก้ว   หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
วัดดอนมูล  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
วัดทุ่งมะขามป้อม   หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
วัดเทพนิมิตร   หมู่ที่ 2 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
วัดบ้านวังผา   หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
วัดป่าขะเนจื้อ  หมู่ที่ 7  ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
       
อำเภอแม่สอด    
วัดเกศแก้วบูรพา   หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดชลประทาน  หมู่ที่ 2  ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดชัยมงคล   หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดชุมพลคีรี    ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดเชตพน   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดเชตวันคีรี  หมู่ที่ 2  ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดเชตวันคีรี   หมู่ที่ 2 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดฐิตราม   หมู่ที่ 1 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดดอนแก้ว    ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดดอนแก้ว  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดดอนไชย    ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดดอนมูล   หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดดอยพระธาตุ   หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดแดนอาณาเขต   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดไตรรัตนาราม   หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดถ้ำอินทนิล  หมู่ที่ 2  ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดท่าสายโทรเลข   หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดท่าอาจใหม่  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดไทยวัฒนาราม   หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดไทยสามัคคี   หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดน้ำดิบ  หมู่ที่ 6  ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดบุญญาวาส    ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดโพธิคุณ   หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดภาวนานิยมาราม    ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดมณีไพรสณฑ์    ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดมาตานุสรณ์    หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วัดแม่กาษา   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดแม่กื๊ดสามท่า   หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดแม่กุเหนือ   หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดแม่ซอดน่าด่าน    ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดแม่ตาว   หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดแม่ปะเหนือ   หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดวังตะเคียน   หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดเวฬุวัน   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดศรีเกิด  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดศรีบุญเรือง   หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดศรีรัตนาราม  หมู่ที่ 8  ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดสว่างอารมณ์   หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดสว่างอารมณ์   หมู่ที่ 6 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดสิลาลาด  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดสุนทรีกาวาส    ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดสุวรรณบรรพต   หมู่ที่ 4 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดห้วยแก้ว   หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดห้วยผักหละ   หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดห้วยพลู  หมู่ที่ 3  ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดห้วยมหาวงก์   หมู่ที่ 9 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดห้วยไม้แป้น  หมู่ที่ 5  ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดใหม่คำมา   หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดใหม่สุวรรณ   หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดอมราวดี   หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
วัดอรัญญเขต    ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
       
กิ่งอำเภอวังเจ้า    
วัดเชียงทอง   หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอกิ่งอ.วังเจ้า  จังหวัดตาก
วัดโตงเตง   หมู่ที่ 4 ตำบลประดาง อำเภอกิ่งอ.วังเจ้า  จังหวัดตาก
วัดท่าตะคร้อ   หมู่ที่ 5 ตำบลประดาง อำเภอกิ่งอ.วังเจ้า  จังหวัดตาก
วัดนาโบสถ์  หมู่ที่ 4  ตำบลนาโบสถ์ อำเภอกิ่งอ.วังเจ้า  จังหวัดตาก
วัดประดาง   หมู่ที่ 3 ตำบลประดาง อำเภอกิ่งอ.วังเจ้า  จังหวัดตาก
วัดลาดยาวใหม่   หมู่ที่ 1 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอกิ่งอ.วังเจ้า  จังหวัดตาก
วัดสบยม    ตำบลเชียงทอง อำเภอกิ่งอ.วังเจ้า  จังหวัดตาก
       
อำเภอสามเงา    
วัดชลประทานรังสรรค์  หมู่ที่ 3  ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดดงลาน   หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดถ้ำดอยลาน   หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดท่าปุย   หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดท่าไผ่   หมู่ที่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดนาตาโพ   หมู่ที่ 4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดบ้านแม่ระวาน   หมู่ที่ 5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดปากเขื่อนภูมิพล   หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดปากทางเขื่อนภูมิพล   หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดป่าพระสามเงา  หมู่ที่ 4  ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดป่าภาวนาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดป่ายางตก  หมู่ที่ 2  ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดป่ายางใต้   หมู่ที่ 1 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดพระเจดีย์วังไคร้   หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดแม่เชียงราย   หมู่ที่ 7 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดวังไคร้   หมู่ที่ 2 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดวังน้ำผึ้ง   หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดวังโพ   หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดวังหมัน   หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดวังหวาย   หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดสองแคว   หมู่ที่ 4 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดสามเงา   หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดสามเงาออก   หมู่ที่ 2 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
วัดหนองเชียงคา   หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
       
อำเภออุ้มผาง    
วัดพานิชย์นิรมล   หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก
วัดไพรสณฑ์สุนทร   หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก
วัดมหาวันวิเวก  หมู่ที่ 1  ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก
วัดหนองหลวง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก
วัดอุ้มผาง   หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก
วัดเอนกสิงขร   หมู่ที่ 1 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ผลงานของเรา

 

 

 

 


Copyright ©2008-2018 www flowersbythailand com
 100 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร/แฟ็กซ์  02-669-2304 สายด่วน 083-5451-444
Contact Webmaster E-mail:flowerbythailand@hotmail.com
Powered By www.flowerxp.com & Hosting By plathong.net